Összesen: 297 cikk


Jogszabályfigyelés 2023.12.29. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 666/2023. (XII. 29.) Korm. rendelete a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 194. szám  2023.12.29. Hatály: 2024.12.30. A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény …Jogszabályfigyelés 2023.12.29. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelete az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint az alapellátásban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 2024. évi bérfejlesztéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról Megjelent: MK 194. szám  2023.12.29. Hatály: 2024.01.01. egyes rendelkezések 2024.03.01-jén lépnek hatályba. 1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása a) A bértámogatást a  …Jogszabályfigyelés 2023.12.28. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 646/2023. (XII. 28.) Korm. rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 192. szám 2023.12.28. Hatály: 2023.12.29. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása elsődlegesen az ágazati készségtanácsokra vonatkozó szabályokat pontosítja. A védelmi ipar speciális ágazat, a nemzetbiztonság szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, ezért … Jogszabályfigyelés 2023.12.28. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 80/2023. (XII. 28.) BM rendelete az orvosi látleletekkel összefüggésben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 191. szám  2023.12.28. Hatály: 2023.12.29. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény 18.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről …Jogszabályfigyelés 2023.12.23. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 70/2023. (XII. 23.) BM rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról Megjelent: MK189. szám 2023.12.23. Hatály: 2024.01.01., 9. pont: 2025.01.01. 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: …Jogszabályfigyelés 2023.12.23. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 631/2023. (XII. 23.) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 189. szám  2023.12.23. Hatály: 2024.01.01. A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében …Jogszabályfigyelés 2023.12.23. – Polgári jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2023. évi CXIII. törvény a gyermek után járó pótszabadság biztosításának feltételeivel összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Megjelent: MK 189. szám 2023.12.23. Hatály: 2024.01.01. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 122. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4a) A  munkáltató a  118.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti pótszabadságot …Jogszabályfigyelés 2023.12.22. – Polgári jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 623/2023. (XII. 22.) Korm. rendelete a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK. 188. szám  2023.12.22. Hatály: 2024.01.01. A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A …Jogszabályfigyelés 2023.12.22. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelete a nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj létrehozásáról és a felsőoktatást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról Megjelent: MK 188. szám 2023.12.22. Hatály: 2024.01.01. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 4.  § (4) bekezdése helyébe a …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került: 1.) III.1. rész – Felvételi Szabályzat Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet által meghirdetett szakirányú továbbképzésekre a jelentkezés online felületen történik majd, amely lényegesen megkönnyíti a jelentkezők és az általuk beküldött dokumentumok adminisztrálását, rögzítését. A fentiek …Tájékoztatás szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került:   I. Szervezeti egységek nyilvántartásának módosítása Rövid összefoglaló:   1. Létrehozásra került az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék az Általános Orvostudományi Karon belül. Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 118/2023. (XII.18.) számú szenátusi határozat Hatálybalépés napja: 2024. január 04.   2. Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás …Tájékoztatás szabályzatok közzétételéről

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: I. Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 113/2023. (XII.13.) Hatálybalépés napja: 2023. december 21. 1. Beszerzési szabályzat Rövid összefoglaló: A modellváltásból fakadóan a szabályzat átalakítása az új működési, szervezeti és finanszírozási feltételekkel összhangba hozott rendelkezéseket tartalmazza. A tartalom megtekinthető: Beszerzési szabályzat 2. Pályázat- és pályázati projektmenedzsment szabályzat Rövid összefoglaló: …

 

Jogszabályfigyelés 2023.12.13. – Polgári és gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII. 13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról Megjelent:  MK 179. szám  2023.12.13. Hatály: 2024.01.01. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva …Jogszabályfigyelés 2023.12.13. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 1560/2023. (XII. 13.) Korm. határozata a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról Megjelent:  MK 179. szám  2023.12.13. Hatály: 2023. 12.14. Az Áht. 33.  § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) …Jogszabályfigyelés 2023.12.13. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2023. évi LXXXV. törvény az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról Megjelent:  MK 178. szám  2023.12.13. Hatály: 2023.12.21. A vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása szakaszosan lép hatályba: a 49. §, az 53. § (1) bekezdése, az 54. § d) pontja, a …Jogszabályfigyelés 2023.12.12. – Polgári és gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 543/2023. (XII. 12.) Korm. rendelete veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről Megjelent:  MK 177. szám  2023.12.12. Hatály: 2023. 12.13. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézményeknek és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági társaságainak földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, valamint az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról …Jogszabályfigyelés 2023.12.12. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 548/2023. (XII. 12.) Korm. rendelete a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 177. szám  2023.12.12. Hatály: 2023.12.13. A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A …Tájékoztató Könyvtárhasználati rendek módosításának közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi Könyvtárhasználati rendek módosításra és jóváhagyásra kerültek: Jóváhagyás napja: 2023. december 06. A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár Könyvtárhasználati rendje A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár Elméleti Orvostudományi Központban működő fiókkönyvtárának Könyvtárhasználati rendje A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Könyvtárának Könyvtárhasználati rendje A Semmelweis Egyetem Pető András Kar Hári Mária …Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: 1. Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat Rövid összefoglaló: a) jogszabályi változások megfeleltetésre kerültek, a miniszteri kitüntetéseket, azok adományozásának eljárásrendjét tartalmazó jogszabály megváltozott (a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelete helyébe a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet, a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelete …Jogszabályfigyelés 2023.11.13. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A területfejlesztési miniszter 5/2023. (XI. 13.) TFM rendelete az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 160. szám  2023.11.13. Hatály: 2023.11.14. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:   1.) I.1. rész- Általános szervezeti és működési rendelkezések   Rövid összefoglaló: 2023. november 1-től a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Merényi Gusztáv Kórház Telephelye a Semmelweis Egyetem tulajdonába került. A módosítás célja, hogy … Tájékoztatás szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került:   1. Szervezeti egységek nyilvántartásának módosítása   Rövid összefoglaló: I. Létrehozásra került a Merényi Klinikai Tömbigazgatóság az Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóságon belül. Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 105/2023. (X.26.) számú szenátusi határozat Hatálybalépés napja: 2023. november 8.     Megtekintem a szervezeti egység nyilvántartást! Megtekintem az organogramot!   Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási …Tájékoztatás szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került:   1. Szervezeti egységek nyilvántartásának módosítása   Rövid összefoglaló:   I. Létrehozásra került a Traumatológiai Klinika a Klinikai Központ új szervezeti egységeként 2023. november 1-től. Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 76/2023. (X.5.) számú szenátusi határozat Hatálybalépés napja: 2023. október 13.   II. Létrehozásra került a …

Összesen: 297 cikk