Az Oktatásfejlesztési, -módszertani és –szervezési Központ olyan központi szervezeti egység, melynek célkitűzése az egyetemi szervezeti egységek oktatási munkájának támogatása az oktatóknak nyújtott szolgáltatások révén.

A Központ részei:

 • Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltató Osztály
 • Oktatásfejlesztési és –szervezési Osztály

A Központ főbb feladatai:

OKTATÁSMÓDSZERTAN
 • oktatásmódszertani továbbképzések szervezése
 • módszertani segítségnyújtás a szervezeti egységek oktatói számára
 • oktatói fórumok szervezése pedagógiai témákban
 • pedagógiai és infokommunikációs újdonságok rendszeres időközönkénti ismertetése
E-LEARNING
 • e-learning képzések szervezése
 • a Moodle e-learning keretrendszer és a Semmelweis Egyetem Központi Azonosító Rendszere (SeKA) üzemeltetése
 • a tananyag-repozitórium működtetése
 • az oktatási anyagok grafikai és videós elemeinek kidolgozásának biztosítása
 • elektronikus tananyagok fejlesztésének koordinálása és támogatása
 • az oktatáshoz használt technikai eszközök beszerzésének és használatának szakmai koordinálása
 • az Egyetem digitális tanulási stratégiájának előkészítése, aktualizálása
TOVÁBBI FELADATOK
 • közreműködés az oktatói munka hallgatói véleményezése és az oktatói teljesítményértékelés lebonyolításában
 • tantervek és követelményrendszerek nyilvántartásának és közzétételének koordinálása
 • tantárgyak létesítésének és tematikájának kidolgozásának koordinálása
 • a tantárgyakon átívelő tartalmak egyeztetése
 • az oktatási szervezeti egységek oktatási és oktatásszervezési tevékenységének ellenőrzése, értékelése
 • oktatásszervezési tevékenység a rektor által meghatározott területen
 •