Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai:

A Dékáni Hivatal a dékán közvetlen irányításával működő szervezeti egység. Feladata a Pető András Karon folyó képzés adminisztratív irányítása, működésének biztosítása.

ELÉRHETŐSÉG
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8., 211-es szoba
Telefon: (1) 224 1519
Fax:
(1) 224-1531

 

Dr. Szatmári Edit dékáni hivatalvezető szatmari.edit@semmelweis-univ.hu
Betöltetlen álláshely titkársági szakértő  
Farkas Ágnes titkársági ügyintéző farkas.agnes1@semmelweis-univ.hu

 

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő – csütörtök: 9.00 – 15.00 óráig
Péntek: 9.00 – 12.00 óráig