Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet: intézet (kórházi) újraélesztésre irányuló gyakorlat

Magyarországon évente 20-25 ezer embert veszítünk el hirtelen szívmegállás miatt. Váratlan szívmegállás esetén a túlélés szempontjából a legfontosabb négy faktor:
– a korai felismerés és segélyhívás,
– a korán megkezdett alapfokú újraélesztés,
– a korai defibrillálás,
– és a korai, emelt szintű ellátás.

Hazai statisztikák szerint a kórházi újraélesztések során a spontán keringés helyreállása az esetek hozzávetőleg 47%-ában következik be. Az Amerikai Kardiológus Társaság (AHA) statisztikái szerint a kórházon belüli hirtelen halál túlélése felnőtteknél kevesebb, mint 20%. Éppen ezért érdemes erőfeszítéseket tenni az újraélesztésre irányuló gyakorlatok és a beavatkozás eredményességének javítására, az összehangolt és átfogó erőfeszítések, az ellátási folyamat minőségének fejlesztése javíthatják a beavatkozás primer sikerességét, a túlélést és a funkcionális kimenetelt, a betegek életminőségét. A kardiopulmonalis újraélesztés egyszerű, életmentő beavatkozás, de hatékonysága gyorsan csökken minden összeomlást követő percben.
A jógyakorlat célja a kórházban bekövetkező váratlan szívmegállás magasabb túlélési arányát támogató, hatékonyabb újraélesztési gyakorlat azonosítása. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet mindent elkövet azért, hogy csökkentse azokat a befolyásoló tényezőket, amelyek a reanimáció sikertelenséghez vezethetnek.

A jógyakorlat bemutatása

A program egyik fő eleme a képzés. Az országos intézet 2006-ban léptette életbe új minőségügyi rendszerét, akkor valamennyi munkatársuk elvégzett egy minőségügyi alapképzést, ennek része volt az újraélesztéssel kapcsolatos ismeretek elsajátítása, mely egy egyszeri, 1-2 napos alapozó oktatással, illetve fél/évenkénti ismeretfelújító (5-20 óra) képzéssel egészült ki. (Az ajánlások a legalább évente megtartott felfrissítő tanfolyamokat tartják szükségesnek a napi rutinnal nem rendelkező egészségügyi dolgozók részére.) Az intézet az oktatást részben munkatársaik által, belső oktatókkal, igény esetén pedig külső szolgáltatókkal kiegészítve biztosítja. 2017 óta a magas színvonalú szakmai ellátás és a jógyakorlat áttekintése nyomán a témában folytatott oktatási tevékenységének hatékonyságát az oktatási segédeszközök megújításával és fejlesztésével (fantomok- csecsemő, gyermek és felnőtt is-, gyakorló eszközpark felújítása), az oktatói csoport létszám bővítésével és folyamatos, magas szintű képeztetésével, átalakított oktatási struktúrával (akkreditált pontszerző belső képzési nap havi rendszerességgel való megvalósítása, egyéb betegbiztonsági és más témák összekapcsolásával) folyamatosan fejleszti.
Az újraélesztés folyamatát egy külön a gyermekekre és külön a felnőttekre adaptált intézeti protokoll (általános ajánlások, helyi sajátosságok, orvos szakmai szempontok, feladatok, terápia stb.) szabályozza. Ebben a dokumentumban rögzítik az újraélesztő teamek beosztását, elérhetőségét, az ápolói teendőket és feladatköröket, eljárásmódokat, dokumentációs kötelezettséget.
Az újraélesztés esetén hívandó telefonszám minden rendelőben, betegváróban ki van függesztve jól látható helyen, a belső auditok során rendszeresen ellenőrzik az információs táblák láthatóságát. A munkatársak tisztában vannak a belső telefonszámmal, az újraélesztési team működésével, feladatukkal, felelősségükkel. Minden egységben, a járóbeteg szakellátó munkahelyeken centralizáltan elérhető újraélesztő tálca/táska/kocsi/szekrény. Ezek előírt felszerelése, meglétének és működőképességének ellenőrzése, a gyógyszerek lejáratának ellenőrzése írásban rögzített és visszakereshetően dokumentált.
Az intézményen belül valamennyi egységben (szinten) garantáltak a tárgyi feltételek, a rendszeres oktatás révén a munkatársak felkészültek a nem várt helyzetek kezelésére, a szívmegálláskor az észlelő már megkezdi az újraélesztést. Ebbe kapcsolódik be az úgynevezett „mozgó resuscitációs szolgálat” és végzi a végleges ellátást, ennek a teamnek a vezető orvosa szabja meg az újraélesztés módját, a szükséges gyógyszereket, a szükséges segítők számát, stb. Az újraélesztésről pontos dokumentációt készítenek (idő, gyógyszer, annak módja, kanülálás, gyógyszerek, infúziók, defibrillálás, EKG, stb.), 2009 óta valamennyi váratlan eseményről pontos statisztikával rendelkezik az intézet. Eszerint az intézetben 2009-2017 között éves szinten 100-240 (átlag 151) esetben volt szükség újraélesztésre; a primeren sikeres újraélesztések aránya éves viszonylatban 57% és 86% között mozgott (átlagosan 65,5%). A releváns osztályokon a reanimációs team helyszínre érkezésének átlagos ideje 1 és 4 perc közötti volt, a 8 év átlagában maximum 3 percet vett igénybe. A reanimációs szövődmények aránya ezen időszakban 0,41% volt.

Mi kell a program megvalósításához?

A jógyakorlat bevezetésével kapcsolatban tudni kell, hogy nemcsak az oktatás ideje (oktatók és képzésben résztvevő munkatársak munkaideje), hanem az adott feladathoz kiválasztott gyakorló eszközök is költséget jelenthetnek, melyek árát a leghatékonyabb kihasználtsággal, a gondos rendszeres karbantartással lehet optimalizálni. A gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek induló készletének költsége tervezhető, ügyelni kell a lejárati időre, azonban az osztályos készletbe beforgatva csökkenthető a kapcsolódó kiadás. A közvetlenül az újraélesztésekhez használt anyagok, munkaórák és egyéb tényezők költségráfordítását az egyes esetek közvetlen ráfordításának gyűjtésével lehet kimutatni, ám ezt egy másik aspektusból, az ellátásbiztonság szemléletének oldaláról lehet és szabad csak megközelíteni, méghozzá a betegbiztonság költségmegtakarítást eredményező, egyéni, szolgáltatói és társadalmi előnyeit kihangsúlyozó fókuszból.

Hol érdeklődhet?

A jógyakorlatról érdeklődni lehet: Magyar-Berényi Annamária, minőségirányítási referensnél; berenyi.annamaria@kardio.hu