Összesen: 297 cikk


Jogszabályfigyelés 2024.03.04. – Egészségügyi jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 46/2024. (III. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 24. szám  2023.03.04. Hatály: 2024.03.05. A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. …Jogszabályfigyelés 2024.03.01. – Egészségügyi jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 41/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a magán egészségügyi-szolgáltatónál szakmai szabályok megszegésével nyújtott szolgáltatásból eredő ellátás költségének megtéríttetéséhez kapcsolódó részletszabályokról Megjelent:  MK 23. szám  2023.02.29. Hatály: 2024.03.01. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról …Jogszabályfigyelés 2024.02.27. – Gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2024. (II. 27.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről Megjelent:  MK 22. szám  2023.02.27. Hatály: 2024.02.28. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el: 1. § A jegybanki …Jogszabályfigyelés 2024.02.22. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A kultúráért és innovációért felelős miniszter közleménye a pontszámítás feltételéül meghatározott tantárgyak és érettségi vizsgatárgyak a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során című közlemény módosításáról Megjelent:  HÉ 11. szám  2023.02.22. Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (3) bekezdésére és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 423/2012. (XII. …Tájékoztatás szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került: I. Szervezeti egységek nyilvántartásának módosítása Rövid összefoglaló: 1. Létrehozásra került az Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika, valamint a Rehabilitációs Klinika a Klinikai Központ alá rendelten. 2. Létrehozásra került a Amerikai Úti Klinikai Tömbigazgatóság, valamint az Orvosi Rehabilitációs Tömbigazgatóság …Tájékoztatás a jogi és igazgatási feladatokkal kapcsolatos ügyintézésről

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság általános bemutatása     A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (a továbbiakban: JIF) a Kancellár közvetlen irányítása mellett ellátja az Egyetem általános jogi (szabályozási, szerződéskötési, jogi képviseleti és egyéb jogi) és igazgatási feladatait szervezi, irányítja és felügyeli a Semmelweis Egyetem adatvédelmi és betegjogi tevékenységét. A felsoroltakon túl a JIF feladata a …Változik a betegdokumentáció kikérésének rendje 2024. március 1-től

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. március 1-től változik a betegdokumentáció kikérésének rendje a következők szerint: A betegdokumentációt kizárólag az alábbi linken található elektronikus űrlap használatával lehet kikérni: Betegdokumentáció kikérő űrlap Az adatok megismerésére való jogosultságot az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (különösen a 24. és köv. §) és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény  (különösen a 7. és köv. §§) határozza meg. A kérelmet saját ellátásról, illetve – …Jogszabályfigyelés 2024.02.15. – Polgári jogi tárgyú

1.   Státusz: közlemény Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 3/2024. (II. 14.) KKM közleménye a felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény kihirdetéséről szóló 2023. évi LXXXI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről Megjelent:  HÉ 10. szám  2024.02.15. Hatály: 2024.03.14. A 2023. évi LXXXI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2023. november 29-i, 170. számában kihirdetett, a felsőoktatást érintő …Jogszabályfigyelés 2023.02.12. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 7/2024. (II. 12.) BM rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 15. szám  2023.02.12. Hatály: 2024.03.01. 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 2. A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről …Tájékoztató Módszertani útmutatókról és kisokosról

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi módszertani útmutatók kerültek közzétételre: I. Módszertani útmutató a szerződések előkészítéséhez, véleményezéséhez – Különös tekintettel a felelősségi szabályok Szerződésbe foglalására – Rövid összefoglaló: Az útmutató tartalmazza a véleményezésre beérkezett szerződés elsődleges vizsgálatának részleteit, továbbá a szerződés részletes ellenőrzése – különös tekintettel a felelősség meghatározására – általános szempontokat, valamint különös esetek szempontjait. A módszertani útmutató a Szerződéskötési szabályzathoz rendelten is elérhető. A tartalom megtekinthető: …Jogszabályfigyelés 2024.02.08. – Polgári jogi tárgyú

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A nemzetgazdasági miniszter 6/2024. (II. 8.) NGM rendelete az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek meghatározásáról Megjelent:  MK 14. szám  2024.02.08. Hatály: 2024.02.09. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont ag) és ah)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és …Jogszabályfigyelés 2024.02.08. – Gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 18/2024. (II. 8.) Korm. rendelete a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 14. szám  2024.02.08. Hatály: 2024.02.09. Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet …Jogszabályfigyelés 2023.05.15. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2023. évi XXIII. törvény a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről Megjelent:  MK 72. szám  2023.05.15. Hatály: 2024.01.01. A törvény III. Fejezete azokra a vállalatokra, szervezetekre fogalmaz meg kiberbiztonsági követelményeket, amelyek a társadalom és a gazdaság szempontjából alapvető igényeket elégítenek ki, úgymint energia, szállítás, egészségügy, ivóvíz-szolgáltatók, egyéb közműszolgáltatók. A kiberbiztonsági felügyeleti rendelkezéseket a törvény 1. és … Jogszabályfigyelés 2024.02.06. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 6/2024. (II. 6.) BM rendelete az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 13. szám  2024.02.06. Hatály: 2024.05.06. 1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:   1.) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések Rövid összefoglaló: A módosítás a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-Orvostan Tanszék felállítását rögzíti, egyúttal meghatározásra kerültek az új tanszék oktatási feladatai, a tanszék irányítására, vezetésére vonatkozó rendelkezések. …Tájékoztatás szabályzatok közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok módosításra és közzétételre kerültek:   I. Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 4/2024. (I.25.) Hatálybalépés napja: 2024. február 01.   1. Számviteli politika 1.1. Könyv Számviteli politika Rövid összefoglaló: módosult a szabályzat 4.5 pontja, mely a Mérlegkészítés időpontjára vonatkozó dátumokat tartalmazza, valamint az ellenőrzési nyomvonalban lettek végig vezetve az új, …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került: 1.) III.3. rész – Doktori Szabályzat A Szabályzatban többek között a 2023. évi jogszabály módosítások alapján átvezetésre kerültek a felvételire és a nyelvismeretre vonatkozó követelmények tovább a módosítás tartalmaz nyelvtani, stilisztikai javításokat. A tartalom megtekinthető: III.3. rész – Doktori Szabályzat Módosító szenátusi …Jogszabályfigyelés 2024.01.30. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 5/2024. (I. 30.) BM rendelete a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról Megjelent: MK. 11. szám  2024.01.30. Hatály: 2024.02.02. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak …Jogszabályfigyelés 2024.01.30. – Polgári jogi tárgyú

1.   Státusz: rendelet Jogszabály címe: A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2024. (I. 30.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről Megjelent: MK. 11. szám  2024.01.30. Hatály: 2024.01.31. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el: 1. § A jegybanki alapkamat …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem organogramja és belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került:   I. Organogram és Szervezeti egységek nyilvántartásának módosítása   Rövid összefoglaló: 1. Létrehozásra került a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-Orvostan Tanszék közvetlen rektori irányítás alatt. Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 3/2024. (I.25.) számú szenátusi határozat Hatálybalépés napja: 2024. február 1.     Megtekintem a szervezeti egység nyilvántartást! Megtekintem az organogramot!   …Jogszabályfigyelés 2024.01.25. – Polgári jogi tárgyú

1.   Státusz: közlemény Jogszabály címe: A nemzetgazdasági miniszter közleménye a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról a 2024. évben Megjelent:  HÉ 5. szám  2024.01.25. A munkába járással kapcsolatos költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a munkáltató által …Tájékoztatás Formanyomtatványtár frissítéséről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján elérhető Formanyomtatványtár frissítésre került: Érintett szabályzatok:   1. Pályázat- és pályázati projektmenedzsment szabályzat   Szabályzat neve Dokumentum neve (hatályos szöveg) Pályázat- és pályázati projektmenedzsment szabályzat 2. számú melléklet – Megbízólevél – Kitölthető WORD Pályázat- és pályázati projektmenedzsment szabályzat 2. számú melléklet – Megbízólevél – Letölthető PDF   2. Egészségügyi térítési díj szabályzat   Szabályzat neve Dokumentum …Jogszabályfigyelés 2024.01.18. – Polgári jogi tárgyú

1.   Státusz: közlemény Jogszabály címe: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a Hatósághoz benyújtandó új adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről Megjelent:  HÉ 4. szám  2024.01.18. 2024. január 1-jén hatályba léptek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) decemberi módosításai. Az új rendelkezések értelmében – egyebek mellett – az Infotv. egy új …Jogszabályfigyelés 2024.01.18. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: kormány határozat Jogszabály címe: A Kormány 1005/2024. (I. 18.) Korm. határozata az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók nyugdíjasként történő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezésekről Megjelent:  MK189. szám  2023.12.23. Hatály: 2024.01.19. A  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak, valamint a  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az  egészségügyi ágazatban való …

Összesen: 297 cikk