Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Pető András Kar honlapján!

Konduktorképzési tapasztalatunk több mint 50 éves, a gyakorlóterületeinken végzett konduktív fejlesztő munkánk 75 éves múltra tekint vissza.

A központi idegrendszer sérüléséből eredő, dominánsan mozgássérült személyek konduktív fejlesztésében szerzett gyakorlati tapasztalataink, hazai és nemzetközi eredményeink lehetővé teszik számunkra a tradíciók őrzését és új fejlesztési irányok megfogalmazását.

A Pető-módszer eredményes alkalmazása a központi idegrendszer sérülése miatt vagy velőcső-záródási zavar következtében kialakult dominánsan mozgásfunkció kieséssel vagy zavarral küzdő gyermekeknél és felnőtteknél bizonyítottan eredményes.

Konduktor alapszakunk tartalmi felépítése lehetővé teszi az elmélet és a gyakorlat párhuzamos elsajátítását. Akkreditált gyakorlatközpontú képzésünk egyedülálló a pedagógusképzés palettáján, hallgatóink a kar által fenntartott gyakorlóterületeken és partnerintézményeinkben a teljes diagnózis és életkor specifikus fejlesztésbe bekapcsolódhatnak szegregált, többségi és inkluzív oktatási környezetben.

A konduktor alapszak négy éves, nappali tagozatos formában három választható specializáció lehetőségével szervezzük felsőoktatási képzésünket Budapesten és kihelyezett képzésünk keretében Illyefalván (Erdély, Románia). Továbbá konduktorsegítő szakirányú kihelyezett továbbképzést szervezünk Szabadkán (Vajdaság, Szerbia).

A konduktor BA elvégzését követően olyan versenyképes tudás birtokába jutnak hallgatóink, amely a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelel, diplomaszerzést követően pedig, mind hazánkban, mind nemzetközi kitekintésekben megbecsült és keresett szakemberré válnak.

A konduktor BA képzésünkre jelentkezők számára betekintést biztosítunk nyílt napjainkon a konduktív fejlesztő munkába, az alkalmassági vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezünk, lehetővé tesszük az elő-alkalmassági vizsgát. Felvett hallgatóink számára a képzés első hetében beilleszkedést segítő felkészítő hetet szervezünk. A szoros órarendi beosztás és a folyamatos elméleti és gyakorlati feladatok sikeres teljesítése érdekében hallgatói és közösségi tereinket fejlesztjük.  Minden eszközzel támogatjuk a kari Hallgatói részönkormányzat munkáját és rendezvényeit. A hallgatóinkat leginkább érdeklődő témakörökben hallgatói fórumokat szervezünk. Tudományos Diákköri és tehetséggondozási programjainkat szorosan együttműködve az egyetemi rendezvényekkel és műhelyekkel folyamatosan bővítjük.

Gyakorlóterületeinken évente mintegy 600 fő dominánsan mozgásproblémával küzdő gyermek és felnőtt vesz részt folyamatos vagy intervallum konduktív fejlesztésben napközi-otthonos vagy bentlakó formában. Magyar köznevelési csoportokat, felnőtt csoportokat, szakszolgálati feladatokat ellátó csoportokat és nemzetközi konduktív fejlesztő csoportokat egyaránt működtetünk.

Az akadémiai terület alapvető stratégiai célja a meglévő képzéseinek folyamatos fejlesztése a változó szakmai és társadalmi igények figyelembe vételével, új képzési formák és képzési tartalmak akkreditálása és elindítása. Fő feladatunk a gyakorlati tudás és a korszerű elméleti tartalom összekapcsolása, a szakember utánpótlás biztosítása, a képző és fejlesztőfeladatok ellátása.

Szeretnénk, hogy intézményünk fegyelmezett, hatékony és fejlődni képes munkával, sokrétű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak fenntartásával és fejlesztésével még sokáig méltó legyen arra a társadalmi megbecsülésre, arra a konduktív fejlesztő munkánk és konduktorképzésük iránti tiszteletre és érdeklődésre, amely az elmúlt évtizedekben körülvett minket.

Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea
dékán
konduktor, főiskolai tanár