Összesen: 301 cikk


Jogszabályfigyelés 2023.07.06. – Egészségügyi és oktatás tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról Megjelent:  MK 100. szám  2023.07.06. Hatály: 2023. 07.15. Megjelent a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény. A törvény röviden a leglényegesebb változások a következők: Szabadság: A törvény szerint a pedagógusok szabadsága az eddigi 46 napról 50 napra emelkedik. Kimondja továbbá, hogy „a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak …Jogszabályfigyelés 2023.06.30. – Egészségügyi és oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 97. szám  2023.06.30. Hatály: 2023. 07.01. Módosultak az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek ezek a következők: 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása Néhány kiegészítés történt a …Jogszabályfigyelés 2023.06.28. – Egészségügyi és oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 20/2023. (VI. 28.) BM rendelete a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet és a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 93. szám  2023.06.28. Hatály: 2023. 07.01. 1. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:   1.) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések Rövid összefoglaló: A Szenátus döntése alapján Farmakológiai és Gyógyszerkutatás-fejlesztési Központ és a Pályázat Menedzsment Központ létrehozásával kapcsolatos szabályok kerültek megalkotásra. A módosítás keretében elfogadásra kerültek a …Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Egészségügyi térítési díj szabályzat Térítési díjak melléklete módosításra és közzétételre került:   Rövid összefoglaló: a CT/MR fizetőbeteg ellátás térítési díjtételeinek NEAK finanszírozástól független meghatározása Hatálybalépés napja: 2023. július 01. A tartalom megtekinthető: Egészségügyi térítési díj szabályzat Megtekintem a Szabályzattárat! Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést kér, iratkozzon fel a JIF NEWS Hírlevélre ! Semmelweis Egyetem Jogi és …Tájékoztatás Organogram és Szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem organogramja és a belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került: 1. Organogram és Szervezeti egységek nyilvántartásának módosítása Rövid összefoglaló: I. Létrehozásra került a Farmakológiai és Gyógyszerkutatás-fejlesztési Központ közvetlen rektori irányítású központi szervezeti egységként, amelynek szakmai felügyeletét a tudományos és innovációs rektorhelyettes látja el. II. A …Jogszabályfigyelés 2023.05.12. – Polgári és gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása Megjelent:  MK 70. szám  2023.05.11. Hatály: 2023.05.12. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XX. törvény) …Jogszabályfigyelés 2023.05.12. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2023. évi XIX. törvény egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról Megjelent:  MK 70. szám  2023.05.11. Hatály: szakaszosan lép hatályba – 2023. június 1., 2023. július 1., 2023. szeptember 1., 2023. január 1. Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény, mely magában foglalja az alábbi törvények módosítását: az egészségügyi hatósági …Tájékoztatás Formanyomtatványtár frissítéséről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján elérhető Formanyomtatványtár frissítésre került:   Érintett szabályzat: Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzat     SZMSZ hivatkozás Dokumentum neve (hatályos szöveg) Letölthető PDF változat Letölthető WORD változat Felelős …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került: 1.) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések Rövid összefoglaló: A módosítás célja a rektor megbízásának időtartamához igazítani a Szenátus tagjainak mandátumára vonatkozó időtartamot, továbbá az elmúlt négy esztendő tanulságai alapján, a Szenátus tagjainak megválasztását …Tájékoztatás Organogram és Szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem organogramja és a belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került: 1. Organogram és Szervezeti egységek nyilvántartásának módosítása Rövid összefoglaló: A Semmelweis Egyetem Szenátusának 67/2022. (IX.02.) számú határozat 1. § a) pontjával − közvetlenül a rektori irányítása alá tartozó szervezeti egységként – létrehozta a Richter …Tájékoztatás szabályzatok közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek:   1. Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat Rövid összefoglaló: A kitüntetési szabályzat módosításának célja a Semmelweis Egyetemen huzamos időn át példamutató és kiemelkedő tevékenységet kifejtő egészségügyi szakdolgozók munkájának nagyobb és szélesebb körű elismerése. A módosításra tekintettel már az idei évben …Jogszabályfigyelés 2023.04.18. – Polgári és gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 132/2023. (IV. 18.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollokkal összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 57. szám  2023.04.18. Hatály: 2023. május 3. Módosult a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetre – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az  1–10.  §-t …Jogszabályfigyelés 2023.04.17. – Polgári és gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelete a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól Megjelent:  MK 56. szám  2023.04.17. Hatály: 2023. április 18. E rendeletet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján elérhető Formanyomtatványtár frissítésre került:   Érintett szabályzat: Egészségügyi térítési díj szabályzat   Szabályzat neve Dokumentum neve (hatályos szöveg) Egészségügyi térítési díj szabályzat 6. számú melléklet – Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul beszélő beteg nyilatkozata – Kitölthető WORD Egészségügyi térítési díj szabályzat 6. számú melléklet – Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul beszélő beteg nyilatkozata – Letölthető PDF Egészségügyi térítési díj szabályzat 7. számú melléklet – Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) – Kitölthető WORD Egészségügyi térítési díj szabályzat 7. számú melléklet – Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) – Letölthető PDF Egészségügyi térítési díj szabályzat 8. számú melléklet – Érvényes TAJ kártyával nem rendelkező, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) – Kitölthető WORD Egészségügyi térítési …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került: 1.) III.2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) Rövid összefoglaló: A jogalkotó előírásaira is figyelemmel a TVSZ-ben bevezetésre kerül a szabadon választható tantárgy definíciója, illetve egységes szabályozás született arról, hogy a szabadon választható tárgyak közül a …Tájékoztatás szabályzatok közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok módosításra és közzétételre kerültek: Módosító szenátusi határozat: 17/2023. (III.30.) Hatálybalépés napja: 2023. április 04.   1. Számviteli politika I. Könyv Számviteli politika Rövid összefoglaló: módosításra került az Egyetem adószáma, a 4. Beszámolási kötelezettség 4.5. Mérlegkészítés időpontja pont (2) bekezdésében szakaszosan meghatározásra kerültek a mérlegkészítés időpontjához kapcsolódó zárási …Tájékoztató az Adatvédelmi Fórum 2023 sorozatról

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy indul az Adatvédelmi Fórum 2023 sorozat! Az első alkalomra 2023. április 12-én 9-11 óráig kerül sor a Semmelweis Szalonban. Az Adatvédelmi Fórum sorozat 2023-ban nyolc alkalommal, neves előadókkal kívánja a helyi adatvédelmi felelősök és minden érdeklődő számára az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésköröket végig járni és gyakorlati példákon keresztül szakmai támogatást nyújtani …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján elérhető Testület/Állandó Bizottságok frissítésre került:   Érintett bizottság:   1. Habilitációs Bizottság   Rövid összefoglaló: A Bizottság személyi összetételéről az SZMSZ II. KÖNYV II. 3 RÉSZ Habilitációs Szabályzat 9. §-11. § rendelkeznek.   A Szabályzat 11. § (1) bekezdése alapján a …Jogszabályfigyelés 2023.03.30. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 106/2023. (III. 30.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 46. szám  2023.03.30. Hatály: 2023. március 31.  A Kormány az egészségügyről szóló …Jogszabályfigyelés 2023.03.29. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 97/2023. (III. 29.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 45. szám  2023.03.29. Hatály: 2023. április 1. A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk …Tájékoztatás szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került: Szervezeti egység nyilvántartásának módosítása: 1. Rövid összefoglaló: Létrehozásra került az Intervenciós Gasztroenterológiai Tanszék a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikához rendelten Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 22/2023. (III.30.) Hatálybalépés napja: 2023. április 04.   2. Rövid összefoglaló: Létrehozásra került a Mozgásszervi Radiológiai …Jogszabályfigyelés 2023.03.16. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelete az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 38. szám  2023.03.16. Hatály: 2023. március 17. A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80. és 81.  …Tisztelt Munkatársam, Az Egyetemi kötelezettségvállalás rendszerének felülvizsgálatát követően új szabályozási környezet és hozzá tartozóan új egyetemi fejlesztés is indult. Ennek  végrehajtásáról és a fejlesztés állásáról 2023. 03. 23-án tartott Gazdasági Vezetői Értekezlet előadásanyagával szeretné a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Önt is tájékoztatni, amit a linkre kattintva érhet el. KÖT-ELEM előadás 03.23. Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést …

Összesen: 301 cikk