Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 28.
465042 Összes oltás
Összesen: 336 cikk


Jogszabályfigyelés 2021.01.08 – 2021.01.10. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról Megjelent:  MK 5. szám  2021.I.8. Hatály:2021.I.9. A Kormány rendelete alapján a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket 2021. február 1-ig lehet alkalmazni. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet által érintett védelmi rendelkezések pl.: maszkviselési …Jogszabályfigyelés 2020.12.17 – 2020.12.31. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról Megjelent:  MK 282. szám  2020.XII.18. Hatály: 2020.XII.19. 2021.II.8-án hatályát veszti A veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az egészségbiztosító a …Jogszabályfigyelés 2020.12.17 – 2020.12.31.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról Megjelent:  MK 281. szám  2020.XII.17. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.18. vagy  2021.I.1. A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 592/2020. (XII. 17.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) …Jogszabályfigyelés 2020.12.11 – 2020.12.14. – VESZÉLYHELYZET

1.  
Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelete a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről
Megjelent: MK 276. szám 2020.XII.11.
Hatály: 2020.XII.11.
A védett vásárlási idősáv a Kormány ezzel ellentétes döntéséig felfüggesztésre kerül.

A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető. Jogszabályfigyelés 2020.12.11 – 2020.12.14.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről Megjelent:  MK 275. szám  2020.XII.11. Hatály: 2021.III.1. Az Országgyűlés a munkához jutás, a munkahelykeresés, a munkahely megtartása, a megfelelő munkaerőhöz jutás elősegítése érdekében, valamint a jogszabálysértő foglalkoztatásból származó gazdasági előnyök kiküszöbölésére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok foglalkoztatók általi megtartása …Jogszabályfigyelés 2020.12.10.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2020.évi CXXVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Megjelent:  MK 274. szám  2020.XII.10. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.11. vagy 2021.I.1. vagy 2021.II.1. vagy 2021.VII.1. A Kbt. számos ponton módosul. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 47/2020. (XII. 10.) ITM rendelete a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések …Jogszabályfigyelés 2020.12.09. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről Megjelent:  MK 272. szám  2020.XII.9. Hatály: 2020.XII.10-étől 2021.II.8-áig A veszélyhelyzet ideje alatt a rendeletben foglalt feltételekkel bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet abban az esetben, ha …Jogszabályfigyelés 2020.12.09.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról Megjelent:  MK 273. szám  2020.XII.9. Hatály: Rendelkezéstől függően változó Módosul a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, ennek keretében az Nytv. 7.  § …

 

Jogszabályfigyelés 2020.12.08. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 563/2020. (XII. 8.) Korm. rendelete a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 271. szám  2020.XII.8. Hatály: 2020.XII.9. A rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki: „6/A. § A gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének …Jogszabályfigyelés 2020.12.04 – 2020.12.06.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről Megjelent:  MK 269. szám  2020.XII.4. Hatály: 2020.XII.5-től 2020.II.8-ig A jogszabály veszélyhelyzeti szabályokat tartalmaz; „A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, gyámhatósági …Jogszabályfigyelés 2020.12.02. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 267. szám  2020.XII.2. Hatály: 2020.XII.3-ától 2021.II.8-áig A veszélyhelyzet ideje alatt a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. …Jogszabályfigyelés 2020.12.02.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről Megjelent:  MK 266. szám  2020.XII.2. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.4. vagy 2021.I.1. E rendelet hatálya az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti bizalmi szolgáltatóra és a bizalmi …Jogszabályfigyelés 2020.11.30.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 533/2020. (XI. 30.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 264. szám  2020.XI.30. Hatály: 2020.XII.1. Kiegészül a rendelet 97. §-a egy új (3b) bekezdéssel, mely a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozik. Emellett módosul a 109. § …Jogszabályfigyelés 2020.11.27. – 2020.11.29.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról Megjelent:  MK 263. szám  2020.XI.28. Hatály: 2021.I.1. (1) E rendelet hatálya – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. §-a szerinti egészségügyi szolgáltatóra, annak …Jogszabályfigyelés 2020.11.26.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2020. évi CXVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról Megjelent:  MK 261. szám 2020.XI.26. Hatály: Rendelkezéstől függően: 2020.XI.27. vagy 2020.XII.1. vagy 2021.I.1. vagy 2021.I.4. vagy 2021.IV.1. vagy 2021.VII.1. vagy 2022.I.1. A 42. § az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 30. napon lép hatályba Átfogó jogszabálymódosítás. Módosul többek között: A személyi jövedelemadóról …Jogszabályfigyelés 2020.11.25.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól Megjelent:  MK 258. szám  2020.XI.25. Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XI.26. vagy 2021.I.1. Ez a rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján létrehozott Országos Kórházi Főigazgatóság feladatait határozza meg. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba (OKFŐ) történő beolvadással 2020. …Jogszabályfigyelés 2020.11.24. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelete a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 257. szám  2020.XI.24. Hatály: 2020.XI.25. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 5/A. …Jogszabályfigyelés 2020.11.23. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 256. szám  2020.XI.23. Hatály: 2020.XI.24. A módosított rendelet a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki: „9/A. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy a) a napi …Jogszabályfigyelés 2020.11.20 – 2020.11.22. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 15/2020. (XI. 20.) KKM rendelete a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 254. szám  2020.XI.20. Hatály: 2020.XI.21. A vállalkozások versenyképesség-növelő támogatását érintő módosítás. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről …Jogszabályfigyelés 2020.11.19. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről Megjelent:  MK 252. szám  2020.XI.19. Hatály: 2020.XI.20-ától 2021. II.8-áig 1.§ (1) A  …Jogszabályfigyelés 2020.11.13 – 2020.11.17. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról  Megjelent:  MK 246. szám  2020.XI.13 Hatály: 2020.XI.14-től 2021.II.8-áig A Magyar Honvédség a veszélyhelyzet ideje alatt a kórházak zavartalan működésének, valamint az egészségügyi dolgozók segítése érdekében a kórházakban közreműködik különösen a) a testhőmérséklet-méréssel egybekötött beléptetési feladatok, b) a betegirányítási, …Jogszabályfigyelés 2020.11.13 – 2020.11.17.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 503/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 249. szám  2020.XI.17. Hatály: 2020.XI.22-től A kormányrendelet 101/A. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: „(15) A (14) bekezdést nem kell alkalmazni arra a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésre, amely esetében az abban …Jogszabályfigyelés 2020.11.10 – 2020.11.12.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről Megjelent:  MK 242. szám 2020.XI.10. Hatály: 2020.XI.11. A törvény a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti. A törvény megerősít egyes, a veszélyhelyzet kapcsán hozott kormányrendeleteket. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről Megjelent:  MK 242. szám

Összesen: 336 cikk