Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 14.
301173 Összes oltás

Az Európai Unióban nagy hangsúlyt fektetnek az egészségügyi munkaerő-tervezési rendszerekre, és az egészségügyi rendszerek működésének optimalizálására. Az idén áprilisban induló TaSHI projekt fő célkitűzése, hogy új ismereteket és jógyakorlatokat gyűjtsön Európában, továbbá konkrét módszertant és hozzáadott értéket biztosítson uniós, nemzeti és regionális szinten a „task-shifting” folyamatokkal kapcsolatban. A feladatkörök ütemezett átruházása és megosztása hatékonyabb munkafolyamatokat eredményezhet, így optimalizálhatja a rendszer működését erőforráshiányos területeken.  Az Egészségügyi Menedzserképző Központ vezetésével létrejött TaSHI együttműködés segíti  a tudásmegosztást, a tapasztalatcserét és a szakmai párbeszédet az érdekelt felek részvételével, emellett  fontos szerepet játszik a munkaerő-fejlesztés egészségügyi reformjait támogató szakpolitikai döntéshozatalban.

Bővebb információ:
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/101018346/summary