A Gyógyszerésztudományi Kar Intézeteinek graduális képzési anyagai

Az alább felsorolt fájlokban található anyagokat szerzői jogvédelem alatt állónak tekintjük, tulajdonjogukat szerzői és egyéb, idevonatkozó jogszabályok védik, így ezeket a munkákat kizárólag saját képzésre lehet felhasználni. A felsorolt és közreadott anyagok szerzői engedély nélküli sokszorosítása, felhasználása és terjesztése nem megengedett!!

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

  • Az EGYGYSZI graduális képzési anyagai ide kattintva elérhetők.

Farmakognóziai Intézet

Gyógyszerészeti Intézet

Gyógyszerészi Kémia Intézet

  • A graduális képzéshez, segédletek, oktatási anyagok ide kattintva elérhetők.

Gyógyszerhatástani Intézet

Szerves Vegytani Intézet

  • Az intézet honlapján található oktatási anyagok ide kattintva elérhetők.