Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 24.
407074 Összes oltás

A bőrgyógyászat gyakorlat teljesítése nemcsak a bőrgyógyász rezidensek és szakorvosjelöltek, hanem számos más társszakmát gyakorlók számára is követelmény (pl: orvosi mikrobiológia, sugárterápia, klinikai onkológia, allergológia és klinikai immunológia).

Az elvégzett gyakorlat után a kollégák teljesítésigazolást adnak le Semmelweis Egyetem, Szak- és Továbbképzési Központnak, illetve jelenléti ívet a képzőhelyüknek vagy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztályának.

A gyakorlatra jelentkezés a Titkárságra küldött e-mail (titkarsag.bor@med.semmelweis-univ.hu) alapján történik (a tervezett gyakorlat előtt min. 1 hónappal) a Klinika igazgatójának címezve, aki a jelentkező orvos beosztásáról gondoskodik.