RS20832_KA-20140717-IMG_6827-hallgato-scrA Semmelweis Egyetem négy kollégiumot három szakkollégiumot és kettő nővérszállót tart fenn. A kollégiumok szociális funkciójuk révén lakhatást biztosítanak, megteremtve az esélyegyenlőséget a hallgatók számára, másfelől segítik az értelmiségivé válás folyamatát, az értékteremtő, alkotó létforma kialakulását, vagyis az egyetemen belüli olyan szakmai és kulturális egység, melynek feladata a kollégisták képzésének, személyiségfejlődésének elősegítése.

Valljuk, hogy egy kollégium nemcsak lakóhely, hanem élettér is, ahol segítjük a hallgatókat tanulmányaik elvégzésében, törekszünk arra, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, igyekszünk hozzájárulni önképzésükhöz, művelődésükhöz, testedzésükhöz, valamint a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Figyelmet fordítunk a hátrányos és fogyatékkal élő hallgatók elhelyezésére, speciális igényeik kielégítésére, segítjük őket tanulmányaikban és egyéb a kollégiummal kapcsolatos életviteli dolgaikban, ezzel is könnyebbé tesszük számukra a közösségi életbe való beilleszkedést. Az itt kialakuló közösségek, barátságok meghatározóak lehetnek az egyetemi évek alatt és azok után is.

A kollégiumaink alapvető célja, hogy térítés ellenében elhelyezést nyújtsanak és megfelelő tanulási feltételeket teremtsenek a képzési idő alatt a Semmelweis Egyetemen felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók részére. Ugyanakkor a kollégiumok a jogszabályokban meghatározott alapszolgáltatáson túl lehetőségeikhez mérten segítik a hallgatókat tanulmányaik végzésében, hozzájárulnak tehetségük kibontakoztatásához, önképzésükhöz, művelődésükhöz, testedzésükhöz, az egészséges életmód kialakításához, az esélyerősítésükhöz, valamint a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

A kollégiumok ápolják és fejlesztik a kollégiumi hagyományokat is. A hallgatói közösség életére kiterjedő, önkormányzatra épülő irányítási rendjével, a hallgatói öntevékenységre támaszkodva, önállóságra, konfliktus- és problémamegoldásra, demokratikus magatartásra nevelnek és felkészítenek a közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges igényeket, készségeket.

A Semmelweis Egyetem a kollégiumaiban-szakkollégiumaiban összesen 968 hallgató elhelyezését biztosítja. Kollégiumainkban elsősorban olyan hallgatókat helyezünk el, akiknek állandó lakóhelye az egyetemen folyó képzés telephelyén kívül van, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek, és/vagy családi, szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben nem biztosítottak.

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi pályázatok elbírálásánál a pályázó családjának szociális helyzete, lakóhelyének távolsága mellett az előző lezárt szemeszterben elért szakmai, tanulmányi eredményét, közösségi, közéleti tevékenységét is figyelembe kell venni, míg elsőéves hallgatók esetében a tanulmányi felvételi pontszámot számítjuk be.

A kollégiumi hallgatók érdekképviseletét a hallgatókból álló önkormányzatok látják el. A kollégiumi albizottságok a kollégiumok közösségi életében is aktív részt vállalnak, szervezik a nyílt napokat, gólya- és szabadidős rendezvényeket. Az aktív kollégiumi szerepvállalás felkészíti a hallgatókat a majdani közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges igényeket, készségeket.

A Semmelweis Egyetem kollégiumai és a Nővérszálló: