Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

RS20832_KA-20140717-IMG_6827-hallgato-scrA Semmelweis Egyetem hét kollégiumot egy szakkollégiumot és egy nővérszállást tart fenn. A kollégiumok szociális funkciójuk révén lakhatást biztosítanak, megteremtve az esélyegyenlőséget a hallgatók számára, másfelől segítik az értelmiségivé válás folyamatát, az értékteremtő, alkotó létforma kialakulását, vagyis az egyetemen belüli olyan szakmai és kulturális egység, melynek feladata a kollégisták képzésének, személyiségfejlődésének elősegítése.

Valljuk, hogy egy kollégium nemcsak lakóhely, hanem élettér is, ahol segítjük a hallgatókat tanulmányaik elvégzésében, törekszünk arra, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, igyekszünk hozzájárulni önképzésükhöz, művelődésükhöz, testedzésükhöz, valamint a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Figyelmet fordítunk a hátrányos és fogyatékkal élő hallgatók elhelyezésére, speciális igényeik kielégítésére, segítjük őket tanulmányaikban és egyéb a kollégiummal kapcsolatos életviteli dolgaikban, ezzel is könnyebbé tesszük számukra a közösségi életbe való beilleszkedést. Az itt kialakuló közösségek, barátságok meghatározóak lehetnek az egyetemi évek alatt és azok után is.

A kollégiumaink alapvető célja, hogy térítés ellenében elhelyezést nyújtsanak és megfelelő tanulási feltételeket teremtsenek a képzési idő alatt a Semmelweis Egyetemen felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók részére. Ugyanakkor a kollégiumok a jogszabályokban meghatározott alapszolgáltatáson túl lehetőségeikhez mérten segítik a hallgatókat tanulmányaik végzésében, hozzájárulnak tehetségük kibontakoztatásához, önképzésükhöz, művelődésükhöz, testedzésükhöz, az egészséges életmód kialakításához, az esélyerősítésükhöz, valamint a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

A kollégiumok ápolják és fejlesztik a kollégiumi hagyományokat is. A hallgatói közösség életére kiterjedő, önkormányzatra épülő irányítási rendjével, a hallgatói öntevékenységre támaszkodva, önállóságra, konfliktus- és problémamegoldásra, demokratikus magatartásra nevelnek és felkészítenek a közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges igényeket, készségeket.

A Semmelweis Egyetem a kollégiumaiban összesen 973 hallgató elhelyezését biztosítja. Kollégiumainkban elsősorban olyan hallgatókat helyezünk el, akiknek állandó lakóhelye az egyetemen folyó képzés telephelyén kívül van, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek, és/vagy családi, szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben nem biztosítottak.

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi pályázatok elbírálásánál a pályázó családjának szociális helyzete, lakóhelyének távolsága mellett az előző lezárt szemeszterben elért szakmai, tanulmányi eredményét, közösségi, közéleti tevékenységét is figyelembe kell venni, míg elsőéves hallgatók esetében a tanulmányi felvételi pontszámot számítjuk be.

A kollégiumi hallgatók érdekképviseletét a hallgatókból álló önkormányzatok látják el. A diákbizottságok a kollégiumok közösségi életében is aktív részt vállalnak, szervezik a nyílt napokat, gólya- és szabadidős rendezvényeket. Az aktív kollégiumi szerepvállalás felkészíti a hallgatókat a majdani közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges igényeket, készségeket.

A Semmelweis Egyetem kollégiumai és nővérszállása: 

RS33157_KA-20150702-IMG_6397-scr bokai_kollegium_bejarat KÁT_nyitó
Balassa János Kollégium
1083 Budapest,
Tömő u. 35-37.
id. Bókay János Kollégium
1046 Budapest,
Erkel Gyula utca 26.
Kátai Gábor Kollégium
1139 Budapest,
Hajdú utca 44.
MAR_nyitó RS33460_KA-20150720-IMG_7356-sellye-kollegium-scr KOR_nyitó
Markusovszky Lajos Kollégium
1089 Budapest,
Szenes Iván tér 7.
Selye János Kollégium
1085 Budapest,
Üllői út 22.
Korányi Frigyes Szakkollégium
1074 Budapest,
Hársfa u. 59/b.
 NŐV_nyitó

Semmelweis Egyetem Nővérszálló

1083 Budapest, Illés utca 15.