A Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatósága által működtetett Szabályzattár ide kattintva érhető el.

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat alábbi fejezetei képezik a hallgatókat érintő szabályozókat:

III. RÉSZ I. fejezet Felvételi eljárásáról szóló szabályzat
III. RÉSZ II. fejezet

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának rendje

III. RÉSZ III/1 fejezet Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
III. RÉSZ IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat
III. RÉSZ V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának eljárásrendje
III. RÉSZ VI. fejezet

A hallgatói jogorvoslati eljárás rendje

III. RÉSZ XII. fejezet A magyar nyelvű költségtérítéses(önköltséges)  képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről

 

 

  Szabályzat, szabályozó dokumentum egységes szerkezetű hatályos szövege Elfogadásról rendelkező határozat

Típusa

{Kari Tanácsi határozat (KT); dékáni utasítás (D)}

Hatály Hatályon kívül helyezett határozat(ok), utasítások Módosító határozat(ok), utasítások Felülvizsgálat határideje (elfogadás határideje)
1.

 

KT tagok választásának rendjéről szóló szabályzat-GYTK

 

 

12/2019-2020
(I. 27.)
GYTK-KT

KT 2020. 01. 28. 20/2017-2018. (VI. 04.) GYTK-KT    
2.

A Gyógyszerésztudományi Kar választási szabályzata a Kar Szenátusba delegált képviselőinek megválasztásához

12/2016-2017. (XI. 23.) GYTK-KT KT

2016.11.24.

 

20/2017-2018. (VI. 04.) GYTK-KT

5/2018-2019. (XI. 14.) GYTK-KT

 
3. Hivatásetikai alapok I.-II. c. kritériumkövetelmények teljesítésének módjáról szóló kari eljárásrend
25/2019-2020. (VII. 3.) GYTK-KT  KT  2020. 07.10.      
5. Dr. Schulek Elemér Ifjúsági Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának rendjéről 16/2000-2001. (03. 28.) GYTK-KT KT 2018.03.22. 16/2000-2001. (03. 28.) GYTK-KT 14/2017-2018. (III. 21.) GYTK-KT  
6. Dr. Winkler Lajos Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának rendjéről 25/1999-2000. (V. 11.) KT 2018.03.22. 25/1999-2000. (V. 11.) 13/2017-2018. (III. 21.) GYTK-KT  
7.

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése kari eljárásrend

 21/2019-2020. (V. 21.) GYTK-KT  KT  2020.05.29.