Részletek

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Projektmódszer az oktatási gyakorlatban

tematikus továbbképzés

workshop

előadó és gyakorlatvezető oktatók

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2., földszinti oktatóterem

“A hajó megalkotása nem vászonszövést, szegkovácsolást, csillagvizsgálást jelent, hanem a tenger szeretetének a felkeltését…” (Antoine de Saint-Exupéry – ford.: Pődör László)

A program célja:

A program a hallgatói aktivitásra épülő, gyakorlati problémamegoldásra irányuló, oktatásba illeszthető projektek alkalmazásáról való együttgondolkodásnak kíván teret adni. A résztvevők foglalkoznak a projektek témaválasztásával és képzési célhoz való illesztésével, a csoportmunka kereteinek kialakításával, a csoportdinamika felhasználásával, a  problémamegoldó projektek facilitálásával, az eredményekről való beszámolásban és reflexióban rejlő lehetőségekkel, valamint tapasztalatokat cserélhetnek az általuk alkalmazott, vagy tervezett projektalapú gyakorlatokról. További cél, hogy a program keretében a résztvevők saját élményt, tapasztalatot is szerezzenek egy képzés keretében megvalósuló projektrészvétellel kapcsolatban.

A program jellege:

A program négy héten keresztül igényel résztvevői aktivitást, a következő elemekből épül fel:

  • összesen 12 kontaktóra interaktív workshop, két alkalomra bontva (alkalmanként 6×45 perc);
  • előzetesen kiadott anyagok, orientációs kérdések, csoportszerep kérdőív kitöltés (1-2 óra egyéni munkát igényel);
  • a két kontakt alkalom között a résztvevők kiscsoportokban egy kisebb „projekten” dolgoznak (a projektkidolgozás során a csoporttagok között egyeztetés, kommunikáció szükséges);
  • 1 óra online oktatói konzultáció minden projektcsapattal (egyeztetett időpontban);
  • a második workshop során a projektcsapatok prezentálják projektjük eredményeit.

Amennyiben a résztvevői kör ezt lehetővé teszi, a projektek témájának több szakterület hallgatóinak együttműködését igénylő, interprofesszionális jellegű kurzusok, képzési aktivitások kidolgozását javasoljuk. Mindemellett a projektek témája a résztvevők szakmai és oktatói háttere, valamint érdeklődése alapján ettől eltérően is alakulhat.

Részvételi feltételek:

  1. Ez egy tematikus továbbképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
  2. Regisztrációs kérdőív kitöltése

Létszámkorlát: 30 fő/kurzus, oktatói teamek jelentkezését is várjuk (a program minimum 12 fő jelentkezésével indul!)

Időpont: szervezés alatt

Helyszíne:

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ,
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2., földszinti oktatóterem

A programhoz Moodle oldal is kapcsolódik, az online konzultációk az egyetemi Zoom rendszeren keresztül történnek. Az előzetes anyagokat az első személyes alkalom előtt 1 héttel bocsátjuk rendelkezésre.

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE 

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: dr. Cserháti Zoltán

Programterv

Szervezés alatt