Tájékoztató az első évfolyamot lezáró vizsgáról

A vizsga portál használatára az e-learning rendszer karbantartása miatt egy héttel később lesz lehetőség. Így a feladatlapot 2024. augusztus 26 – 2023. szeptember 8.  között tetszőleges időpontban lehet majd megnyitni a Moodle rendszerben.

A vizsgázási időszakban szabadon megválasztható a vizsga időpontja, melyet nem szükséges felénk jeleznie.

A vizsgafelületre történő belépéshez a rendszer külön belépési adatokat generál, mely legkésőbb a vizsgát megelőző napon e-mailen, automatikusan megküldésre kerül Önnek.

A vizsga elvégzésére a vizsgáztatók által meghatározott idő áll rendelkezésre,  melyet a vizsgalap megnyitását követően a portál visszaszámol.

A vizsgalapok kiértékelését a tesztlap leadása után a portál automatikusan elvégzi.

Sikeres vizsgát tesz az, aki a kérdések legalább 60%-ára helyes választ ad. Sikertelen vizsga esetén a pótvizsgára lehetőséget biztosítunk.     

(A teszt jellegű vizsgalap egyszeres, többszörös, és eldöntendő kérdéscsoportokat tartalmaz majd.)   

Tájékoztató a szakvizsgáról

A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól tartalmazza.

Általános tudnivalók a jelentkezésről

Jelentkezés őszi szakvizsgára: május 1-31. között

Jelentkezés tavaszi szakvizsgára: október 1-31. között

A jelölt a https://nvb.okfo.gov.hu/  szakvizsga portálon keresztül tudja benyújtani jelentkezését az alábbi módon:

 1. lépés: Regisztráció
 2. lépés: Profil adatok menüpont alatt – Adatok szerkesztése – alapadataink a kitöltése- kötelező! A jelentkezést megelőzően szíveskedjék elolvasni a benyújtandó dokumentumok listáját.
 3. lépés: Jelentkezés menüpont alatt jelentkezzen be az adott szakvizsgára.
 4. lépés: Csak az aktuális szakképesítésre jelentkezzen. Töltse ki az adatokat és csatolja a kért dokumentumokat pdf formátumban. (méret: max. 2Mb dokumentumonként)
 5. lépés: A szakképesítés mellett található – gomb megnyomását követően a felugró ablak tetején letölthető saját részre a jelentkezési lap.

Jelentkezéskor Benyújtandó dokumentumok /nyomtatványok

 • Diploma másolata vagy honosítási határozat a külföldön tanult vizsgázók esetén
 • Az előző szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata (amennyiben van)
 • Vizsgadíj befizetéséről szóló bizonylat.
 • Abszolutórium (Az egyetem állítja ki, és közvetlenül továbbítja az NVB-hez.)

Halasztás

A szakvizsga elhalasztására irányuló szándékot a jelöltnek legkésőbb a vizsgát megelőző 5. (ötödik) munkanapig kell jeleznie a Nemzeti Vizsgabizottságnál. (16/2010. (IV.15.) EüM rendelet 16.§ (1).). A formanyomtatvány megtalálható a honlapon a Dokumentumok menüpont alatt.

Első halasztás esetén a vizsgadíjat nem kell ismételten megfizetni.

Halasztásnak nem minősülő esetek:

 • amennyiben a jelölt írásban nem jelzi halasztási szándékát
 • amennyiben a jelölt nem jelenik meg a kitűzött szakvizsgán

A fent felsorolt esetekben – az újabb jelentkezés benyújtásakor – a vizsgadíjat ismételten meg kell fizetni.

Sikertelen vizsga

Sikertelen gyakorlati vizsga esetén további 6 hónap gyakorlati idő, sikertelen elméleti vizsga esetén további 3 hónap gyakorlati idő letöltése és annak igazolása szükséges. A gyakorlati igazolást a munkáltatónak kell kiállítani, melyben igazolja, hogy a jelölt a sikertelen vizsgát követően az adott szakmából 6, illetve 3 hónap gyakorlatot teljesített. A gyakorlati igazolásnak külön formai követelménye nincs.

A sikertelen vizsgát követő jelentkezés alkalmával a szakvizsga díja 40.000,- Ft (16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 14.§ (4) bekezdés).

Az ugyanazon szakképesítésből második sikertelen gyakorlati vagy elméleti részvizsga esetén a felsőoktatási intézmény által meghatározott elméleti és 1 éves gyakorlati képzés teljesítése szükséges. A vizsga megismétlése csak ezen dokumentumok benyújtása után lehetséges.

Benyújtandó dokumentumok az ismétlő vizsgára:

 • Igazolás a sikertelen vizsga óta teljesített szakgyakorlatról
 • Vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás

Letölthető dokumentumok a szakvizsgához

Szakképesítésenkénti tételsorok, tájékoztatók