Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 01.
468884 Összes oltás

Részletek

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

EduCafé

informális, strukturált, tematikus beszélgetés

world café

előadó és gyakorlatvezető oktatók, tanulmányi felelősök, oktatásszervezésben és -adminisztrációban közreműködő kollégák, hallgatók

online/hibrid

A program célja:

Olyan rendszeres oktatói közösségépítő fórum teremtése, melyben alkalom nyílik az együtt gondolkodásra, az oktatási gyakorlatban felmerülő problémák és ötletek megvitatására, tudásmegosztásra.

A program jellege:

Ez egy informális hangulatú, strukturált tematikus beszélgetés, melyet World Café technikával vezetünk. Az egyes témákat – rövid felvezetést követően – különböző fókuszból közelítik meg a résztvevők egy-egy asztalnál csoportosulva, meghatározott ideig beszélgetve, majd tovább forogva egy következő asztalhoz. A beszélgetéseket asztalgazdák facilitálják és moderálják, a közös gondolatokat vizuálisan is megjelenítik, strukturálják. A Café végére minden asztalnál megjelenik minden résztvevő gondolata, és az így megszerzett kollektív tudást közösen összegezzük.

Részvételi feltételek:

  1. Ez egy rendszeres fórum, melynek alkalmai egymással nem állnak összefüggésben, bármelyikre becsatlakozhat az Egyetem bármely oktatója és hallgatója.
  2. Regisztrációs kérdőív előzetes kitöltése.
  3. Aktív részvétel a beszélgetésekben – online alkalom esetében ehhez webkamera, hangszóró és mikrofon elengedhetetlenül szükséges.

Létszámkorlát: 30 fő/alkalom (a program minimum 12 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: Zoom, illetve a járványügyi helyzet elmúlásával valamely egyetemi helyszín (még szervezés alatt)

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE

Tervezett időpont: január, március, május, augusztus és október utolsó péntekje 14-16h

Jelentkezés: 2020. december 21-től folyamatosan itt:

Jelentkezés

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

Programterv

Január 29. “Kísérletező pedagógusok és gyakorlatközösségek”
Március 26.

“A tanulás támogatása békeidőben és vészhelyzetben”

Tudjuk, hogy a hallgatóink egyszerre próbálnak helytállni az egyetemen, a betegellátásban, és sok esetben családanyaként illetve családapaként a magánéletben.
 
Amúgy is át szoktuk időnként gondolni, hogy oktatóként hogyan is támogathatjuk őket abban, hogy tanulmányaikban eredményesek lehessenek és sikerélményt szerezhessenek, ennek pedig a 21. század globális kihívásai külön is hangsúlyt adnak.
 
A pandémiás helyzet kialakulása óta még nagyobb ez a feladat, és különösen aktuális, hogy – akár a szokásostól eltérő módokon is – hatékony támogatást tudjunk nyújtani a hallgatóinknak, akik tanulóként igyekeznek teljesíteni a hibrid oktatásban, miközben létszámhiánnyal küzdő ellátóhelyeken vagy kirendelt szolgálatban betegellátást végeznek, szülőként pedig óvoda- és iskolabezárások idején még otthon tanuló gyermekeiket is gondozzák.
 
Következő Kávéházunkban közösen keressük azokat a stratégiai megoldásokat, amelyekkel oktatóként a lehető legtöbb támogatást nyújthatjuk hallgatóinknak akár békeidőben, a jelenlegi vészhelyzetben pedig különösen.
május 28.
“Mérés-értékelés”
A szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak apropóján, következő EduCafénk alkalmával a “mérés-értékelés” témakörben beszélgethetünk oktatóinkkal.
– Mit mérünk, hogy mérünk, miért mérjük? – mérési pontok meghatározásának szempontjai és módja a kurzustervezés során
– Mit értékelünk, hogy értékelünk, miért értékelünk? – a diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés helye és szerepe a tanítás-tanulás folyamatában
– Milyen mozgásterünk van a mérés-értékelés fejlesztésében? – tudatos tervezés és örökölt hagyományok, a változás-menedzsment lehetséges eszközei
augusztus 27.
Ezúttal “a tudásmegosztás új formái az oktatói közösségben” címmel szeretnénk beszélgetést indítani az oktatói közösség tagjaival.
Ennek keretében megismerkedünk a “vinyetta”, a “one-minute wisdom” és a “lesson study” koncepciójával, valamint beszélgetünk az óralátogatás rendszeréről, és egy leendő módszertani kézikönyvvel kapcsolatos elvárásokról, ötletekről, tapasztalatokról úgy általában.