A Semmelweis Egyetem 6 kara közül az egyik a Pető András Kar, amely a Semmelweis Egyetem alapító okiratában meghatározott különböző közoktatási, valamint rehabilitációs és habilitációs alaptevékenységeit szervezeti és szakmai tekintetben önálló, de egymással együttműködő intézményegységek keretében látja el. Mint gyakorlóintézmény, részt vesz a konduktorképzés alap- és továbbképzési feladataiban.

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar – korábban Pető András Főiskola, illetve Pető Intézet – küldetése, hogy a konduktív pedagógia eszközeivel javítsa azoknak az életminőségét, akik elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt nehézséggel és kihívással szembesülnek. A konduktív pedagógia világszerte keresett és elismert magyar hivatás. A Pető Intézet, mely 2017. augusztus 1-jétől a Semmelweis Egyetem karaként Pető András Kar néven működik, 2015-ben ünnepelte a konduktív nevelés alapításának 70 éves évfordulóját, a felsőfokú konduktorképzés 50 éves fennállását és a védőnőkkel történő rendszerszemléletű együttműködés 25. évét.

A karon korszerű, gyakorlatorientált konduktorképzés folyik, emellett felnőttképzési programokat is megvalósít az értékelvűség és a teljesség jegyében, hazai és nemzetközi színtéren.

 A konduktív nevelés

A konduktív pedagógia, mely Dr. Pető András nevéhez fűződő nevelési rendszer, habilitációs, rehabilitációs eljárás. A konduktív nevelési rendszer lehetőséget ad a személyiség minden oldalú kibontakoztatására és ugyanakkor lehetővé teszi a társakkal való együttműködést is, előkészít a valódi integrációra.

Dr. Pető András alapgondolata az volt, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, és ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét „konduktívnak”, amely latin eredetű kifejezés, jelentése: rávezetés. A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése, hogy tanulni tanítson, azaz a tanulási képességeket fejlessze, függetlenül az életkortól a központi idegrendszeri sérüléssel élő személyeknél.

A konduktív pedagógia hatásrendszerén keresztül a speciálisan képzett szakember, a konduktor komplex személyiségfejlesztést végez. Pedagógiai tevékenysége során tudatosítja a célt, rávezet a cél eléréséhez vezető útra. A céltudatos cselekvés pedig aktív tanuláshoz vezet.

A konduktor kialakítja az egyénnek és a csoportnak megfelelő komplex pedagógiai programot, ami magába foglalja a mozgásnevelést, beszédnevelést, önellátást, óvodai nevelést és iskolai oktatást is, mely során az érzelmi, akarati funkciókra épít.

Dr. Pető András professzor a központi idegrendszeri sérült gyermekek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt helyezett a mozgássérült felnőttek – sclerosis multiplex, Parkinson-kór, Stroke, gerinc- és koponyasérülés következményei – rehabilitációjára is. Súlyos sérülés esetén is lehetőség van új idegrendszeri kapcsolatok kiépítésére, és aktivitás révén bizonyos fokú önregenerálódásra.

A Pető-módszer nyerte el a Hungaricum Klub minősítésében az első szellemi hungaricum címet. Originalitása és egyedisége következtében 2013-ban Magyar Örökség Díjat, és még ugyanebben az évben a Prima Primissima gálán Prima díjat kapott.

A módszer nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert, a kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar közösségének küldetése a mozgásukban – elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt – nehézséggel és kihívással szembesülő, bármely életkorú emberek életminőségének javítása a konduktív pedagógia által.

Karunk a hagyományok őrzése és az innovációk révén korszerű, gyakorlat orientált konduktorképzést folytat és felnőttképzési programokat valósít meg, az értékelvűség és a teljesség jegyében, hazai és nemzetközi színtéren.

Az intézmény székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Telephelye: 1118 Budapest, Villányi út 67.
Működési területe: országos

Az intézmény működését meghatározzák különösen az alábbiak:

Szervezeti egységeink organogramja erről a linkről tölthető le.