Tisztelt Intézményvezető!
 
Tájékoztatjuk, hogy a szakképző helyként való elismerésre vonatkozó pályázatok befogadására, és az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) felé történő továbbítására a területileg illetékes Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa (régiós felosztás szerint) tesz javaslatot. Az intézmények szakképző hellyé történő minősítéséről 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet III. fejezete alapján az OKFŐ főigazgatója dönt. A pályázati űrlapokat – a melléklettel együtt – 2 példányban a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Szak- és Továbbképzési Csoport részére (1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 7-9) szíveskedjenek beküldeni. A minősítést kérelmező intézmények az ehhez szükséges nyomtatványt ide kattintva tölthetik le.

Tájékoztató a szakképző hellyé minősítést kérelmezők számára

AKKREDITÁLT KÉPZŐHELYEK