Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 19.
538395 Összes oltás

A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 52/2017. (X. 18.) EMMI rendelet  6. § b) pontja alapján a vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújító képzés teljesítésére köteles.

A 20. § (2) bekezdése szerint, aki az alapozó képzést 2019. évben teljesítette, annak az első megújító képzést – a 6. §b) pontjában foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-ig kell teljesítenie.

Annak érdekében, hogy a jogszabályi kötelezettségét mindenki teljesíteni tudja, 2022 szeptemberétől ismét a megújító képzések széles kínálatával várjuk a szociális intézmények vezetőit.

Elsőként a szeptemberben induló mester megújító képzéseket ajánljuk.


1. Vezetői Vízió/jövőkép készítés lépései

A továbbképzés célja olyan ismeret és készség átadása szolgáltatásokat vezető munkatársaknak, mellyel képesek szolgáltatásnyújtásukra jövőtervezés szemszögéből tekinteni, és abban így dolgozni. 

A képzés során kitekintünk a vezetői jövőkép elérésének akadályaira és támogató tényezőire. Elemezzük a szociális szervezetek működési jellemzőit a „jó működést” támogató és hátráltató tényezők bemutatásával. A résztvevő megismerkedik a jövőképtervezés tartalmával is.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15. 


2. Coaching szemléletű vezetési kultúra 

A hat alkalmas online képzés a coaching szemlélettel ismerteti meg a résztvevőket,  amely egy lehetséges megoldás az intézményi kihívások személyes kezelésére. 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 17. 


3. Minőségmenedzsment

A résztvevők a vezetői eszköztár részeként megismerkednek az alkalmazható minőségirányítási és minőségfejlesztési technikákkal, valamint az egészségügyi működési engedéllyel is rendelkező intézmények számára törvény által előírt, kötelezően működtetendő belső minőségügyi rendszerrel.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 18. 


4. Kiégés és a pozitív pszichológia

A képzés hatékony eszközökkel támogatja a vezetői működést. Hangsúlyt helyez az egyéni és szervezeti rugalmasságra, mely a problémás szituációkban a segítő legfontosabb tartalékát jelentheti.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19. 


5. Intézményi gazdálkodás és kontrolling

A képzés megismerteti a résztvevőkkel a költségvetéstervezésnek, az eltéréselemzéseknek, illetve a beavatkozás tervezésnek a gyakorlati alkalmazhatóságát, ezáltal képessé téve a későbbiekben ezek saját intézményén belüli megvalósítását.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 22. 


RÉSZLETEK

JELENTKEZÉS

Reméljük találkozunk!

A Szociális Vezetőképző Tudásközpont Csapata