Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás
Összesen: 322 cikk


Jogszabályfigyelés 2020.11.27. – 2020.11.29.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról Megjelent:  MK 263. szám  2020.XI.28. Hatály: 2021.I.1. (1) E rendelet hatálya – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. §-a szerinti egészségügyi szolgáltatóra, annak …Jogszabályfigyelés 2020.11.26.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2020. évi CXVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról Megjelent:  MK 261. szám 2020.XI.26. Hatály: Rendelkezéstől függően: 2020.XI.27. vagy 2020.XII.1. vagy 2021.I.1. vagy 2021.I.4. vagy 2021.IV.1. vagy 2021.VII.1. vagy 2022.I.1. A 42. § az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 30. napon lép hatályba Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul többek között: A személyi jövedelemadóról …Jogszabályfigyelés 2020.11.25.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól Megjelent:  MK 258. szám  2020.XI.25. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XI.26. vagy 2021.I.1. Ez a rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján létrehozott Országos Kórházi Főigazgatóság feladatait határozza meg. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba (OKFŐ) történő beolvadással 2020. …Jogszabályfigyelés 2020.11.24. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelete a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 257. szám  2020.XI.24. Hatály: 2020.XI.25. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 5/A. …Jogszabályfigyelés 2020.11.23. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 256. szám  2020.XI.23. Hatály: 2020.XI.24. A módosított rendelet a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki: „9/A. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy a) a napi …Jogszabályfigyelés 2020.11.20 – 2020.11.22. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 15/2020. (XI. 20.) KKM rendelete a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 254. szám  2020.XI.20. Hatály: 2020.XI.21. A vállalkozások versenyképesség-növelő támogatását érintő módosítás. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről …Jogszabályfigyelés 2020.11.19. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről Megjelent:  MK 252. szám  2020.XI.19. Hatály: 2020.XI.20-ától 2021. II.8-áig 1.§ (1) A  …Jogszabályfigyelés 2020.11.13 – 2020.11.17. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról  Megjelent:  MK 246. szám  2020.XI.13 Hatály: 2020.XI.14-től 2021.II.8-áig A Magyar Honvédség a veszélyhelyzet ideje alatt a kórházak zavartalan működésének, valamint az egészségügyi dolgozók segítése érdekében a kórházakban közreműködik különösen a) a testhőmérséklet-méréssel egybekötött beléptetési feladatok, b) a betegirányítási, …Jogszabályfigyelés 2020.11.13 – 2020.11.17.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 503/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 249. szám  2020.XI.17. Hatály: 2020.XI.22-től A kormányrendelet 101/A. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: „(15) A (14) bekezdést nem kell alkalmazni arra a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésre, amely esetében az abban …Jogszabályfigyelés 2020.11.10 – 2020.11.12.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről Megjelent:  MK 242. szám 2020.XI.10. Hatály: 2020.XI.11. A törvény a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti. A törvény megerősít egyes, a veszélyhelyzet kapcsán hozott kormányrendeleteket. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről Megjelent:  MK 242. számJogszabályfigyelés 2020.10.30 – 2020.11.09.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 473/2020. (X. 30.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 234. szám  2020.X.30 Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.X.31. vagy 2021.I.1. Módosul az Ávr. 1. és 2. melléklete. A …

 

Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat és az organogram módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
176/2020. (IX.24.)
188/2020. (IX.24.)
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságJogszabályfigyelés 2020.08.31 – 2020.09.20.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A miniszterelnök 78/2020. (IX. 24.) ME határozata állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról Megjelent:  MK 212. szám  2020.IX.24. A miniszterelnök 2020. október 1-jétől 2025. szeptember 30-áig terjedő időtartamra a Semmelweis Egyetem kancellárjává nevezte ki Dr. Pavlik Líviát. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 1607/2020. (IX. 28.) Korm. határozata a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai …Jogszabályfigyelés 2020.08.31 – 2020.09.20.

1.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről Megjelent:  MK 197. szám  2020.VIII.31. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.1. vagy 2020.XI.30. vagy 2023.IX.1. Átfogó jogszabálymódosítás. 2.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelete a magasabb összegű családi pótlékra …Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
163/2020. (VIII.27.)
165/2020. (VIII.27.)
169/2020. (VIII.27.)
170/2020. (VIII.27)
171/2020. (VIII.27.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: A Semmelweis Egyetem fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásáról szóló szabályzata
elfogadó határozat száma: 166/2020. (VIII.27.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2020. szeptember 9.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/fekvobeteg-ellatassal-kapcsolatos-gyogyszerellatasrol-szolo-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságSzervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
146/2020. (VII.30.)
147/2020. (VII.30.)
148/2020. (VII.30.)
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTérítési díj Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Térítési díj Szabályzat
elfogadó határozat száma: E/8/2020. (VIII.12.) rektori-kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. szeptember 9.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/teritesi-dij-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságJogszabályfigyelés 2020.08.17-2020.08.30.

1.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 191. szám  2020.VIII.17. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.1. vagy 2022.I.1. Átfogó jogszabálymódosítás. 2.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá …Műszergazdálkodási szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Műszergazdálkodási szabályzat
elfogadó határozat száma: E/7/2020. (VIII.27.) rektori-kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. szeptember 1.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/muszergazdalkodasi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságRendezvényszervezési és rendezvénybiztosítási szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Rendezvényszervezési és rendezvénybiztosítási szabályzat
elfogadó határozat száma: E/6/2020. (VIII.27.) rektori-kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. szeptember 1.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/rendezvenyszervezesi-es-rendezvenybiztositasi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságGazdasági társaságokról szóló szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Gazdasági társaságokról szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: E/5/2020. (VIII.27.) rektori-kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. szeptember 1.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/az-egyetem-gazdasagi-tarsasagai-alapitasarol-es-az-azok-feletti-tulajdonosi-joggyakorlasrol-szolo-szabalyzata/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:
szabályzat neve: Külföldi tanulmányút, valamint külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételének eljárás rendjéről szóló szabályzat
elfogadó határozat száma: E/4/2020. (VIII.27.) rektori-kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2020. szeptember 1.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/semmelweis-egyetem-kozalkalmazottainak-kulfoldi-tanulmanyutjaval-valamint-munkavallalas-es-egyeb-celbol-kulfoldi-tartozkodashoz-igenyelt-fizetes-nelkuli-szabadsag-igenybevetelevel-kapcsolatos-eljaras/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Összesen: 322 cikk