Hack4Cure Hackathon versenyek

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. a továbbiakban: Szervező) Hack4Cure – Zöld kórház; valamint Hack4Cure – Egészség mindenkinek címmel ötletversenyeket (a továbbiakban: Verseny) szervez, melynek célja, hogy a versenyzők forradalmi ötleteikkel és megoldásaikkal járuljanak hozzá az egészségügy kihívásaihoz, melyek átformálhatják a kórházak jövőjét.

A Versenyre kreatív, a téma iránt érdeklődő diákok, PHD hallgatók, fiatal kutatók, rezidensek jelentkezhetnek bármilyen szakterületről, 3-4 fős csapatokban, vagy akár egyénileg is (a továbbiakban: „Versenyző”).

Előzetes tervek szerint a legjobb 20-30 csapat tagjainak lehetősége lesz, hogy az élő döntőben kidolgozza ötletét, ahol két különböző téma közül választhatnak a versenyzők. Témánként a legjobb három csapat és egy különdíjas csapat értékes jutalomban részesül. A versenyző csapatok létszámának változtatási jogát fenntartjuk.

A Verseny lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott EcoSim Kft. (székhely: Budapest, Páva utca 13. 5/1.; cégjegyzékszám: CG-01-09-714023; adószám: 13000873-2-43)  (”Lebonyolító”) látja el.

A Verseny témái

1. Zöld kórház – Fenntarthatóság

2. Egészség mindenkinek – Népegészségügyi innováció 

Verseny felhívás

Az egészségügyben kihívásokkal teli időszakot élünk, a hackathonon olyan ötleteket, forradalmi megoldásokat várunk, melyek átformálhatják a kórházak, valamint az általános egészségügy jövőjét. Keresünk olyan ötleteket és projekteket, amelyek segítenek a fenntartható kórházi működésben, csökkentik a kórházak ökológiai lábnyomát, minimalizálják a hulladéktermelést, valamint támogatják a népegészségügyi programok, és a prevenció modernizálódását, hatékonyabb működését, több emberhez való eljutását.

A kihívások

1. Zöld Kórház

Az egészségügyi rendszer paradoxona, hogy a gyógyító tevékenységen túl, közvetlenül befolyásolja az éghajlat változását és jelentős természeti károsító hatásokkal rendelkezik.

A 21. század legnagyobb népegészségügyi kihívása az ökológiai válság. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) deklarációja alapján az éghajlatváltozás egészségügyi vészhelyzetnek minősül. Évente 13 millió haláleset környezeti tényezők okán következik be világszerte, melyből 2 millió haláleset extrém időjárás miatt és 7 millió haláleset kültéri légszennyezés kapcsán. Napjaink antropogén földtörténeti korszakának jellemzői már egy új, Egészségügyi Világszervezet által deklarált egészségdefiníció létrejöttéhez vezetett, a ‘One health’ koncepció kialakulásához, amely felismeri, hogy az emberek egészsége szorosan összefügg az állatok és a közös természeti környezetük egészségével, azokkal egységet alkotva. 

Az OECD országokban az egészségügyi ágazat felelős az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának több mint 5%- áért átlagosan. Ha az egészségügyi ellátórendszert egy különálló országnak tekintenénk, akkor az ötödik legnagyobb szennyező lenne. Az egészségügyi rendszer felelőssége, hogy megoldást keressen az egyre növekvő klímaválságra, és nem csupán azzal, hogy kezeli az éghajlatváltozás miatt kialakult betegségeket.

A karbonsemlegesség és zero waste célok elérésének szempontjából jelentős előny a fizikai orvos-beteg találkozások számának csökkentése a digitális egészségügy alkalmazásával.

A Zöld Kórház olyan fenntarthatóan működő egészségügyi ellátórendszer, mely mindenki számára biztosítja a magas színvonalú gyógyítást, környezeti károkozás nélkül.
#zero kibocsátás #zero pazarlás

Zöld Kórház fenntartható egészségügyi működésének megvalósítási területei:

 • Alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátás
 • Hulladék csökkentése és újrahasznosítás
 • Fenntartható beszerzés
 • Felelős gyógyszerhasználat
 • Közlekedés
 • Élelmiszer, étkeztetés és táplálkozás
 • Vízfogyasztás
 • Építészet
 • Digitalizáció

2. Egészség mindenkinek

A XXI. században Magyarországon – ahogy a világ szinte minden országában – egyre nagyobb fókuszt kap a népegészségügy, a korai felismerés, a betegségmegelőzés, valamint az egészséges életmód, és az életmódváltás. A daganatos, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint mozgásszervi betegségek, illetve a mentális egészség zavarai is egyre nagyobb terhet rónak az ellátórendszerre, így a modern orvostudomány vívmányainak köszönhetően ezeknél a betegségeknél is egyre inkább előtérbe kerül a megelőzés.

Hazánkban jelenleg is működik sok szervezett egészségügyi szűrőprogram, sok különböző intézmény végez népegészségügyi aktivitásokat, mely mellett az országban egy Egészségfejlesztési Irodák rendszeréből álló egészségfejlesztési hálózat is megtalálható.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ igyekszik koordinálni a hazai népegészségügyi programokat. Az ő rendszerükhöz tartoznak a népegészségügyi célú, rákos megbetegedések korai stádiumainak felismerését elősegítő szűrőprogramok (emlő-, méhnyak-, és vastagbélrák szűrések).

A korai felismerést megelőző, primer prevencióként a betegségek megelőzését célzó kampányok is egyre gyakoribbak. A dohányzás, és az alkohol fogyasztás káros hatásainak, az egészséges táplálkozásnak, valamint az elegendő testmozgásnak a hirdetése is egyre komolyabb teret nyer a magyar társadalomban, de még mindig lehet hova fejlődni ezekben a témakörökben is.

Az elmúlt időszak digitális forradalma ezekre a területekre is egyre inkább betörni látszik. Rengeteg internetes honlap, telefonos applikáció, illetve digitálisan is elérhető életmódváltást elősegítő program elérhető már. Egyre több hazai és nemzetközi social média tartalomgyártó foglalkozik az egészségügy témáival, így mindinkább fontossá válik az, hogy az emberek biztos kézből, hiteles formából tájékozódjanak.

Mi is ezért szeretnénk tenni!

Van ötletetek, hogy hogyan lehetne még jobban motiválni és edukálni a magyar lakosságot?

Szerintetek lehet az egészségtudatosságot és a betegség megelőzés (pl. szűrőprogramok) fontosságát jobban hirdetni?

Úgy gondoljátok, hogy a XXI. századi társadalom elvárásaihoz jobban illeszkedő megoldásotok van?

Hozzátok el Hack4Cure – Egészség mindenkinek versenyre, és gondolkodjunk közösen, versenyezzünk együtt!

Részvételi feltételek

A Versenyben, annak időtartama alatt kizárólag olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy vehet részt, aki

 • diák, PHD hallgató, fiatal kutató, rezidensek bármilyen szakterületen;
 • regisztrál a https://myaccount.ecosim.hu/versenyek/hack4cure_2024 oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amely során megadja a következő személyes adatait: név, e-mail cím, lakcím/tartózkodási hely (levelezési cím), telefonszám, születési dátum, felsőoktatási intézmény neve, kar és szakirány megnevezése, végzés (tervezett) éve, nyelvismeret szintje, munkahelyi tapasztalatok (korábbi munkahely neve, iparág, időpont), munkahelyi elhelyezkedés tervezett helye, munkahelyi elhelyezkedés tervezett időpontja, versenyről való értesülés módja, felhasználónév, csapatnév, csapattípus (csapat, vagy egyéni jelentkezés);
 • elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban leírt valamennyi feltételt, illetőleg az Adatkezelési tájékoztatót megismerte és adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárult;
 • a regisztráláskor elfogadja a titoktartásra, valamint a felhasználási jogokra vonatkozó nyilatkozatot.

A Versenyre legalább 3, legfeljebb 4 fős csapatokban, vagy akár egyénileg is lehet jelentkezni.

A Versenyben nem vehetnek részt:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) bek. 1. pont);
 • a Verseny lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) bek. 1. pont);

A Versenyzők a regisztrált e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Versenyzők, akik a Részvételi Szabályzatban meghatározott feltételeknek nem felelnek meg, a Versenyből automatikusan kizárásra kerülnek.

Az élő döntő ideje alatt a Szervező a wifi hozzáférést, valamint az étel és ital ellátását biztosítja. Az informatikai eszközök rendelkezésre állását valamennyi Versenyző maga biztosítja. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy

 • a Verseny keretében készült anyagokat a Részvételi Szabályzat feltételeinek teljesítése végett megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Versenyző bármely okból nem felel meg a Részvételi Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Versenyzőt a Versenyből kizárhatja;
 • a nem valós adatokat megadó Versenyzőt a Versenyből kizárhatja;
 • a Verseny során viselkedésével a Verseny sikeres lebonyolítását zavaró, akadályozó Versenyzőt a Versenyből kizárhatja;
 • a Verseny feltételeit tartalmazó jelen Részvételi Szabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Verseny megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Verseny egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Verseny weboldalán (https://myaccount.ecosim.hu/versenyek/hack4cure_2024).

A verseny lebonyolításának módja

A Versenyre az érdeklődő diákok 3-4 fős csapatokban, vagy akár egyénileg is jelentkezhetnek a https://myaccount.ecosim.hu/versenyek/hack4cure_2024 oldalon a regisztráció során kért adatok megadásával és a Részvételi Szabályzatban foglaltak elfogadásával. A jelentkező csapatok a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő, érvényes regisztrációt követően emailen keresztül kapnak felhívást az online első fordulón való részvételre a megadott emailcímükre kiküldött felhívás keretében. Egy rövid bemutatkozó feladat benyújtását követően kerülnek értékelésre a csapatok, és egy felállított sorrend alapján kihívásonként a 15-15 legjobban teljesítő csapat meghívást kap az élő döntőn való részvételre. A döntőbe került csapatoknak az ötletük kidolgozásához a Szervező mentorok támogatását biztosítja. Az élő döntőben a csapatoknak egy prezentációt kell elkészíteniük az ötletük bemutatására, melyet egy 5 fős szakmai zsűri előtt kell bemutatniuk. A zsűri előre megadott szempontrendszer alapján értékeli az ötleteket és az értékelés eredménye alapján kerül kihirdetésre a témánként első három helyezett csapat és a különdíjas csapat.

Az értékelés szempontrendszere

A bemutatott ötleteket a helyszínen egy 5 tagból álló zsűri értékeli majd a következő szempontok figyelembe vételével:

 • Az alkalmazott megoldás eredetisége, innováció tartalma
 • Megvalósíthatósági terv realitása, kidolgozottsága
 • A megoldás várható hatása(i)
 • Prezentáció 

A verseny ütemezése, határidők:                        

Jelentkezési határidő: 2024. április 5. 12:00

Online megnyitó: 2024. április 8. 17:00

Bemutatkozó feladat beadása (csak ha többen jelentkeznek a maximális létszámnál): 2024. április 8. – április 10. 23:59

Csapatok kiértesítése a döntőn való részvételről: 2024. április 12. 17:00

Élő döntő: 2024. április 19 – 20.

Top 3-3 csapat pitch:

 • április 25-én Budapesten, az IME Adatvezérelt Egészég és Kiberbiztonság Konferencián;
 • május 10-én pénteken Mátraházán, a Magyar Kórházszövetség XXXVI. Kongresszusán
 • kerülnek bemutatásra.

A Versenyre regisztrálni, és az online selejtezőn részt venni a https://myaccount.ecosim.hu/versenyek/hack4cure_2024 oldalon lehet. 

A Verseny helyszíne

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

A Versenyző a Versenyre történő regisztrációval

 • Elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Verseny jelen hivatalos Részvételi Szabályzatának rendelkezéseit;
 • tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat az Adatkezelési Tájékoztató szerinti célból kezelje, illetve feldolgozza;
 • kijelenti, hogy az általa megalkotott, és az élő döntőben kidolgozott ötlet kizárólag a saját szellemi tevékenysége, és olyan személyek szellemi tevékenységének eredménye, akik hozzájárultak a megoldás és az ötlet kidolgozásához és a jelen Versenyben történő beküldéséhez és felhasználásához, a megoldást és kidolgozott ötletet a Versenyző készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik annak felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
 • kijelenti, hogy a megoldás és a kidolgozott ötlet nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
 • kijelenti, hogy a megoldásban és a kidolgozott ötletben nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

Nyeremények

Fődíj: 800.000 Ft;

2. hely: 400.000 Ft;

3. hely: 200.000 Ft;

Különdíj: 100.000 Ft;

Vagy ezeknek megfelelő értékű ajándékutalvány.

Szellemi tulajdon

A hackathonon való részvétel feltétele a titoktartásról, illetve a felhasználási jogokról szóló nyilatkozat elfogadása a regisztrációkor. A Verseny alatt született ötletek szellemi tulajdonjoga a Versenyzőket illeti. Az ötletek esetleges felhasználásáról Szervező és a Versenyző(k) külön megállapodásban rendelkeznek.

Irányadó jog

A jelen Versenyre és a Részvételi Szabályzatra a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

Adatvédelem

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes információkat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amelyet Versenyző a Versenyre való regisztrációjával kifejezetten elfogad. A Szervező, szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679 EU Rendelet – GDPR) és az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) megtartásával történik. A Versenyző – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Az adatkezelő neve: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2., e-mail címe: info@emk.semmelweis.hu; telefonszáma: 06 1 488-7600; honlap: https://semmelweis.hu/emk/).

A verseny az EIT Healthcare projekt keretében valósul meg.

Budapest, 2024. február 29.