Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI)

Bemutatkozás

Köznevelési intézményünk vezetősége:

EKPMI Intézményvezető:
Makk Ádám
Tel: (1)224-1573
e-mail: makk.adam@semmelweis-univ.hu

 

EKPMI intézményvezető-helyettes:
Döbrössyné Dániel Gabriella 
tel: +(36 1) 372-7351
e-mail: daniel.gabriella@semmelweis-univ.hu

 

EKPMI intézményvezető-helyettes:
Kiss Anna 
tel: +(36 1) 224-62451
e-mail: kiss.anna@semmelweis-univ.hu

 

Köznevelési intézményünk négy intézményegységének vezetősége:

Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységvezető:

Gruber Mónika

tel: +(36 1) 224-1584
 e-mail: gruber.monika@semmelweis-univ.hu

 

Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium intézményegységvezető:

Liptákné Papp Judit, iskolaigazgató:

tel: +(36 1) 372-7350
e-mail: liptaknepapp.judit@semmelweis-univ.hu

 

Konduktív Gyakorló Szakiskola intézményegységvezető

Siposné Birkás Melinda, mb. iskolaigazgató:

tel: +(36 1) 372-7385
e-mail: siposne_birkas.melinda_eva@semmelweis-univ.hu

 

Utazó Konduktori Szolgálat intézményegységvezető:

Perge Krisztina
tel: +(36 1) 224-1525
mobil: +36 70-886-99-94
e-mail: perge.krisztina@semmelweis-univ.hu

 

OM azonosító: 038422

Intézményünk 2017. augusztus 1-től integrálódott a Semmelweis Egyetem önálló karaként. Tevékenységünk szerteágazó, beletartozik a konduktor hallgatók gyakorlati képzése, a magyar kisdedek, óvodások, iskoláskorú mozgásfogyatékos gyermekek konduktív nevelése, szakmai szolgáltatások nyújtása az egész országra kiterjedő hatáskörrel.

Gyermekeink, neveltjeink nagy többsége a központi idegrendszer sérülése következtében mozgásszervi fogyatékos, sok esetben halmozottan sérült (látás, hallás, beszéd, észlelési problémák), részképesség zavarokkal küzdő, tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű.

Intézményegységeink gyakorlatilag minden életkorú és minden központi idegrendszeri eredetű mozgásfogyatékos gyermek számára nyújthat konduktív nevelést az alapító okiratban rögzített kompetenciák mentén.

SE Pető András Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység

Tevékenységébe tartozik a konduktív pedagógiai szűrés (kórházakban, védőnői körzetekben), a komplex gyógypedagógiai korai fejlesztés és gondozás, a nevelési tanácsadás, az utánkövetés, egyéni és csoportos fejlesztési formákban, valamint az intenzív, intervallumban nyújtott, közvetlen szülői tanítás-tanulásra építő baba-mama csoportos foglalkozások.

SE Pető András Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium intézményegység

Országos működési körzettel rendelkezik. Diákjaink több mint 50%-a kollégista. 1-8. évfolyamon folyik a tanulók konduktív oktatása és nevelése, normál tantervű és tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó osztályokban.

SE Pető András Konduktív Gyakorló Szakiskola intézményegység

2019. szeptembertől, felmenő rendszerben induló számítógépes adatrögzítő szakiskolai képzésünk, tanulásban akadályozottak és normál tanterv szerint haladó fiatalok számára. Országos működési körzettel rendelkezik.

SE Pető András Utazó Konduktori Szolgálat intézményegység

Két éve kialakított szervezeti egység. Többségében Budapesten és környékén vesz részt az integrációban tanuló, nevelkedő gyermekek habilitációs célú mozgásfejlesztésében, elősegítve a sérült gyermekek családi és intézményi integrációját.

Dokumentumok