Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Pető András Kar honlapján!

Konduktorképzési tapasztalatunk 50 éves, a gyakorlóterületeinken végzett konduktív fejlesztő munkánk 70 éves múltra tekint vissza.

A dominánsan mozgássérült személyek konduktív fejlesztésében szerzett gyakorlati tapasztalataink, hazai és nemzetközi eredményeink lehetővé teszik számunkra a tradíciók őrzését és új fejlesztési irányok megfogalmazását.

A Pető-módszer eredményes alkalmazása a központi idegrendszer sérülése miatt vagy velőcső-záródási zavar következtében kialakult dominánsan mozgásfunkció kieséssel vagy zavarral küzdő gyermekeknél és felnőtteknél bizonyítottan eredményes.

Konduktor alapszakunk tartalmi felépítése lehetővé teszi az elmélet és a gyakorlat párhuzamos elsajátítását. Akkreditált gyakorlatközpontú képzésünk egyedülálló a pedagógusképzés palettáján, hallgatóink a kar által fenntartott gyakorlóterületeken és partnerintézményeinkben a teljes diagnózis és életkor specifikus fejlesztésbe bekapcsolódhatnak szegregált és többségi környezetben.

A konduktor alapszakon négy éves osztatlan, nappali tagozatos formában, a pedagógia alapszakon három éves levelező tagozatos formában szervezzük felsőoktatási képzésünket.

A konduktor BA elvégzését követően olyan versenyképes tudás birtokába jutnak hallgatóink, amely a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelel, diplomaszerzést követően pedig, mind hazánkban, mind nemzetközi kitekintésekben megbecsült és keresett szakemberré válnak. A pedagógiai BA elvégzése alatt hallgatóink olyan egyedülálló szakirányok közül választhatnak, amely tudás a diplomaszerzést követően egyaránt segítheti az elhelyezkedést a munka világában vagy a további tanulmányokat.

A konduktor BA képzésünkre jelentkezők számára betekintést biztosítunk nyílt napjainkon a konduktív fejlesztő munkába, az alkalmassági vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezünk, lehetővé tesszük az elő-alkalmassági vizsgát. Felvett hallgatóink számára a képzés első hetében beilleszkedést segítő felkészítő hetet szervezünk. A szoros órarendi beosztás és a folyamatos elméleti és gyakorlati feladatok sikeres teljesítése érdekében hallgatói pihenőszobát alakítottunk ki, diáksport egyesületet hoztunk létre szabadidős és sportprogramok szervezésére. Minden eszközzel támogatjuk a Hallgatói Önkormányzat munkáját és rendezvényeit. A hallgatóinkat leginkább érdeklődő témakörökben hallgatói fórumokat szervezünk, tehetséggondozási programjainkat folyamatosan bővítjük.

Gyakorlóterületeinken évente mintegy 500 dominánsan mozgásproblémával küzdő gyermek és felnőtt vesz részt folyamatos vagy intervallum konduktív fejlesztésben napközi-otthonos vagy bentlakó formában. Magyar köznevelési csoportokat és nemzetközi konduktív fejlesztő csoportokat egyaránt működtetünk.

Az akadémiai terület alapvető stratégiai célja a meglévő képzéseinek folyamatos fejlesztése a változó szakmai és társadalmi igények figyelembe vételével, új képzési formák és képzési tartalmak akkreditálása és elindítása.

Szeretnénk, hogy intézményünk fegyelmezett, hatékony és fejlődni képes munkával, sokrétű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak fenntartásával és fejlesztésével még sokáig méltó legyen arra a társadalmi megbecsülésre, arra a konduktív fejlesztő munkánk és konduktorképzésük iránti tiszteletre és érdeklődésre, amely az elmúlt évtizedekben körülvett minket.

Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea

konduktor, főiskolai tanár

mb. dékán