RS27384_20120116-IMG_7090-scrA Szerves Vegytani Intézet  Szerves Szintetikus Laboratóriumaiban sokrétű szerves kémiai kutatómunka folyik a legmodernebb szintézismódszerek alkalmazásával. Elsősorban új, biológiailag aktív, nitrogént tartalmazó heterociklusos vegyületek szintézisével foglalkoznak. A szintetikus munkát modern mikrohullámú reaktorok alkalmazása is segíti, ezek felhasználásával a környezetet sokkal kevésbé károsító módon lehet különféle kémiai szintéziseket megvalósítani, ami az ún. „zöld kémia” alapvető célkitűzése.

A szintetikus munkát többek között preparatív folyadékkromatográfiás készülék és Mágneses Magrezonancia Laboratórium is támogatja, ahol az előállított molekulák szerkezetét vizsgálják NMR spektroszkópiával. A Számítógépes Kémiai Laboratóriumban számítógépes kémiai modellezéssel a központi idegrendszerre ható, például Anti-Parkinson hatású vegyületek tervezése zajlik.