Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

A Szociális Munka Napján – amely sok-sok év kivárás után végre ágazati ünnepnap lett – ráirányítjuk a figyelmet azokra a kollégákra,  akik az év minden napján segítik, ápolják,  gondozzák rászoruló embertársainkat.

A saját figyelmünk mellett azonban fontos, hogy a közvélemény, a tágabb társadalom figyelmét is felhívjuk arra a szakmára és hivatásra, amely a hétköznapokban még csekély ismertséggel és elismertséggel rendelkezik.

A Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképzőjében dolgozókként elkötelezettek, s lehetőségünkhöz képest aktív cselekvői vagyunk ennek a folyamatnak. Szeretnénk, ha szakmaiságukban és értékeiben erős, saját fontosságában megerősített intézményvezetők kerülnének ki hosszú távon is képzéseinkből. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a tudatosabb és felkészültebb vezetők tevékenysége kihat a teljes szervezeti hálóra, a munkatársakra és végsősoron hatékonyabb szolgáltatásokat eredményeznek, ami hatással van a reánk bízottak életminőségére is.

A szociális szolgáltatási rendszerben – beleértve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat is – sokféle célcsoport számára, szerteágazó ellátásokat biztosítanak szociális intézményeink, azonban egy dologban az egész ágazat közös: a társadalom egészének szüksége van a munkánkra. A szociális segítés fontosságának elismerése ügyében sok a teendőnk, de ezt az utat a szociális ellátásokban dolgozók közössége együttműködve tudja csak bejárni. Ehhez kíván sok erőt és átélhető együttműködést a Szociális Vezetőképzés oktatói-tréneri csapata.

https://emk.semmelweis.hu/szocialis_vezetokepzes