Az Egészségügyi Menedzserképző Központ aktív közreműködésével zajló JADECARE projekt a tapasztalatok és jógyakorlatok megosztásával támogatja az európai országokat egészségügyi rendszereik megújításában, hogy azok innovatívabbak, hatékonyabbak és fenntarthatóbbak legyenek.

A projektben 16 országból összesen 45 szervezet vesz részt. Az együttes fellépés célja, hogy az EU Bizottság és a tagállamok által közösen kiválasztott – a digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósításáról szóló – 4 jógyakorlat tapasztalatait és megoldásait részben, vagy egészben átvegyék a tagállamok az alábbi területeken megvalósuló fejlesztéseken keresztül:

  • A meglévő ellátási formák átszervezése, változáskezelés;
  • A digitális technológiák és eszközök beépítése az ellátási szolgáltatásokba;
  • A betegutak újraszervezése;
  • Az egészségügyi munkaerő szerepének és szükséges készségeinek újragondolása a digitális technológiák és adatok tükrében;
  • Kapacitásteremtés az ellátási folyamatban való egyéni és közösségi szintű fokozott részvétel érdekében;
  • A lakosság érzékenyítése;
  • A beteg által jelentett adatok felhasználása;
  • Új finanszírozási, fizetési módok;
  • Az új ellátási modellek teljesítményértékelése.

Mindezek eléréséhez a tagállamok 1-1 nemzeti pilotot is megvalósítanak a nemzetközi legjobb gyakorlatok (egyes elemeinek) átvételével, majd fő eredménytermékként – a nemzeti sajátosságok és a pilotok tapasztatainak figyelembe vétele mellett – közös, uniós szintű szakpolitikai ajánlást fogalmaznak meg a kiterjesztésre.

A projekt tevékenységét, aktuális eredményeit minden érdeklődő nyomon követheti a program angol nyelvű hírlevelében, aminek már a harmadik száma is elérhető.

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Bővebb információ a programról a projekt honlapján olvasható.