EduLab

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

EduLab

workshop

blended

előadó és gyakorlatvezető oktatók

változó

A program célja:

Olyan tematikus alkalmak teremtése, amelyben az oktatói közösség tagjai egymás számára tartott képzéseken oszthatják meg tapasztalataikat saját jógyakorlatuk alapján.

A program jellege:

Ebben az egyedülálló képzési programban az együtt-oktatás (co-teaching) és a társtámogatás (peer support) élményét kínáljuk az oktatói közösségnek. Az Oktatásfejlesztési, -Módszertani és -Szervezési Központ gondozásában megvalósuló workshopok olyan módszertani és/vagy fejlesztési részterületeket érintenek, melyeket az igényfelmérések alapján hiánypótlónak tartunk. A workshopokat saját képzési kínálatunk részeként teljes körűen szervezzük, tervezzük és bonyolítjuk, megtartásukat azonban olyan oktató kollégákra bízzuk, akik az adott témában kimondottan elmélyültek, és oktatói, oktatásfejlesztői munkájuk során az átlagosnál jóval több, mindannyiunk számára hasznos tapasztalatra tettek szert.

Mi alapján választunk témát? – „Hű, ez fontos!”

Az oktatói közösséggel folytatott mindennapi munka során, oktatói munkacsoportok oktatásfejlesztési folyamatait támogatva, képzéseinken felmerülő igényeket megismerve, a felsőoktatásban aktuális hazai és nemzetközi trendeket követve az Oktatásfejlesztési-, Módszertani és -Szervezési Központ szakértői folyamatosan keresik és azonosítják a főbb fókuszpontokat, és a pedagógiai, oktatásmódszertani, oktatástechnológiai támogatást igénylő feladatokat. A visszajelzések alapján nagy érdeklődésre számot tartó témaköröket felvesszük képzési kínálatunkba, először az általunk tartott képzések részeként, majd pedig önálló tematikus workshopot építve rá.

Mi alapján választunk képzőt? – „Hű, neki ez a kisujjában van!”

Az oktatói közösséggel ápolt szoros és együttműködésen alapuló munkakapcsolatunk során gyakran találkozunk olyan egyéni jógyakorlatokkal, oktatói műhelyekkel, ahol rengeteg releváns tudás és tapasztalat gyűlt össze bizonyos oktatásmódszertani és/vagy oktatástechnológiai területen. Amikor megjelennek a látóterünkben – akár személyes kapcsolat, akár kollégák vagy hallgatók ajánlása alapján – olyan oktató kollégák, akik mindennapi gyakorlatukban mélyen beágyazottan, magas szinten alkalmazzák valamely módszertani vagy technológiai megoldást, ők maguk jellemzően az erre irányuló visszajelzésünkből értesülnek arról, hogy tudásuk és tapasztalatuk mások számára mekkora kincs, és milyen hiánypótló lenne. Az EduLab workshopokra tehát ugyanúgy történik az informális felkérés, mint az EduIdea jógyakorlat bemutatóira, a Nemzetközi Oktatásfejlesztési Konferencia posztereire, vagy oktatásfejlesztési pályázat benyújtására: „Te, ez szuper! Volna kedved ezt megosztani/kidolgozni/bemutatni? Mindenben segítünk!”

Hogyan jön létre egy EduLab workshop?

Ha az adott témában tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező oktató kolléga elfogadja tőlünk a visszajelzést, hogy bizony, olyan tudás birtokában van, amely az oktatói közösség számára releváns és hiánypótló, és szívesen vállalja, hogy megosztja ezt az érdeklődő kollégák támogatása céljából, megkezdődik a szervezés.

 • időpontot egyeztetünk, és a képzési naptárba illesztjük a workshop alkalmat
 • egyeztetjük a tematikát, a tartalmakat úgy válogatjuk össze, hogy minden szükséges ismeret átadására és készség fejlesztésére interaktív, gyakorlatias módon alkalom legyen, szinkron formában legfeljebb 16 órás, blended formában legfeljebb 20 órás időkeretben
 • közösen meghatározzuk a munkaformát, és gondoskodunk az infrastrukturális feltételekről
 • közösen összeállítjuk a programtervet, melyben a workshop vezetője a felkért oktató, társ-oktatója és az esemény házigazdája pedig az Oktatásfejlesztési-, -Módszertani és -Szervezési Központ szakértője
 • az Oktatásfejlesztési-, -Módszertani és -Szervezési Központ gondoskodik a programmal kapcsolatos teljes kommunikációról (résztvevők toborzása, tájékoztatása, igazolások kiadása stb.)
 • közösen létrehozzuk a workshophoz kapcsolódó digitális tartalmakat az EduLab kurzusfelületén, és a program ideje alatt együtt gondozzuk az interaktív elemeket
 • közösen megtartjuk a workshopot, majd a tapasztaltok megbeszélése után, és a résztvevők visszajelzései alapján eldöntjük, hogyan tovább

Részvételi feltételek:

 1. Ez egy önkéntes vállaláson alapuló workshop sorozat, melynek alkalmai egymással nem állnak összefüggésben, bármelyikre becsatlakozhat az Egyetem bármely oktatója.
 2. Regisztrációs kérdőív előzetes kitöltése (https://bit.ly/SEoktatastamogatas).
 3. A megjelenés és az aktív részvétel a regisztrált alkalmakon elvárt – online alkalom esetében ehhez webkamera, hangszóró és mikrofon elengedhetetlenül szükséges.
 4. Pre-kurzus feladatok elkészítése a hatékony közös munka érdekében, és egy workshop utáni rövid írásos reflexió benyújtása.

Létszámkorlát: 16 fő/alkalom (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: az adott EduLab workshoptól függően változó

Tervezett workshopok:

 • 2024. május 14. 8:00-16:00 (Így készíts aszinkron leckéket H5P-vel)
 • 2024. május 21-22. 8:00-16:00 (MI – a helyzet: mesterséges intelligencia az egyetemi oktatásban)
 • 2024. május 30. 8:00-16:00 (Így készíts podcastot)
 • 2024. május 23. 8:00-16:00 (Így készíts saját illusztrációt)
 • 2024. június 5-6. 8:00-16:00 (Objektív strukturált klinikai vizsga)
 • 2024. június 19. 8:00-16:00 (Így készíts saját oktatóvideót)
 • 2024. július 3. 8:00-16:00 (Így készíts játékos kvízeket)
 • 2024. július 4. 8:00-12:00 (Így oktass terepasztallal)
 • 2024. július 4. 13:00-17:00 (Így készíts szabadulószobát)
 • 2024. október 15-16. 8:00-16:00 (MI – a helyzet: mesterséges intelligencia az egyetemi oktatásban)
 • időpont szervezés alatt (Prezentációs technikák az oktatásban)
 • minden hónap utolsó hétfőjén (Moodle-morzsák)
 • időpont szervezés alatt (Így oktass VR-technikával)

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

Mesterséges intelligencia

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Mesterséges intelligencia az egyetemi
oktatásban

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

 A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik a mesterséges intelligencia témaköréhez tartozó alapfogalmakat (pl.: gépi tanulás, nagy nyelvi modellek, hallucináció)
 • képessé válnak megfelelő célspecifikus MI algoritmusok kiválasztására és használatára, valamint elsajátítják a promptolás gyakorlati készségét
 • belátják, hogy a mesterséges intelligenciát tiltás helyett érdemes az oktatás szolgálatába állítani

Érintett témáink többek között: nagy nyelvi modellek, képgeneráló modellek és szerzői jogok, referenciakészítők, ellenőrzési lehetőségek, oktatásban és kutatásban alkalmazható lehetőségek. A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

 • szövegek egyszerű megfogalmazása (pl.: esszé, összefoglalás, tanmenet írása)
 • promptolási technikák
 • perszóna építés
 • Moodle-feladatok generálása
 • prezentációkészítés, képek generálása, forgatókönyv készítése oktatóvideóhoz

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket, és gyakorolhatnak be olyan technikákat, melyeket akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak. 

20 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 16 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 16 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a második kontakt alkalom utáni reflexióból áll.

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Létszámkorlát

40 fő (a program minimum 12 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: szervezés alatt

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE 

Időpont:

2024. május 21-22. 8:00-16:00

2024. október 15-16. 8:00-16:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

A workshopot tartja: Dr. Orosz Gábor és Dr. Papp József Péter

Oktatóvideó

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Így készíts saját oktatóvideót

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

 A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik az oktatóvideó készítéséhez szükséges alapvető technikai és oktatásmódszertani szempontokat
 • képessé válnak megtervezni és leforgatni saját oktatóvideójukat, valamint elsajátítják az utómunkálatok gyakorlati készségét
 • belátják, hogy az oktatóvideót, mint eszközt, nem elég csupán közzé tenni, hanem a kurzusra adaptáltan egyéni vagy csoportos tevékenységek valamint mérés-értékelési pontok ráépítésével érdemes alkalmazni

A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

  • Milyen a jó oktatóvideó? (hossza, tagolása, vizuális megjelenése, stb.)
  • Hogyan tervezzünk oktatóvideót? (forgatókönyv, képi világ stb.)
  • Milyen előkészületekre van szükség oktatóvideó felvétele előtt? (infrastruktúra, háttér, beszédtechnika, időbeosztás stb.)
  • Hogyan válasszunk technikát/eszközt? (világítás, kamera, mikrofon, súgógép, tábla típusok stb.)
  • Hogyan készítsünk videófelvételt? (előadás módja, prezentációs elemek, multimédia stb.)
  • Milyen utómunkálatokra van szükség oktatóvideó felvétele után? (szerkesztés, javítás, főcím stb.)
  • Hogyan tegyük közzé oktatóvideónkat? (Kaltura, Moodle stb.)
  • Hogyan tegyük interaktívvá oktatóvideónkat? (Kaltura kvíz, H5P stb.)

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg az oktatóvideó készítés lehetőségeit, a tervezés folyamatát, és gyakorolhatják be a felvétel készítést és az utómunkálatokat. Így a workshopról saját videókkal távozhatnak, melyeket akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak. Az elkészült forgatókönyvekre és felvételekre a program során minden résztvevő több alkalommal is kap személyre szabott visszajelzést szakértői és társértékelés formájában.

12 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 8 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 • Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 • Regisztrációs kérdőív kitöltése
 • A teljes program elvégzésének vállalása: 8 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a workshop utáni reflexióból áll.

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Létszámkorlát:

16 fő (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET), Sz6 terem

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE 

Időpont: 2024. június 19. 8:00-16:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

A workshopot tartja: Dr. Papp József Péter

Prezentációs technikák

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Prezentációs technikák az oktatásban

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

 A program célja:

Olyan prezentációs és demonstrációs technikák megismerése és gyakorlása, melyekkel az előadások és a gyakorlatok minél változatosabbá tehetők, Power Point diasor nélkül.

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg a jó prezentáció kulcselemeit, és gyakorolhatnak be olyan technikákat, melyeket akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak.

20 órás blended képzés (5 óra felkészülés, 15 óra interaktív workshop)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus továbbképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 15 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 5 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott videók és cikkek megtekintéséből, az első kontakt alkalom után saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a második kontakt alkalom utáni reflexióból áll.

Létszámkorlát: 12 fő/kurzus (a program minimum 6 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: szervezés alatt

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE 

Tervezett időpont: szervezés alatt

 • kontakt alkalmak: szervezés alatt

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

A workshopot tartja: Dr. Jász Máté

H5P

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Így készíts aszinkron leckéket H5P-vel

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik az aszinkron leckék készítéséhez szükséges alapvető technikai és oktatásmódszertani szempontokat
 • képessé válnak megtervezni és összeállítani saját aszinkron leckéjüket, valamint elsajátítják a H5P program használatának gyakorlati készségét
 • belátják, hogy az aszinkron leckét, mint eszközt, nem elég csupán közzé tenni, hanem a kurzusra adaptáltan egyéni vagy csoportos tevékenységek, valamint mérés-értékelési pontok ráépítésével érdemes alkalmazni

A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

1. Az aszinkron leckék előkészítése és tervezése

 • Mi lehet a szerepe a h5p aszinkron leckének a tanulási folyamatban?
 • Hogyan tervezzünk aszinkron leckét? (szükséges előkészületek, forgatókönyv, képi világ, módszerek stb.)
 • Milyen a jó aszinkron lecke? (hossza, tagolása, vizuális megjelenése stb.)

2. Az aszinkron leckék elkészítése – a H5P lehetőségei

 • Hogyan válasszunk technikát/eszközt? (H5P és lehetőségei – kurzusprezentáció és további megoldások stb.)
 • Hogyan tegyük közzé a H5P aszinkron leckét? (Kaltura, YouTube, valamint a Moodle szerepe)
 • Hogyan használható a mesterséges intelligencia a H5P aszinkron leckék készítésében? (szövegek, feladatok, esettanulmányok, videók stb.)

3. Az aszinkron leckék utómunkálatai

 • Milyen utómunkálatokra van szükség az aszinkron lecke összeállítása után? (hallgatói visszajelzések, további szerkesztés és javítás stb.)
 • Hogyan facilitáljuk az aszinkron leckékkel való munkát, hogyan monitorozzuk az előrehaladást? (naplóadatok, kommunikáció, mérföldkövek, pontozás stb.)

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg az aszinkron lecke készítésének lehetőségeit, a tervezés folyamatát, és gyakorolhatják be a lecke elkészítését H5P-vel, valamint az utómunkálatokat a Moodle-ban. Így a workshopról saját aszinkron leckékkel távozhatnak, melyeket akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak. Az elkészült forgatókönyvekre és leckékre a program során minden résztvevő több alkalommal is kap személyre szabott visszajelzést szakértői és társértékelés formájában.

12 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 8 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 8 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a workshop utáni reflexióból áll.

A workshopon lehetőség nyílik a H5P-vel való gyakorlásra és aszinkron lecke elkészítésére, ezért saját laptopot szükséges hozni.

A leckéket minden résztvevő a saját tantárgya Moodle-kurzusában hozhatja létre, ezért ha még nem rendelkezik ilyennel, kérjük, jelezze, hogy még a workshop előtt elkészíthessük a felületet. 

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Programterv

Létszámkorlát

16 fő (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ előadóterme, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE 

Időpont: 2024. május 14. 8:00-16:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

A workshopot tartja: Dr. Antal Zsuzsanna és Dr. Monzéger Katalin

Moodle-morzsák

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Moodle-morzsák

szakértői támogatás

konzultáció

minden oktató

online

Minden hónap utolsó hétfőjén találkozunk online, azzal a céllal, hogy oktatóink felhasználóként minél jobban megismerkedhessenek a Moodle adta lehetőségekkel és rendszer használatával. Terveink szerint páratlan hónapokban „kezdő”, páros hónapokban „haladó” funkciókkal foglalkozunk, kérjük, ennek figyelembevételével csatlakozzon a programhoz.

A kurzus célja, hogy megadja a szükséges alapokat a Moodle-rendszer hatékony és széleskörű használatához, ami lehetővé teszi az online tanulási folyamatok innovatív és rugalmas kezelését. Bízunk benne, hogy a felkínált alkalmakkal oktatástechnológiai, digitalizációs szempontból szakértő támogatást nyújthatunk oktatási tevékenységében.

Helyszín: Zoom (link a Moodle-felületen, első belépéskor a Beiratkozás gombra kattintva)

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE

Tervezett időpont:

Kezdő alkalmak:

2024. január 29., március 25., május 27., július 29., szeptember 30., november 25.

16:00-17:00

Haladó alkalmak:

2024. február 26., április 29., június 24., augusztus 26., október 28., november 25.

16:00-17:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

A konzultációt tartja: Dr. Tornóci László és Anders Tamás

Játékos kvízek

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Így készíts játékos kvízeket

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik a kvíz készítéséhez szükséges alapvető technikai és oktatásmódszertani szempontokat
 • képessé válnak megtervezni és összeállítani saját kvízeiket, megválasztani az oktatási célnak megfelelő alkalmazást, valamint elsajátítják legalább 10 különböző program használatának gyakorlati készségét (https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/online-oktatasi-eszkozok/)
 • belátják, hogy a kvízt, mint eszközt, nem elég csupán közzé tenni, hanem a kurzusra adaptáltan egyéni vagy csoportos tevékenységek valamint mérés-értékelési pontok ráépítésével érdemes alkalmazni

A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

 • Milyen a jó kvíz?
 • Hogyan tervezzünk játékos kvízt?
 • Milyen előkészületekre van szükség kvíz összeállítása előtt?
 • Hogyan válasszunk platformot/eszközt?
 • Hogyan illesszük a képzésbe a játékos kvízt?
 • Milyen utómunkálatokra van szükség a kvíz összeállítása után?
 • Hogyan tegyük közzé a játékos kvízt?
 • Hogyan facilitáljuk a játékos kvízzel való munkát, hogyan monitorozzuk az előrehaladást?

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg a játékos kvíz készítésének lehetőségeit, a tervezés folyamatát, és gyakorolhatják be a kvíz készítést többféle platformon, valamint az utómunkálatokat a Moodle-ban. Így a workshopról saját játékos kvízekkel távozhatnak, melyeket akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak. Az elkészült kvízekre a program során minden résztvevő több alkalommal is kap személyre szabott visszajelzést szakértői és társértékelés formájában.

12 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 8 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 8 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a workshop utáni reflexióból áll.

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Létszámkorlát

16 fő (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: szervezés alatt

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE

Időpont: 2024. július 3. szerda, 8:00-16:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

A workshopot tartja: Dr. Monzéger Katalin

VR-technika

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Így oktass VR-technikával

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik a VR-technikához kapcsolódó alapvető technikai és oktatásmódszertani szempontokat
 • képessé válnak megtervezni és összeállítani saját VR-szcenariót, megválasztani az oktatási célnak megfelelő alkalmazást, valamint elsajátítják a VR-technika oktatásba való illesztésének gyakorlati készségét (https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/online-oktatasi-eszkozok/)
 • belátják, hogy a VR-t, mint eszközt, nem elég csupán öncélú színesítésként bevetni, hanem a kurzusra adaptáltan egyéni vagy csoportos tevékenységek valamint mérés-értékelési pontok ráépítésével érdemes alkalmazni

A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

 • Milyen a VR-környezet?
 • Hogyan tervezzünk oktatási környezetet VR-ral?
 • Milyen előkészületekre van szükség a VR-technika alkalmazása előtt?
 • Hogyan válasszunk alkalmazást/eszközt?
 • Hogyan illesszük a képzésbe a VR-technikát?
 • Milyen utómunkálatokra van szükség a VR-környezet összeállítása után?
 • Hogyan alkalmazzuk a VR-technikát az órán?

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg a VR-technikával való oktatás lehetőségeit, a tervezés folyamatát, és gyakorolhatják be a VR-környezet készítését. Így a workshopról saját VR-szcenariókkal távozhatnak, melyeket akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak. Az elkészült forgatókönyvekre a program során minden résztvevő több alkalommal is kap személyre szabott visszajelzést szakértői és társértékelés formájában.

12 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 8 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 8 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a workshop utáni reflexióból áll.

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Létszámkorlát

16 fő (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: szervezés alatt

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE

Időpont: szervezés alatt 

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

podcast

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Így készíts podcastet

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik a podcast készítéshez kapcsolódó alapvető technikai és oktatásmódszertani szempontokat
 • képessé válnak megtervezni és összeállítani saját podcastjukat, megválasztani az oktatási célnak megfelelő alkalmazást, valamint elsajátítják a podcast oktatásba való illesztésének gyakorlati készségét
 • belátják, hogy a podcastot, mint eszközt, nem elég csupán öncélú színesítésként bevetni, hanem a kurzusra adaptáltan egyéni vagy csoportos tevékenységek valamint mérés-értékelési pontok ráépítésével érdemes alkalmazni

A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

 • Milyen a jó podcast?
 • Hogyan tervezzünk podcastot?
 • Milyen előkészületekre van szükség a podcast felvétele előtt?
 • Hogyan válasszunk alkalmazást/eszközt?
 • Hogyan illesszük a képzésbe a podcastot?
 • Milyen utómunkálatokra van szükség a podcast összeállítása után?
 • Hogyan alkalmazzuk a podcastot az órán?
 • Hogyan facilitáljuk a podcasttal való munkát, hogyan monitorozzuk az előrehaladást?

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg a podcasttal való oktatás lehetőségeit, a tervezés folyamatát, és gyakorolhatják be a podcast készítését. Így a workshopról saját forgatókönyvekkel és felvételekkel távozhatnak, melyeket akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak. Az elkészült forgatókönyvekre és felvételekre a program során minden résztvevő több alkalommal is kap személyre szabott visszajelzést szakértői és társértékelés formájában.

12 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 8 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 8 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a workshop utáni reflexióból áll.

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Létszámkorlát

6-8 fő (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (Szentkirályi utca 46.), Haynal terem

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE

Időpont: 2024. május 30. 8:00-16:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

OSCE

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Objektív strukturált klinikai vizsga

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik az objektív strukturált klinikai vizsga (OSCE) összeállításához szükséges alapvető technikai és oktatásmódszertani szempontokat
 • képessé válnak megtervezni és összeállítani saját OSCE-t, megválasztani az oktatási célnak megfelelő mérési pontokat, valamint elsajátítják az OSCE lebonyolításához szükséges gyakorlati készségeket
 • belátják, hogy az OSCE-t, mint eszközt, nem elég csupán bevezetni, hanem az egész kurzust úgy kell felépíteni, hogy a célok és a tevékenységek összhangban legyenek a mérendő kompetenciákkal

A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

 • Milyen a jó vizsga?
 • Hogyan tervezzünk objektív és strukturált vizsgát?
 • Milyen előkészületekre van szükség egy OSCE összeállítása előtt?
 • Hogyan válasszunk mérési pontokat, és értékelési módokat?
 • Hogyan illesszük a képzésbe az OSCE-t?
 • Milyen utómunkálatokra van szükség az OSCE összeállítása után?
 • Hogyan készítsük fel a vizsgáztatókat egy OSCE lebonyolítására?
 • Hogyan bonyolítsunk le egy OSCE-t?

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg az objektív strukturált klinikai vizsga készítésének lehetőségeit, a tervezés folyamatát, és gyakorolhatják be a lebonyolításhoz szükséges készségeket. Így a workshopról saját objektív strukturált klinikai vizsga tervvel távozhatnak, mely alapján átgondolhatják a kurzusuk tartalmi és tevékenységekre vonatkozó elemeit. Az elkészült OSCE tervekre a program során minden résztvevő több alkalommal is kap személyre szabott visszajelzést szakértői és társértékelés formájában.

20 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 16 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 16 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a workshop utáni reflexióból áll.

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Létszámkorlát

16 fő (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: szervezés alatt

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE

Időpont: 2024. június 5-6. 8:00-16:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

szabadulószoba

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Így készíts szabadulószobát

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik az oktatási célú szabadulószobához kapcsolódó alapvető technikai és oktatásmódszertani szempontokat
 • képessé válnak megtervezni és összeállítani saját szabadulószobát, megválasztani az oktatási célnak megfelelő alkalmazást, valamint elsajátítják a szabadulószoba oktatásba való illesztésének gyakorlati készségét
 • belátják, hogy a szabadulószobát, mint eszközt, nem elég csupán öncélú színesítésként bevetni, hanem a kurzusra adaptáltan egyéni vagy csoportos tevékenységek valamint mérés-értékelési pontok ráépítésével érdemes alkalmazni

A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

 • Milyen a jó szabadulószoba?
 • Hogyan tervezzünk oktatási célú szabadulószobát?
 • Milyen előkészületekre van szükség a szabadulószoba alkalmazása előtt?
 • Hogyan válasszunk alkalmazást/eszközt?
 • Hogyan illesszük a képzésbe a szabadulószobát?
 • Milyen utómunkálatokra van szükség a szabadulószoba összeállítása után?
 • Hogyan alkalmazzuk a szabadulószobát az órán?
 • Hogyan facilitáljuk a szabadulószobával való munkát, hogyan monitorozzuk az előrehaladást?

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg a szabadulószobával való oktatás lehetőségeit, a tervezés folyamatát, és gyakorolhatják be a szabadulószoba készítését. Így a workshopról saját szabadulószobákkal távozhatnak, melyeket akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak. Az elkészült szabadulószobákra a program során minden résztvevő több alkalommal is kap személyre szabott visszajelzést szakértői és társértékelés formájában.

12 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 8 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 8 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a workshop utáni reflexióból áll.

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Létszámkorlát

16 fő (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: szervezés alatt

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE

Időpont: 2024. július 4. 13:00-17:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

A workshopot tartja: Dr. Orosz Gábor

terepasztal

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Így oktass terepasztallal

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik az oktatási célú terepasztalhoz kapcsolódó alapvető technikai és oktatásmódszertani szempontokat
 • képessé válnak megtervezni és összeállítani saját terepasztalt, megválasztani az oktatási célnak megfelelő alkalmazást, valamint elsajátítják a terepasztal oktatásba való illesztésének gyakorlati készségét
 • belátják, hogy a terepasztalt, mint eszközt, nem elég csupán öncélú színesítésként bevetni, hanem a kurzusra adaptáltan egyéni vagy csoportos tevékenységek valamint mérés-értékelési pontok ráépítésével érdemes alkalmazni

A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

 • Milyen a jó terepasztal?
 • Hogyan tervezzünk oktatási célú terepasztalt?
 • Milyen előkészületekre van szükség a terepasztal alkalmazása előtt?
 • Hogyan válasszunk alkalmazást/eszközt?
 • Hogyan illesszük a képzésbe a terepasztalt?
 • Milyen utómunkálatokra van szükség a terepasztal összeállítása után?
 • Hogyan alkalmazzuk a terepasztalt az órán?
 • Hogyan facilitáljuk a terepasztallal való munkát, hogyan monitorozzuk az előrehaladást?

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg a terepasztallal való oktatás lehetőségeit, a tervezés folyamatát, és gyakorolhatják be a terepasztal készítését. Így a workshopról saját terepasztallal távozhatnak, melyet akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak. Az elkészült terepasztalokra a program során minden résztvevő több alkalommal is kap személyre szabott visszajelzést szakértői és társértékelés formájában.

12 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 8 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 8 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a workshop utáni reflexióból áll.

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Létszámkorlát

16 fő (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: szervezés alatt

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE

Időpont: 2024. július 4. 8:00-12:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

A workshopot tartja: Dr. Orosz Gábor

illusztrációk

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Így készíts saját illusztrációt

tematikus workshop

blended

minden oktató

szervezés alatt

A program célja:

Az alapszintről induló képzés résztvevői

 • megismerik az illusztrációkészítéshez kapcsolódó alapvető technikai és oktatásmódszertani szempontokat
 • képessé válnak megtervezni és összeállítani saját illusztrációt Inkscape alkalmazással, valamint elsajátítják az illusztráció oktatási anyagba illesztésének gyakorlati készségét
 • belátják, hogy az illusztrációt, mint eszközt, nem elég csupán öncélú színesítésként bevetni, hanem a tartalmat kell támogatnia, és a megértést segítenie

A workshop végére a résztvevők a napi oktatómunkában azonnal hasznosítható gyakorlati készségekre tesztnek szert, úgy mint:

 • Milyen a jó illusztráció?
 • Hogyan tervezzünk oktatási célú illusztrációt?
 • Milyen előkészületekre van szükség az illusztráció összeállítása előtt?
 • Hogyan használjuk az Inkscape-et?
 • Hogyan illesszük az oktatási anyagainkba az illusztrációkat?
 • Milyen utómunkálatokra van szükség az illusztráció összeállítása után?
 • Hogyan alkalmazzuk az illusztrációt az órán?
 • Hogyan facilitáljuk az illusztrációkkal való munkát, hogyan monitorozzuk az előrehaladást?

A program jellege:

Ez egy tematikus, kiscsoportos oktatói továbbképzés, melyben a résztvevők saját példáikon keresztül ismerhetik meg az illusztrációkészítés lehetőségeit, a tervezés folyamatát, és gyakorolhatják be az illusztráció készítését. Így a workshopról saját illusztrációkkal távozhatnak, melyet akár már a következő órájukon alkalmazni tudnak. Az elkészült illusztrációkra a program során minden résztvevő több alkalommal is kap személyre szabott visszajelzést szakértői és társértékelés formájában.

12 órás blended képzés (2 óra felkészülés, 8 óra interaktív workshop, 2 óra feladatmegoldás)

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus alapképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 8 kontakt óra személyes részvétellel, ezen kívül (maximum) 4 óra önálló munka a program ideje alatt. Az önálló munka előzetesen kiadott segédanyagok megtekintéséből, saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a workshop utáni reflexióból áll.

Teljesítési feltételek:

A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány kiállításának feltétele a workshop 100%-án való személyes részvétel, a prekurzus feladat elkészítése, és a program végén egy maximum 3 oldalas reflexió benyújtása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez egy intenzív workshop, a tartalmi elemei szorosan egymásra épülnek, ezért részletekben történő teljesítésére nincs mód.

Létszámkorlát

16 fő (a program minimum 4 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: szervezés alatt

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE

Időpont: 2024. május 23. 8:00-16:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

A workshopot tartja: Dr. Tornóci László