Gyógyszerésztudományi Kar, dékán

Dr. Antal István

 

Szakmai végzettség és tudományos fokozat:

gyógyszerészi oklevél (SOTE, 1987),

gyógyszertechnológus szakgyógyszerész (OSZB, 1992),

Ph.D. (SOTE, 1995),

Dr. habil. (SZTE, 2003)

Szakmai tapasztalatok:

Kőbányai Gyógyszerárugyár (gyógyszerész, 1987);

MTA TMB (ösztöndíjas, 1987-1990);

SOTE Gyógyszerészeti Intézetben egy. tanársegéd (1990-1995), egy. adjunktus (1995-1998), egy. docens (1998-); SE Gyógyszerészeti Intézet mb. igazgatója (2003.07.-2004.07.) és igazgatóhelyettese (2004.08.-),

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettes (2007-),

Gyógyszerészeti Intézet intézetigazgató (2014-)

Oktatási tevékenység:

Semmelweis Eygetem Gyógyszerésztudományi Karon meghirdetett tárgyak: Gyógyszertechnológia, Biogyógyszerészet, Ipari gyógyszertechnológia, Gyógyszerinnováció és engedélyezés; Betegközpontú hatóanyag-felszabadító rendszerek, Állatgyógyászati készítmények

Egyéb: szakdolgozat témavezetés; TDK-s témavezetés, opponensi tevékenység; Ph.D. témavezetés és konzulens (1999-): 12 doktorandusz (ebből 8 fokozatot szerzett); felvételi és záróvizsga bizottsági tag, szakvizsga felkészítés és vizsgáztatás, tanfolyamelődások.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karon meghirdetett tárgy: Hatóanyag-felszabadító rendszerek

Egyetemi szervező tevékenység:

Kari FEFA Pályázatok Operatív Bizottság titkára (1992-1997);

Gyógyszerésztudományi Doktori Programtanácsának titkár (1993-1999);

Gyógyszertudományok Doktori Iskola titkár (1999-) és mb. programvezető (2005-);

Kredit Bizottság elnök (2004-),

Dékánhelyettes (2007-)

Főbb kutatási területek: betegközpontú gyógyszerformák, gyógyszertechnológia, gyógyszerforma-tervezés, matematikai modellezés, kísérlettervezés, NIR-spektroszkópia, módosított hatóanyagleadás, biofarmácia, in vitro-in vivo korreláció.

Publikációs tevékenység:

nemzetközi szakfolyóiratban 49,

hazai folyóiratban idegen nyelven 3 és magyarul 26,

1 könyv,

2 szerkesztett könyv,

6 könyvfejezet,

21 bővített konferenciaközlemény,

5 szabadalom illetve találmányi bejelentés,

9 egyetemi jegyzet)

∑IF:118,2,

független idézetek száma 1020, Hirsch index= 17

Publikációs lista: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?authorid=10020626&editorid=10020626&jelleg=1,5,6,7&lang=0

Egyéb kutatás-fejlesztési tevékenység:

retard tablettakészítmény fejlesztés (FDA Approval 2016), 5 üzemesített készítményfejlesztés (1 forg. hozatali engedélyt kapott, 4 folyamatban)

Tanulmányút: Sterling Health R&D Center, Princeton, NJ, USA (1992. május); Röhm GmbH, Darmstadt, Germany (2000. március), Glatt Tech.Training Centre (2006. szeptember, 2007. szeptember)

Szakmai közéleti tevékenység:                                                                 

Tagságok: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztályának titkára (1991-2004) ill. alelnöke (2005-2008) és elnöke (2009-2016),

Magyar Gyógyszerész Kamara Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja (1996-1998);

Gyógyszerellátási Szakmai Kollégium tagja (2001-2004),

Gyógyszeripari Szakmai Kollégium tagja (2004-2010);

Szakmai Kollégium Ipari Gyógyszerészeti Tagozat elnöke (2011-2015);

MTA Gyógyszerésztudományi Komplex Bizottság tagja (1999-) és titkára (1999-2002),

Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság tagja (2005-)

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége tiszteletbeli meghívott (2015-)

Folyóirat szerkesztés: Gyógyszerészet Szerkesztő Bizottságának tagja (2001-2004, 2009-2016),

Eur. J. Pharm. Sci. Supplement (May, 2005) vendég társszerkesztő,

Acta Pharm. Hung. Szerkesztő Bizottságának felkért tagja (2019-)

Nyelvismeret:   

angol szakmai anyaggal bővített középfokú (1986) és német alapfokú (1990) állami nyelvvizsga

KITÜNTETÉS, DÍJ:

Mozsonyi Sándor Alapítvány I. díj oktatói kategóriában (1993);

Rektori Dicséret (Semmelweis Egyetem, 1994);

MTA Bolyai  János Kutatási Ösztöndíj (1998-2001);

MTA Bolyai  János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium Elismerő Oklevele (2002);

Egyetem Kiváló Dolgozója (2003),

Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő (2005),

AESCULAP Alapítvány Kutató Díj (2006),

Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója (2010)

Hintz György Emlékérem (2017)