A Semmelweis Egyetem Pető András Kara már alapításának kezdetétől fogva nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés megvalósítására, melyhez számos, hazai és külföldi gyakorlati helyszín kapcsolódik.

HAZAI GYAKORLÓ INTÉZMÉNYEK

1. SEMMELWEIS EGYETEM (SE) PETŐ ANDRÁS KAR (PAK) KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI KÖZPONT:

  1. SE Pető András GYAKORLÓ ÓVODA
  2. SE Pető András REHABILITÁCIÓS és EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ OSZTÁLY (PAREO)
  3. SE Pető András EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE (EKPMI)

2. INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYAKORLATI KÉPZŐ HELYEK:

3. INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI TANÍTÁS MÓDSZERTANI GYAKORLÓHELYEK

4. INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI ÓVODAI MÓDSZERTANI GYAKORLÓHELYEK

5. KÜLFÖLDI GYAKORLÓ INTÉZMÉNYEK