Gyógyszerésztudományi Kar, dékán

 

Szakmai végzettség és tudományos fokozat:
gyógyszerész (SOTE, 1987);
gyógyszertechnológus szakgyógyszerész (OSZB, 1992);
Ph.D. (SOTE, 1995);
Dr. habil. (SZTE, 2003)

Szakmai tapasztalatok:
Kőbányai Gyógyszerárugyár, gyógyszerész (1987);
MTA TMB ösztöndíjas (1987-1990);
SOTE Gyógyszerészeti Intézet, e. tanársegéd (1990-1995), e. adjunktus (1995-1998),
e. docens (1998-);
SE Gyógyszerészeti Intézet, mb. igazgató (2003.07.-2004.07.)
és igazgatóhelyettes (2004.08.-2014.07.);
SE Gyógyszerésztudományi Kar, dékánhelyettes (2007-2020);
Gyógyszerészeti Intézet, intézetigazgató (2014-) 

Oktatási tevékenység:
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karon meghirdetett tárgyak: Gyógyszertechnológia, Biogyógyszerészet, Ipari gyógyszertechnológia, Gyógyszerinnováció és engedélyezés; Betegközpontú hatóanyag-felszabadító rendszerek, Állatgyógyászati készítmények, Klinikai farmakokinetika és biofarmácia

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karon meghirdetett tárgy: Drug Delivery Systems

Egyéb oktatási tevékenység:
szakdolgozat témavezetés; TDK-s témavezetés; opponensi tevékenység; Ph.D. témavezető és konzulens (1999-): 12 doktorandusz (fokozatot szerzett: 12 hallgató); felvételi és záróvizsga bizottsági tag; szakvizsga felkészítés és vizsgáztatás; tanfolyam előadások.

Egyetemi szervező tevékenység:
Kari FEFA Pályázatok Operatív Bizottság, titkára (1992-1997);
Gyógyszerésztudományi Doktori Programtanács, titkár (1993-1999);
Gyógyszertudományok Doktori Iskola, titkár (1999-) és programvezető (2005-);
Kari Kreditátviteli Bizottság, elnök (2004-2020.09.),
Dékánhelyettes (2007-2020)

Főbb kutatási területek:
betegközpontú gyógyszerformák, gyógyszertechnológia, gyógyszerforma-tervezés, matematikai
modellezés, kísérlettervezés, NIR-spektroszkópia, módosított hatóanyagleadás, biofarmácia, in vitro-in vivo korreláció.

Publikációs tevékenység:
nemzetközi szakfolyóiratban: 105;
hazai folyóiratban idegen nyelven: 6, magyar nyelven: 51;
2 könyv;
2 szerkesztett könyv;
5 könyvfejezet;
21 bővített konferenciaközlemény;
6 szabadalom illetve találmányi bejelentés;
10 egyetemi jegyzet

∑IF:256,828; független idézetek száma: 2267; Hirsch index =25

Publikációs lista:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10020626

Egyéb kutatás-fejlesztési tevékenység:
retard tablettakészítmény fejlesztés (FDA Approval: 2016);
5 üzemesített készítményfejlesztés (3 forgalomba hozatali engedéllyel)

Tanulmányút:
Sterling Health R&D Center, Princeton, NJ, USA (1992.05.);
Röhm GmbH, Darmstadt, Németország (2000.03.);
Glatt Technology Training Centre (TTC), Binzen, Németország (2006.09., 2007.09.)

Szakmai közéleti tevékenység:
Tagságok:
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztályának titkára (1991-2004) ill. alelnöke (2005-2008) és elnöke (2009-2016);
Magyar Gyógyszerész Kamara Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja (1996-1998);
Gyógyszerellátási Szakmai Kollégium tagja (2001-2004);
Gyógyszeripari Szakmai Kollégium tagja (2004-2010);
Szakmai Kollégium Ipari Gyógyszerészeti Tagozat elnöke (2011-2015);
MTA Gyógyszerésztudományi Komplex Bizottság tagja (1999-) és titkára (1999-2002);
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság tagja (2005-);
Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, meghívott (2015-)

Folyóirat szerkesztés:
Gyógyszerészet Szerkesztő Bizottságának tagja (2001-2004, 2009-2016);
Eur J Pharm Sci Supplement (May, 2005) vendég társszerkesztő;
Acta Pharm. Hung. Szerkesztő Bizottságának felkért tagja (2019-)

Nyelvismeret:
angol szakmai anyaggal bővített középfokú állami nyelvvizsga (1986);
német alapfokú állami nyelvvizsga (1990)

Kitüntetések, díjak:
Mozsonyi Sándor Alapítvány, oktatói kategória, I. díj (1993);
Rektori Dicséret (Semmelweis Egyetem, 1994);
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (1998-2001);
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium Elismerő Oklevele (2002);
Egyetem Kiváló Dolgozója (2003);
Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő (2005);
AESCULAP Alapítvány Kutató Díj (2006);
Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója (2010);
Hintz György Emlékérem (2017)
Semmelweis Egyetem Kiváló PhD Oktatója (2018)
Richter Gedeon Emlékérem és Jutalomdíj (2023)