Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás
Összesen: 330 cikk


Jogszabályfigyelés 2021.06.25 – 2021.06.27.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2021. évi XCI. törvény a nemzeti adatvagyonról Megjelent:  MK 120. szám  2021.VI.25. Hatály: 2021.VII.26. E törvény hatálya a nemzeti adatvagyonon alapuló adatszolgáltatásra, az adatszolgáltatás állami koordinációját végző, illetve az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szervezetekre, továbbá a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmére terjed ki. A törvény hatálya meghatározott kivételi körökre nem terjed …Jogszabályfigyelés 2021.06.18 – 2021.06.20. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelete a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 115. szám  2021.VI.18. Hatály: 2021.VI.19., A 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig Átfogó, a veszélyhelyzet idején hatályos …Jogszabályfigyelés 2021.06.15 – 2021.06.17.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2021. évi LXXVIII. törvény az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról Megjelent:  MK 113. szám  2021.VI.15. Hatály: 2021.VI.16. A 2016. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Európai Unió pénzügyi alapjaihoz kapcsolódó támogatási kérelmek tartalmi értékelése …Jogszabályfigyelés 2021.06.01 – 2021.06.13. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 308/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók    jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 104. szám  2021.VI.7. Hatály: 2021.VI.15. Hatályát veszti …Jogszabályfigyelés 2021.06.01 – 2021.06.13.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelete a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről Megjelent:  MK 100. szám  2021.VI.1. Hatály: 2022.I.1-jétől 2023.I.1-jén hatályát veszti A 2022. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő: a) 2022. március 14., hétfő pihenőnap, március 26., szombat munkanap b) …Beszerzési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Beszerzési Szabályzat
módosító határozat száma: K/2/2021. (VI.04.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2021. június 10.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/beszerzesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságKötelezettségvállalási Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Kötelezettségvállalási Szabályzat
módosító határozat száma: K/1/2021. (V.31.) kancellári határozat
hatálybalépés napja: 2021. május 31.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/kotelezettsegvallalasi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságSzervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
32/2021. (IV.30)
33/2021. (IV.30)
34/2021. (IV.30)
37/2021. (IV.30)
39/2021. (IV.30)

elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságJogszabályfigyelés 2021.05.13.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 13/2021. (V. 13.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Észak-macedón Köztársasággal összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 88. szám  2021.V.13. Hatály: 2021.V.14. A rendelet 1.  §-ahelyébe a következő rendelkezés lép: „A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § …Jogszabályfigyelés 2021.04.06 – 2021.05.11. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Kormány 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 82. szám  2021.V.6. Hatály: 2021.V.10. A módosítások egy része a sportlétesítmények látogatására vonatkozik. stb. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 234/2021. (V. 6.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről …Jogszabályfigyelés 2021.05.06 – 2021.05.11.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2021. évi XXXIV. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról Megjelent:  MK 81. szám  2021.V.6. Hatály: 2022.I.1 A 25 év alatti személyek adózását érintő jogszabálymódosítás. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2021. évi XXXVII. törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői …Jogszabályfigyelés 2021.05.05.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 10/2021. (V. 5.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 80. szám  2021.V.5. Hatály: 2021.V.6. A rendelet 1.  §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1.  § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdés e) …Jogszabályfigyelés 2021.04.30 – 2021.05.04. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelete a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról  Megjelent:  MK 76. szám  2021.IV.30. Hatály: 2021.V.15. 2021V.23-án hatályát veszti 1.§ (1) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a  doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori …Jogszabályfigyelés 2021.04.30 – 2021.05.04.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 8/2021. (IV. 30.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 76. szám  2021.IV.30. Hatály: 2021.V.1. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdés e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött … Jogszabályfigyelés 2021.04.21 – 2021.04.26. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete az élet- és  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 65. szám  2021.IV.21. Hatály: 2021.IV.22. 2021.V.23-án hatályát veszti A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről …Jogszabályfigyelés 2021.04.21 – 2021.04.26.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 65. szám  2021.IV.21. Hatály: 2021.IV.22. A rendelet 1. sz., stratégiai jelentőségű gazdasági ágazatokat felsoroló melléklete kiegészül egy, a felsőfokú oktatásra vonatkozó sorral. 2.   Státusz: új Jogszabály …Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
8/2021. (II.25.)
22/2021. (IV.08.)
26/2021. (IV.08.)
30/2021. (IV.08.)
 
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Jogszabályfigyelés 2021.04.14 – 2021.04.18. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 63. szám  2021.IV.15. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.IV.16. vagy a  hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon Módosul többek között: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló …Jogszabályfigyelés 2021.04.14 – 2021.04.18.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról Megjelent:  MK 62. szám  2021.IV.14. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.IV.30. vagy 2021.X.1. A rendelet számos ponton módosul. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2021. (IV. 14.) MEKH rendelete a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, … Jogszabályfigyelés 2021.04.09 – 2021.04.11. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról Megjelent:  MK 61. szám  2021.IV.9. Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.IV.10. vagy 2021.IV.19. 2021.V.23-án hatályát veszti Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 11.  §-a szerinti, 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi …Jogszabályfigyelés 2021.03.30 – 2021.04.07. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 56. szám  2021.IV.1. Hatály: 2021.IV.2. A 112/2021. (III. 6.) …Jogszabályfigyelés 2021.03.30 – 2021.04.07.

1.  
Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelete a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 55. szám 2021.III.31.
Hatály: 2021.IV.01.
Átfogó, hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabálymódosítás.

A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető. Jogszabályfigyelés 2021.03.26 – 2021.03.28. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás  Jogszabály címe: A Kormány 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról  Megjelent:  MK 51. szám  2021.III.27. Hatály: 2021.III.28. A Kormány a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet következő részei április 8-áig alkalmazandók: Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes …Jogszabályfigyelés 2021.03.23 – 2021.03.24. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 47. szám  2021.III.23. Hatály: 2021.III.25 A veszélyhelyzet ideje alatt az állami fenntartású, …

Összesen: 330 cikk