Belföldi események

Felkészülés a jövőre: A kompetenciákról való gondolkodás a 21. században (V. Tanulás, tudás, innováció konferencia)

Időpont: 2023. november 22. szerda 14:00-tól

Helyszín: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., Nagy Sándor terem (fsz. 4.)

Regisztráció

 

A digitalizáció jelentősen átalakítja a különböző szervezetek környezetét és nagy mértékben átformálja a munka szerepét a működésükben. A munkaerőpiaci prognózisok szerint a munkavállalók és a szervezetek versenyképességét is új minőségi kritériumok határozzák meg a jövőben. A felsőfokú végzettséget igénylő munka szerepe erősödik, a munkavégzéshez szükséges képességek és tudások köre jelentősen bővül. A jövő szakembereinek ahhoz, hogy a fejlettebb technikai megoldások alkalmazásának húzóerőivé váljanak, magas szintű tudással, komplex problémamegoldó képességgel, tanulási és digitális kompetenciákkal kell rendelkezniük.

A jövőbe mutató kompetenciák meghatározása és fejlesztése az oktatás és a munka világát is új kihívások elé állítják. A konferencia célja szakmai párbeszéd kezdeményezése a kompetenciák értelmezéséről és átalakuló szerepéről egyetemi oktatók, HR szakemberek és tanácsadók között.

 

Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia 2023

Időpont: 2023. október 25. szerda

Helyszín: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27

Honlap

A felsőoktatás-pedagógiának értékes előzményei vannak hazánkban, ám ezeken is túltekintve e szakterület életre keltését és dinamizálását követeli a magyar felsőoktatás aktuális, forrongó, átmeneti állapota is. Az intézmények új feltételek között keresik a maguk útját, ugyanakkor sokban közös gondokkal néznek szembe, hasonló lehetőségekkel számolhatnak, egészséges versengésük mellett szükség van az előrevivő tapasztalatok cseréjére is. Ez kiterjedhet a nehézségek felmérésére és a kedvező megoldások bemutatására egyaránt.

Az országos rendezvény fókuszában a felsőoktatás hatékony működésének módszertani, intézményi és átfogó strukturális problémái állnak, melyek megvitatásában a neveléstudomány és kiterjedt határvidéke szakembereire számítunk, de a felsőoktatás legkülönbözőbb diszciplináris területein működő elkötelezett oktatók részvételét is szeretnénk előmozdítani a mind teljesebb tájékozódás és példaadó együttműködés jegyében.

 

Mellearn 2023 – Felsőoktatási Lifelong Learning a képesség-fejlesztés, a kultúraközvetítés és fenntarthatóság tükrében: A hatékony tudástranszferek lokális/regionális és globális trendjei

Doktoranduszok és 3 egyetemi oktató számára a konferencián való részvétel ingyenes, amennyiben részvételi szándékukat jelzik nekünk a monzeger.katalin@semmelweis-univ.hu e-mail-címen.

Időpont: 2023. június 14. szerda 09.30 – 18.00 óra között

Honlap, felhívás

Helyszín: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Szervező: MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara

A tanácskozás témája arra reflektál, hogy milyen irányokban változik és módosul a hazai felsőoktatási lifelong learning a fenntartói modellváltás és a globális kihívások közepette. Megjelennek a fenntarthatósági célokhoz kapcsolódó kérdések, csakúgy, mint az európai környezetben zajló felsőoktatási innovációk a digitalizáció, a foglalkoztatás, a demográfiai változások, a technológiai fejlesztések, valamint az aktív és felelős állampolgárság kérdéseinek tükrében.

 

Networkshop 2023

Időpont: 2023. április 11-14. kedd-péntek

Honlap: https://nws.comp-rend.hu/

Helyszín: Pannon Egyetem, Veszprém

 

 

A HUNGARNET Egyesület a Neumann Technológiai Platform együttműködésével immár 32. alkalommal rendezi meg 2023. április 12–14. között a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciáját, a NETWORKSHOP-ot.

A konferencia fókuszpontjai:

 • Digitális transzformáció a felsőoktatási, köznevelési és kutatási intézményekben, valamint a közgyűjteményekben
 • Az információs és a hálózati informatikai biztonság kérdései
 • Digitális módszerek a bölcsészeti és társadalomtudományokban
 • A digitális transzformáció jogi és szabályozási környezete
 • A hibrid oktatás módszertani és infrastrukturális feltételrendszere
 • A fejlesztések mögött álló technológiai-műszaki aspektusok

 

Game-ED: A játékos ember

Időpont: 2023. február 16. csütörtök, 14:00-18:00

Esemény és jelentkezés

Szervező: Fontanus Központ, JátékosLét

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen ismeretekre, képességekre, kompetenciákra van szüksége a XXI. század emberének? Hogyan szerezheti meg azokat? Hogyan fejleszt a játék? Hogyan nyerhetünk általa használható ismeretet? Hogyan hat a képességekre? Mire jó a játékosítás? És lehet-e játék az egész életünk?
 
A konferencia első részében a résztvevők előadásokat hallgathatnak meg a játékosítással, játékalapú oktatással kapcsolatban neves előadóktól. A második felében pedig lehetőségük nyílik fejlesztő társasjátékokkal játszani, és kötetlen beszélgetéseket folytatni a játék, játékosítás, fejlődés, fejlesztés témáiról.
 
 

23. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

SOTE standja az Education

Időpont: 2023. január 12-14. csütörtök-szombat

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Honlap: www.educatioexpo.hu

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. Feladata összekapcsolni az egyes szereplőket: a hazai – és külföldi felsőoktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket az érdeklődőkkel: a diákokkal, oktatókkal és szülőkkel.

A szakma iránt érdeklődőknek is biztos támpontot kínál a rendezvény, akár személyre szabott, akár külföldi- és egyéb nyelvtanulási lehetőségekkel.

A továbbtanulni szándékozók mellett a pedagógusok, intézményvezetők és egyéb szakmai kiállítók számára is fontos, egyedülálló lehetőséget nyújt a rendezvény, hiszen mind egy színtéren értesülhetnek a szakmai újításokról, módszerekről. Különböző előadások keretein belül tájékozódhatnak a magyar felsőoktatás jövőjéről, valamint a kiállítók képviselőivel beszélgetve alkalmuk nyílhat elképzeléseiket közös útra terelni.

 

Az Erasmus+ ajtókat nyit – Konferencia az inklúzió jegyében

Időpont: 2022. június 1. szerda, 09:00-16:00

Honlap

Helyszín: Danubius Hotel Helia (1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.)

Szervező: Tempus Közalapítvány

 

 

 

 

 

 

Az Erasmus+ program egyik legfőbb célkitűzése a társadalmi befogadás erősítése, amely az idei konferencia fókusza is, ahol kiemelkedő, jó példaként szolgáló projektek mutatkoznak be. Többek között bemutatják 2022 nívódíjas Erasmus+ projektjeit: nyelvtanulást segítő applikáció, a diákok mentális egészségéhez hozzájáruló program, a mezőgazdaság fenntarthatóvá tétele – ez csak néhány példa az izgalmas és hasznos témákat feldolgozó kezdeményezések közül.

 

Mellearn 2022 – Felsőoktatási Lifelong Learning: Új kihívások és megoldások – A modellváltás és a COVID Pandémia hatásai

Doktoranduszok és 2 egyetemi oktató számára a konferencián való részvétel ingyenes, amennyiben részvételi szándékukat jelzik nekünk a monzeger.katalin@semmelweis-univ.hu e-mail-címen.

Időpont: 2022. június 8. szerda, 09:30-18:00

Honlap, felhívás

Helyszín: Milton Friedman Egyetem, 1039 Budapest, Kelta u. 2.

Szervező: MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület, Milton Friedman Egyetem

A tanácskozás témája rávilágít arra, hogy milyen irányokban változik és módosul a hazai felsőoktatási lifelong learning a fenntartói modellváltás és a globális kihívások közepette. Megjelennek a fenntarthatósági célokhoz kapcsolódó kérdések, csakúgy, mint az európai környezetben zajló felsőoktatási innovációkhoz kapcsolódó fejlesztések a digitalizáció, a mobilitás, a minőség, a hozzáférés és a felsőoktatás missziói kontextusában.

Tervezett szekciók:

A.) Tudástranszfer a felsőoktatás és a munkaerőpiac szegmensei között
B.) Új iparágak a felsőoktatásban
C.) Minőség és multidiszciplinaritás az élethosszig tartó tanulásban
D.) Covid előtt – Covid után. Oktatás, foglalkoztathatóság – empíria, kutatások eredmények a COVID tükrében
E.) A digitális paradigmaváltás a felsőoktatás pedagógiai gyakorlatában – digitális elméleti keretmodellek és empirikus jógyakorlatok
F.) Hallgatói, doktorandusz szekció – a jövő kihívásai

 

 

PROFFORMANCE Zárókonferencia – Fókuszban a felsőoktatásban oktatók teljesítménye (hibrid)

Időpont: 2022. június 16. szerda, 10:00-16:45

Honlap

Helyszín: Budapest

Szervező: Tempus Közalapítvány, PROFFORMANCE, Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

A konferencia a PROFFORMANCE – Assessment Tool and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance – (Mérési eszköz és ösztönző rendszer kidolgozása a felsőoktatásban dolgozó oktatók teljesítményének fejlesztéséhez) elnevezésű projekt zárórendezvénye, amelynek célja az oktatás-tanulás minőségének javítása az Európai Felsőoktatási Térségben, egy oktatói teljesítményértékelési eszköz és ösztönző rendszer kidolgozása, jó példák gyűjtése és megosztása révén.

Az esemény középpontjában az akadémiai oktatók teljesítményének értékelési eszköze áll, emellett a jógyakorlatok bemutatásával együtt átadásra kerülnek a Nemzetközi Felsőoktatási Oktatói Díjak. A rendezvény során bemutatásra kerül az újonnan induló PROFFORMANCE Felsőoktatási Jógyakorlat Adatbázis.

 

 

Networkshop 2022

Időpont: 2021. április 20-22. szerda-péntek

Honlap: https://nws.comp-rend.hu/

Helyszín: Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

 

 

A HUNGARNET Egyesület az ITM és a Digitális Jólét Program együttműködésével immár 31. alkalommal rendezi meg 2022. április 20-22. között a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciáját, a NETWORKSHOP-ot.

A konferencia témái többek között:

 • a felsőoktatás és köznevelés digitális transzformációja;
 • a „smart university“;
 • az adatmenedzsment általános kérdései, de különös tekintettel a nyílt hozzáférésű kutatási adatok sorsára és kezelésére;
 • az MI és az 5G;
 • a felhőtechnológiák;
 • a digitális infrastruktúrák;
 • Research & Open Science WS

 

25th Graz Conference – The use of artificial intelligence, digital technologies, and virtual reality in our education

Időpont: 2022. április 21-23. csütörtök-szombat

Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem

A Semmelweis Egyetem munkatársainak a részvétel ingyenes, amennyiben jelentkezésnél az „Invited speaker/guest” opciót választják ki. Hallgatóknak és PhD-hallgatóknak a konferencián való részvétel szintén ingyenes.

Honlap és jelentkezés

Információ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1995-ben rendezték meg az első Graz Konferenciát az állatorvosi és orvosi képzésről, mely azóta több várost bejárt (Bécs, Salzburg, Temesvár, Szeged), a város neve azonban megmaradt a címben.
 
2022-ben az Állatorvostudományi Egyetem Budapesten szervezi meg a háromnapos eseményt, mely bemutatja, hogyan segít a mesterséges intelligencia, a digitális technológia és a virtuális/kibővített valóság az állatorvos- és orvosképzésben. A konferencia nyelve angol.

 

 

22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

SOTE standja az Education

Időpont: 2022. január 13-15. csütörtök-szombat

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Honlap: www.educatioexpo.hu

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. Feladata összekapcsolni az egyes szereplőket: a hazai – és külföldi felsőoktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket az érdeklődőkkel: a diákokkal, oktatókkal és szülőkkel. 

A több napos seregszemlén közel 200 kiállító és több, mint 53.000 látogató vesz részt évről évre. Közel 50 hazai felsőoktatási intézmény jelenlegi hallgatói-, oktatói adják át a legfontosabb információkat a képzésről, a szokásokról, kollégiumi elhelyezésről, és akár a tanulmányokat követő jövőképről is. 

 

Oktatásinformatika a felsőoktatásban II. – A digitális oktatás átmentett értékei

Időpont: 2021. október 22. péntek

Helyszín: Károlyi-Csekonics Palota, 1088 Budapest, Reviczky utca 6.

Honlap

Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpont és BTK Oktatásinformatikai Továbbképző Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felsőoktatás nemzetköziesítése 2021

Időpont: 2021. október 5. kedd

Helyszín: Danubius Hotel Helia (Budapest, Kárpát u. 62-64, 1133)

Honlap

Szervező: Tempus Közalapítvány

A konferencia célja az elmúlt években a felsőoktatás nemzetköziesítése területén történt változások és az elért eredmények feltérképezése, különösen az oktatók és a felsőoktatási vezetők szemszögéből.

 

Agria Média 2020 és ICI-16 Információ- és Oktatástechnológia nemzetközi konferencia

„Az oktatás digitális átállítása korunk pedagógiai forradalma”

Időpont: 2020. október 8-9. csütörtök-péntek

Honlap: https://agriamedia2020.uni-eszterhazy.hu/

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, Eger

 

 

 

 

“28 éve, 1992-ben rendezte meg az Eszterházy Károly Főiskola, a Lyceum pro Scientiis Alapítvány és a Hundidac Szövetség az első Agria Média Információ- és Oktatástechnikai Konferenciát és Kiállítást. Az elmúlt évek során e konferencia a nemzetközi tudományos világ figyelmét is kivívta.

Megtisztelő, hogy szervezőként a Nemzetközi Taneszköz Tanács, a Taneszköz Világszervezet, az Open University Malaysia és az egyiptomi Delta University for Science and Technology is csatlakozott hozzánk.

25 országból, mintegy 5000 regisztrált résztvevő, 200 taneszközgyártó kiállítónk, 1000 előadónk volt, neves hazai és külföldi oktatástechnológiai kutatók, tanárok, oktatáspolitikusok.”

A konferencia témakörei többek között:

 • Pedagógia kultúra a digitális világban
 • Digitális pedagógia a felsőoktatásban
 • Neveléstudományi alapfogalmak a digitális világban
 • Innovatív megoldások, jó gyakorlatok a közoktatásban
 • A szemléltetés új formái, virtuális és kiterjesztett valóság
 • Virtuális előadás

 

Networkshop 2020

Időpont: 2020. szeptember 8-11. kedd-péntek

Honlap: https://nws.comp-rend.hu/

Helyszín: PTE, Műszaki és Informatikai Kar

NETWORKSHOP 2020 kiemelt témái:
 • A felsőoktatás, köznevelés és a közgyűjtemények digitális transzformációja
 • Digitális és hálózati ökoszisztémák a kutatásban
 • A tudományos munka és az infrastruktúra szimbiózisa a felhőben

 

Nemzetközi képzések oktatói tapasztalatai (ELTE PPK Oktatói Teadélután)

Időpont: 2020. március 5. csütörtök 17:00 

Helyszín: Budapest, ELTE PPK 1075 Budapest Kazinczy utca 23-27. P10-es terem (alagsor)

Facebook-esemény / Honlap

Az Oktatói Teadélutánok a felsőoktatásban megjelenő oktatásfejlesztési kérdéseket kívánják informális keretek közt megvitatni, az oktatók közti tapasztalatcserét elősegíteni.

 

Meghívott előadók:

 • Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet
 • Kiss Levente SOTE, Elméleti Orvostudományi Központ
 • Horváth László ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

 

Pedagógus Expó 2020 – Élmény és pedagógia

 

 

 

 

 

 

Időpont: 2020. február 22. szombat

Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ

Honlap: www.pedagogusexpo.hu

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/2442040912751294/

„Gyönyörű és igen kemény szakma a miénk. Minden pillanatban büszkeség járhatja át lelkünket hivatásunkért, még ha sokszor nagyon nehéz is! Az egyik legfelelősségteljesebb munkát végezzük.
Íme a lehetőség, hogy feltöltődjünk, hogy nevessünk, tanuljunk, hogy megerősítést gyűjtsünk, bővítsük eszköztárunk, újítsunk, vagy bővítsünk… együtt, mert ÖSSZETARTOZUNK!

Gyere és éld át Te is mindezt, kiváló előadók, kiállítók sokasága vár rád! 4 teremben, 3 folyosón több százan tesznek majd azért, hogy a legjobb tudásuk, ismeretük szerint ott legyenek neked.
Mi a kiváló részleteket biztosítjuk,neked csupán csak össze kell válogatnod magadnak, saját érdeklődésednek megfelelően.”

 

Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia 2020

Időpont: 2020. február 14. péntek

Helyszín: Debrecen, MTA DAB székház

Honlap: http://www.oktinfkonf.com/2020/

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1288921527953896/

Rendezvényünkkel a szakmai találkozás lehetőségét kívánjuk biztosítani azoknak, akik a digitális pedagógiához kapcsolódó témakörben neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai területen kutatnak, oktatnak vagy fejlesztési tevékenységet végeznek.

A konferencia kiemelt témakörei:

 • Digitális Oktatási Stratégia
 • digitális tananyagszerkesztés, interaktív digitális tananyag, okostankönyvek
 • digitális esélyegyenlőség
 • IKT alapú innováció a tanulásszervezésben
 • digitális kompetenciák az oktatási rendszerekben
 • virtuális tanulási környezetek, kiterjesztett valóság
 • webstatisztikai elemzések, adatbányászat
 • nyílt oktatás, MOOC
 • Big Data, crowdsourcing
 • oktatástervezés (instructional design)

 

VII. Oktatás- és Kutatásmódszertani Szakmai Nap
Az együttműködés mint módszer – interprofesszionalitás, participáció és kortársoktatás lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban

Időpont: 2020. február 5. szerda, 9.30-12.30

Helyszín: Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
1088 Budapest, Vas utca 17. 335. terem

Program  letöltése

 

20. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

SOTE standja az Education

Időpont: 2020. január 9-11. csütörtök-szombat

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Honlap: www.educatioexpo.hu

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. Feladata összekapcsolni az egyes szereplőket: a hazai – és külföldi felsőoktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket az érdeklődőkkel: a diákokkal, oktatókkal és szülőkkel. 

A több napos seregszemlén közel 200 kiállító és több, mint 53.000 látogató vesz részt évről évre. Közel 50 hazai felsőoktatási intézmény jelenlegi hallgatói-, oktatói adják át a legfontosabb információkat a képzésről, a szokásokról, kollégiumi elhelyezésről, és akár a tanulmányokat követő jövőképről is. 

 

Digitális Tér 2019 – Fókuszban: A digitális tanári életutak

Időpont: 2019. november 30. szombat 10:00-17:00

Helyszín: Budapest, az ELTE PPK Kazinczy utcai épülete

Honlap: http://digitalispedagogus.hu/ 

Idei konferenciánkat a Digitális Tanári Életutak köré szervezzük: szeretettel hívjuk mindazokat, akik a digitális térben végzett tanári tevékenységükről mesélnének vagy ilyen életutakat ismernének meg.

 

A konferencián az alábbi (és hasonló) kérdésekre keresünk választ: 

 • Milyen inspirációk és milyen kihívások motiválnak a változásra? 
 • Hogyan lehetséges a digitális térben hatékony tanárrá válni és hosszú távon is annak maradni? 
 • Milyen tanulságokkal szolgálnak a kezdeti lépések, az első tapasztalatok?
 • Milyen vízióval, milyen jövőképpel tekinthetünk ma a digitális tér kihívásaira?
 • Mit üzennek, mit javasolnak a mesélők az első lépések megtételéhez?

Hagyományainknak megfelelően a konferenciát az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, az ELTE PPK és a Tempus Közalapítvány közös szervezésében rendezzük meg.

 

Innovatív vizsgák és tapasztalatok a felsőoktatásban (ELTE PPK Oktatói Teadélután)

Időpont: 2019. november 28. csütörtök 17:00-19:00

Helyszín: Budapest, az ELTE PPK Kazinczy utcai épülete, 302. terem

Meghívó / Honlap

A teadélutánon három oktató, Káplár-Kodácsy Kinga, Molnár Katalin és Lénárd Sándor fogja röviden bemutatni az eddigi tapasztalataikat. Azt, hogy nagy hallgatói létszámok ellenére hogyan sikerült új módszerekkel, megoldásokkal a hallgatók számára személyre szabottá alakítani a vizsgát, hogyan lehet a vizsgatémákat és a vizsga módját problémaorientálttá tenni, hogyan lehet csoportosan vizsgáztatni, milyen módon érdemes az online vizsgáztatást megoldani.

Ha szívesen megosztaná saját tapasztalatait a vizsgáztatás kapcsán, illetve kíváncsi, hogy milyen irányokba lehetséges továbbfejleszteni vizsgáztatási gyakorlatát, akkor, kérjük, jöjjön el az Oktatói Teadélután következő beszélgetésére 2019. november 28-án 17-19 óra közt a PPK Kazinczy utcai
épületének 302-es termébe.

 

4. Mobil eszközök az oktatásban konferencia

Időpont: 2019. november 8-9. péntek-szombat

Helyszín: Balatonfűzfő, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

Szervező: IKT MasterMinds kutatócsoport

Honlap: https://tinyurl.hu/bxZR/

 Tervezett témakörök:

mobil eszközök alkalmazása az oktatás különböző területein

mobil eszközök alkalmazása a matematikában és a természettudományokban

mobil eszközök alkalmazása az idegennyelv-oktatásban

 

 

 

XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia

Időpont2019. november 5-7. kedd-csütörtök

Helyszín: Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke

Honlap és regisztráció: https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/321-xxi-orszagos-koezoktatasi-szakerti-konferencia

A szervezők célkitűzése, hogy a résztvevők megismerjék a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés új irányait, a technológiai kihívásokat, az infokommunikációs és tartalmi változásoknak való megfelelés indukálta változásokat, intézkedéseket. Megismerjék továbbá a korszerű oktatásfejlesztési terveket, irányokat annak érdekében, hogy a magyar fiatalok felkészüljenek a felsőoktatás és a munkaerőpiac kihívásaira, és egy egész életre szóló értékrendet, iránytűt kapjanak az oktatási rendszertől a változó világban való eligazodáshoz.

 

MoodleMoot2019 

Időpont: 2019. június 24-25. (hétfő-kedd)

Helyszín: Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Honlap: https://moodlemoot.hu/course/view.php?id=122

A konferencia kiemelt témái:

– Tananyagfejlesztés – újra fókuszban
– Vállalati képzések és az elearning
– Nyílt oktatás, MOOC, social learning
– Gamification és játék alapú tanulás
– Mobileszközök az oktatásban
– Könyvtárak szerepe a digitális tudásmegosztásban

 

XXV. Multimédia az Oktatásban Konferencia 2019

Beszámoló letöltése

Időpont: 2019. június 6-7. (csütörtök-péntek)

Helyszín: Ericsson Magyarország R&D, Budapest

Honlap: https://eth.org.hu/mmokonf/

Tervezett témakörök:
A tanulási környezet módszertani, didaktikai és andragógiai kérdései a felsőoktatásban és a közszolgálati továbbképzésben
Tanulási élmény a XXI. században
A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben
www-alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek
mLearning, eLearning és környezete

 

DOKK 2019 Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás

Időpont: 2019. június 7-8. (péntek-szombat)

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, I. épület

Szervező: Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Honlap: http://dpmk.hu/dokk

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

 

Játék és tanulás a gamifikáción innen és túl

Időpont: 2019. június 3. hétfő 17:00-20:00

Helyszín: Wesley János Főiskola, Budapest

Regisztráció: https://www.facebook.com/events/2287621368143791/

Játékosítás, játékpedagógia, didaktikai játékok – ezeket a kulcsszavakat kapcsolhatnánk a PedLabor következő rendezvényéhez, ami 2019. június 3-án kerül megrendezésre a WJLF Kline termében.

A PedLabor egy nyitott pedagógus műhely, melynek célja az ismeretközvetítés, tapasztalatcsere és szakmai diskurzus pedagógusok, iskolavezetők, fejlesztők és kutatók bevonásával aktuális és közérdekű témákról. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

 

 

 

 

 

 

Hungarian Conference on Educational Research 2019 (HuCER)

Időpont: 2019. május 23-24. csütörtök-péntek

Jelentkezési határidő: 2019. április 5.

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, Eger

Szervező: HERA (Hungarian Educational Research Association)

Honlap: http://hera.org.hu/hucer-2019/

https://www.hucer.hu/

Hera

 

 

 

 

A konferencia idei központi témája a Prevenció, intervenció és kompenzáció – Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen. Várjuk a jelentkezéseket 2019. április 5-ig, 17 szekciótémában, többek között az alábbiakban:

 • Felnőttkori és közösségi tanulás (szakosztályelnök: Juhász Erika PhD)
 • Felsőoktatás-kutatások (szakosztályelnök: Polónyi István CSc)
 • IKT szakosztály (szakosztályelnök: Buda András PhD, Molnár György PhD)
 • Közoktatási kutatások (szakosztályelnök: Chrappán Magdolna PhD)
 • Neveléstörténet és összehasonlító pedagógia (szakosztályelnök: Rébay Magdolna PhD habil.)
 • Oktatásszociológia (szakosztályelnök: Pusztai Gabriella DSc)
 • Sportpedagógia (szakosztályelnök: Nagy Ágoston PhD)
 • Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztály (szakosztályelnök: Tóth Péter PhD habil.)

 

Hallgatók tanulásmódszertani támogatása

Tempus Közalapítvány – Nemzetközileg versenyképes oktatási módszerek műhelysorozat

Beszámoló letöltése

Időpont: 2019. május 16. csütörtök 13.00-18.00

Helyszín: Budapest, Kéthly A. tér 1. VI. emelet Brüsszel terem

A Tempus Közalapítvány 2019-ben is folytatja a felsőoktatás módszertani műhelysorozatát felsőoktatásban oktatók, oktatásszervezők számára. A tematikus műhelyeken a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj felhívásra beadott pályázatok gyakorlati-módszertani bemutatói mellett, lehetőség nyílik a bemutatott jó példák megvitatására, módszertani tapasztalatcserére és közös problémamegoldásra is.

A műhely programja és regisztráció (máj. 14-ig)

A műhelysorozat állandó szakértője: Dr. Ollé János

A programban szereplő projektek rövid leírásai elérhetőek a Tempus Közalapítvány által létrehozott Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj adatbázisban, melyben rövid leírás olvasható a megvalósított projektekről, oktatási módszerekről és tippek találhatók a módszerek más intézményekben való adaptálására is.

 

Future Students. Future Universities. Future Jobs. Professional Higher Education in the changing world

Időpont: 2019. május 16-17.

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szervező: EURASHE (European Assocation of Institutions in Higher Education)

Honlap: https://www.eurashe.eu/events/annual-conferences/29-budapest/

 

 

 

 

 

 

 

Networkshop 2019

Időpont: 2019. április 23-26. kedd-péntek

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Győr

Honlap: https://nws.comp-rend.hu/

Az NIIF Program keretében, a HUNGARNET Egyesület és a Digitális Jólét Program együttműködésében 2019. ÁPRILIS 24-26. között kerül megrendezésre huszonnyolcadik alkalommal a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciája, a NETWORKSHOP. A rendezvény házigazdája a Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1.), szervezője a Comp-Rend Kft.
 
Az előadások többek között a felsőoktatás és az informatika összefüggéseire, így a MOOC oktatási portálokra, a korszerű tantermi technológiákra és a digitális kompetenciák fejlesztésére is kitérnek.
 
 
Felsőoktatási innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a hálózatosodás kihívásai (2019 MELLearN)

Időpont: 2019. április 25-26. csütörtök-péntek

Jelentkezési határidő: 2019. április 10.

Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem

Honlap: http://mellearn.hu/konferencia-felhivas/

Tervezett szekciók:

Felsőoktatás és digitális kultúra
Innováció a felsőoktatásban
Diverzitás a felsőoktatásban
Nemzetköziesítés a felsőoktatásban
Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió
EPALE szekció

 

XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia

Időpont: 2019. április 11-13. csütörtök-szombat

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem

Honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/pek2019/

 

 

 

A konferencián elsősorban a pedagógiai értékelés területéhez kapcsolódó kutatások, innovatív értékelési módszerek, a pedagógiai értékelést a közoktatásban vagy a felsőoktatásban alkalmazó vizsgálatok, fejlesztő programok, pedagógiai kísérletek, illetve azok eredményei mutathatók be, továbbá e területekhez kapcsolódó elméleti előadások tarthatók.

 

III. Modern Pedagógus Konferencia

Időpont: 2019. március 19. kedd

Helyszín: T-Systems székháza, Budapest

Honlap: https://neteducatio.hu/modern-pedagogus-konferencia/

 

 

 

 

 

 

 

Miért érdemes eljönnöd a konferenciára?

 • Innovatív pedagógusokat ismerhetsz meg, hasznos előadásokat hallgathatsz.
 • Tari Annamária, Fegyverneki Gergő, Pléh Csaba, Kádár Annamária beszél a modern pedagógiai tendenciákról.
 • Könyvstandunkon lehetőséged nyílik kedvezményesen megvásárolni a Neteducatio kiadványait, sőt, regisztrációkor levásárolható kupont kapsz csomagodba.

 

Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia 2019

Beszámoló letöltése

Absztraktfüzet letöltése

Időpont: 2019. február 15. péntek

Helyszín: Debreceni Egyetem, DAB székház

Honlap: http://oktinfkonf2019.pedagogia-online.hu/

Rendezvényünkkel a szakmai találkozás lehetőségét kívánjuk biztosítani azoknak, akik a digitális pedagógiához kapcsolódó témakörben neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai területen kutatnak, oktatnak vagy fejlesztési tevékenységet végeznek.

A konferencia kiemelt témakörei:

 • Digitális Oktatási Stratégia
 • digitális tananyagszerkesztés, interaktív digitális tananyag, okostankönyvek
 • digitális esélyegyenlőség
 • IKT alapú innováció a tanulásszervezésben
 • virtuális tanulási környezetek, kiterjesztett valóság
 • webstatisztikai elemzések, adatbányászat
 • nyílt oktatás, MOOC
 • oktatástervezés (instructional design)
Az absztraktokat magyar vagy angol nyelven, szimpózium és tematikus
előadás kategóriákban lehet benyújtani a honlapunkon. Minden
szakmai anyagot az Országos Neveléstudományi Konferencia bírálati
rendszerének megfelelően értékelünk.
Az előadók szakmai anyagokkal való jelentkezését 2019. január 20-ig várjuk.

 
 

19. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

SOTE standja az Education

Beszámoló letöltése

Időpont: 2019. január 10-12.

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Honlap: www.educatioexpo.hu

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. Feladata összekapcsolni az egyes szereplőket: a hazai – és külföldi felsőoktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket az érdeklődőkkel: a diákokkal, oktatókkal és szülőkkel. 

A több napos seregszemlén közel 200 kiállító és több, mint 53.000 látogató vesz részt évről évre. Közel 50 hazai felsőoktatási intézmény jelenlegi hallgatói-, oktatói adják át a legfontosabb információkat a képzésről, a szokásokról, kollégiumi elhelyezésről, és akár a tanulmányokat követő jövőképről is. 

 

Digitális Tér 2018 konferencia – Fókuszban: A tanárok együttműködése és hálózatai

Konferenciakötet letöltése

Időpont: 2018. november 24. 10-17 óra

Helyszín: Budapest, az ELTE PPK Kazinczy utcai épülete

Honlap: http://digitalispedagogus.hu/ 

A tanárok közötti szakmai együttműködés bizonyítottan növeli a tanulói eredményességet, ezért a Digitális Tér 2018 konferencia központi gondolata a tanárok közötti együttműködés: a tanári kooperáció, a tudásmegosztás lehetőségei, a hálózatok kialakulása és működésük, működtetésük módszerei. Kiemelten foglalkozunk a pedagógusok és a pedagógus-közösségek, szakmai műhelyek kapcsolódási lehetőségeivel, a szakmai hálózatok szerepével mint a korszerű és hatékony pedagógiai gyakorlat ösztönzőivel. Számba vesszük a hálózati együttműködés megvalósulását segítő és gátló tényezőket.

Hagyományainknak megfelelően a konferenciát az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, az ELTE PPK és a Tempus Közalapítvány közös szervezésében rendezzük meg.

 

XX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia

Időpont2018. november 6-8.

Helyszín: Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke

Honlap és regisztráció: https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/281-xx-koezoktatasi-szakerti-konferencia-2018

A 20. alkalommal megrendezett konferencián a számtalan téma mellett felsőoktatásban is alkalmazható digitális oktatásmódszertani újdonságokról és a gamifikációról is hallhatnak az érdeklődők.

 

Innovatív műhely – Esélyegyenlőség a felsőoktatásban

Tempus Közalapítvány – Nemzetközileg versenyképes oktatási módszerek műhelysorozat

Időpont: 2018. november 7. 14.00-18.00

Helyszín: Budapest, Kéthly A. tér 1. VI. emelet Brüsszel terem

A Tempus Közalapítvány 2018 őszén folytatja a felsőoktatás módszertani műhelysorozatát felsőoktatásban oktatók, oktatásszervezők számára. A tematikus műhelyeken a 2017. évi Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj felhívásra beadott pályázatok gyakorlati-módszertani bemutatói mellett, lehetőség nyílik a bemutatott jó példák megvitatására, módszertani tapasztalatcserére és közös problémamegoldásra is.

Az esélyegyenlőségi műhely programja

A műhelysorozat állandó szakértője: Dr. Ollé János

Várjuk jelentkezésüket a regisztrációs űrlap kitöltésével 2018. november 5-ig.

A programban szereplő projektek rövid leírásai és a többi 101 projekt összefoglalója is elérhető a Tempus Közalapítvány által létrehozott Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj adatbázisban, melyben rövid leírás olvasható a megvalósított projektekről, oktatási módszerekről és tippek találhatók a módszerek más intézményekben való adaptálására is.

 

AMSE (The Association of Medical Schools in Europe) – Best Practice for Research Teaching in Medical Education

Időpont: 2018. okt. 4-8.

Helyszín: Pécs

Honlap: http://aok.pte.hu/en/hirek/hir/10410

 

Képzés a megújult e-learning portálról (EDTI)

Bemutatóval egybekötött képzést szervez az E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő Igazgatóság abból az alkalomból, hogy megújult a Semmelweis Egyetem Központi E-learning Portálja.

A 3 órás program célja az új felület nyújtotta többletlehetőségek ismertetésén túl az eddigi tapasztalatok és jó gyakorlatok közzététele, illetve az intézményünkben megalakult Oktatásmódszertani Centrum bemutatkozása.

Időpontok, regisztráció:

szept. 25.

szept. 27.

További információ a képzésről (Semmelweis Hírek)

Külföldi események

2023 European Learning & Teaching Forum

Időpont: 2023. február 2-3. csütörtök-péntek

Helyszín: University of Deusto, Bilbao

Honlap

Szervező: European University Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAIR 2022 – Accelerating the Future of Higher Education

Időpont: 2022. szeptember 4-7. (vasárnap-szerda)

Helyszín: Málta + online

Honlap

Szervező: The European Higher Education Society (EAIR)

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII. Multimédia az oktatásban konferencia (hibrid)

Időpont: 2022. július 6-7. szerda-csütörtök

Honlap

Helyszín: Eszék + online

Szervező: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály, Eszéki Egyetem

A szakmai rendezvény célja, hogy elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és külföldi szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók kapcsolatfelvételét, tapasztalatok és gyakorlatok cseréjét, egyes képzési szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését.

konferencia témaköreiből:

 • A tanulási környezet módszertani, didaktikai és andragógiai kérdései
 • Tanulási élmény a XXI. században
 • Multimédia a köznevelésben
 • Élethelyzethez igazított tanulás
 • Személyes tudás vagy közösségi tudás
 • Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása
 • A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben
 • A tanulási környezet technikai, technológiai változása
 • www-alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek

 

ICED22 – Sustainable Educational Development

 

 

 

Időpont: 2022. május 31. (kedd) – június 3. (péntek)

Honlap

Helyszín: online + Aarhus

 

Ottawa 2020 – Assessment and evaluation of health professionals and curricula: Present and future

Időpont: 2020. február 29. – március 4. (szombat – szerda)

Helyszín: Kuala Lumpur, Malajzia

Honlap: http://ottawa2020.org/

 

2020 European Learning & Teaching Forum – Balancing tradition and change

Időpont: 2020. február 13-14. (csütörtök-péntek)

Helyszín: Utrecht, Hollandia

Honlap: https://eua.eu/events/93-2020-european-learning-teaching-forum.html

 

 

 

 

 

 

 

2019 European Quality Assurance Forum

Időpont: 2019. november 21-23. (csütörtök-szombat)

Helyszín: Berlin, Németország

Honlap: https://eua.eu/events/33-2019-european-quality-assurance-forum.html

 

 

 

 

 

 

 

AMEE 5th International Conference on Faculty Development

Időpont: 2019. szeptember 23-25. (hétfő-szerda)

Helyszín: Ottawa, Kanada

Honlap: http://www.royalcollege.ca/rcsite/events/icre/facdev-conference-e

 

 

 

 

 

 

 

EAIE 2019 Helsinki: Europe’s largest international higher education conference

Időpont: 2019. szeptember 24-27. (kedd-péntek)

Helyszín: Helsinki, Finnország

Szervező: European Association for International Education (EAIE)

Honlap: https://www.eaie.org/helsinki.html

 

 

 

 

 

 

 

AMEE 2019 – An International Association for Medical Education

Beszámoló letöltése

Időpont: 2019. augusztus 24-28. (szombat-szerda)

Helyszín: Bécs, Ausztria

Honlap: https://amee.org/conferences/amee-2019

 
8th International Conference on Healthcare Simulation

Időpont: 2019. július 26-27.

Helyszín: Bangkok, Thaiföld

Honlap: https://www.meetingsint.com/conferences/healthcare-simulation/about-us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapting to the Changing Times in Health Sciences Education  – 23rd Annual IAMSE Meeting

Időpont: 2019. június 8-11.

Absztraktok beküldésének határideje: 2018. december 1.

Helyszín: Roanoke, Virginia, USA

Honlap és absztraktok beküldése: http://www.iamseabstract.org/

23rd Anniual IAMSE Meeting

 

 

 

 

 

 

Eighth International Clinical Skills Conference

Időpont: 2019. május 19-22.

Helyszín: Prato, Toszkána, Olaszország

Honlap: http://internationalclinicalskillsconference.com/

Prato 8 Conference

 

Human Patient Simulation Network World 2019

Időpont: 2019. február 26-28.

Helyszín: Orlando, Florida

Honlap: http://www.hpsn.com/event/hpsn-world-2019#content

 

 

 

 

 

 

Training Future-proof Doctors for Digital Society – European Deans’ Meeting

Beszámoló letöltése

Időpont: 2019. április 11-12.

Helyszín: Rotterdam, Hollandia

Honlap: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/training-future-proof-doctors-digital-society-how-smart-health-changing-profession-our-doctors

 

 

 

 

 

AMEE 2018 – An International Association for Medical Education

Beszámoló letöltése

Programfüzet letöltése

Absztraktfüzet letöltése

Időpont: 2018. aug. 25-29.

Helyszín: Bázel, Svájc

Honlap: https://amee.org/conferences/amee-2018

Online események

European Educational Leadership Week

 

Időpont: 2024. február 12-16. hétfő-péntek

Honlap és regisztráció

Helyszín: online

Szervező: Educational Leadership Network Europe

2024. február 12-16. között kerül megrendezésre a European Educational Leadership Week (EELW) az Educational Leadership Network Europe szervezésében. Az esemény témája az “Iskolák átalakulása tanulóközösségekké”, és az innovatív webináriumok az oktatás számos területét érintik.

 

PROFFORMANCE+ nemzetközi webinárium a sokszínűségről és a befogadásról

Időpont:

február 28. 14:00-16:00

Honlap

Regisztráció

Helyszín: online

 

A PROFFORMANCE konzorcium nemzetközi webinárium sorozatában 6 ország oktatásmódszertani bemutatóit ismerhetik meg a résztvevők.

A programsorozat alapja a PROFFORMANCE oktatási kiválósági adatbázis, amely mintegy 130 olyan felsőoktatás módszertani jó gyakorlatot tartalmaz, amelyet a 2021/2022-es PROFFORMANCE Felsőoktatási Oktatói Díjra nyújtottak be 6 ország oktatói, szakmai közösségei.

A résztvevők a webináriumok első részében az adott téma jó gyakorlatait ismerhetik és vitathatják meg, a második részben pedig különböző tevékenységek közül választhatnak: lehetőség nyílik a PROFFORMANCE oktatói értékelő eszköz megfelelő részének megismerésére, valamint tematikus hálózatépítésre, tudáscserére és szakmai kapcsolatok kialakítására.

 

Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia 2024
 

Időpont: 2024. február 9. péntek

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Webex)


Szervező:
Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete és a DAB Neveléstudományi Munkabizottsága

Rendezvényünkkel a szakmai találkozás lehetőségét kívánjuk biztosítani azoknak, akik a digitális pedagógiához kapcsolódó témakörben neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai területen kutatnak, oktatnak vagy fejlesztési tevékenységet végeznek.

A konferencia kiemelt témakörei többek között:
 • IKT alapú innováció a tanulásszervezésben
 • digitális tananyagszerkesztés, interaktív digitális tananyag, okostankönyvek
 • digitális esélyegyenlőség
 • tanítás-tanulás COVID alatt, után
 • digitális kompetenciák az oktatási rendszerekben
 • oktatástervezés
 • mesterséges intelligencia

 

PROFFORMANCE webináriumsorozat felsőoktatási oktatók számára

Időpont:

december 11. hétfő 14:00-16:00

Honlap

Regisztráció

Helyszín: online

 

A PROFFORMANCE konzorcium nemzetközi webinárium sorozatában 6 ország oktatásmódszertani bemutatóit ismerhetik meg a résztvevők.

A programsorozat alapja a PROFFORMANCE oktatási kiválósági adatbázis, amely mintegy 130 olyan felsőoktatás módszertani jó gyakorlatot tartalmaz, amelyet a 2021/2022-es PROFFORMANCE Felsőoktatási Oktatói Díjra nyújtottak be 6 ország oktatói, szakmai közösségei.

A webináriumok a tervek szerint két részből állnak majd. A résztvevők az első részben az adott téma jó gyakorlatait ismerhetik és vitathatják meg. A második részben pedig különböző tevékenységek közül választhatnak: lehetőség nyílik a PROFFORMANCE oktatói értékelő eszköz megfelelő részének megismerésére, valamint tematikus hálózatépítésre, tudáscserére és szakmai kapcsolatok kialakítására.

 

PROFFORMANCE webináriumsorozat felsőoktatási oktatók számára

Időpont:

november 7. 14:00-16:00

Honlap

Regisztráció

Helyszín: online

 

A PROFFORMANCE konzorcium nemzetközi webinárium sorozatában 6 ország oktatásmódszertani bemutatóit ismerhetik meg a résztvevők.

A programsorozat alapja a PROFFORMANCE oktatási kiválósági adatbázis, amely mintegy 130 olyan felsőoktatás módszertani jó gyakorlatot tartalmaz, amelyet a 2021/2022-es PROFFORMANCE Felsőoktatási Oktatói Díjra nyújtottak be 6 ország oktatói, szakmai közösségei.

A webináriumok a tervek szerint két részből állnak majd. A résztvevők az első részben az adott téma jó gyakorlatait ismerhetik és vitathatják meg. A második részben pedig különböző tevékenységek közül választhatnak: lehetőség nyílik a PROFFORMANCE oktatói értékelő eszköz megfelelő részének megismerésére, valamint tematikus hálózatépítésre, tudáscserére és szakmai kapcsolatok kialakítására.

 

Advances in PBL: How do students acquire and apply foundation science knowledge?

 

 

 

 

 

 


Időpont:
2023. szeptember 14. csütörtök, 18:00

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Lecturio

Az online szeminárium témája a Problem-Based Learning (PBL), melynek keretében a hallgatók a valós élet kihívásaihoz hasonlóan eseteket elemeznek csapatmunkában vagy az oktatókkal együttműködésben.
 
 

AMEE Faculty Development Journal Club – Supporting mid-career faculty

Időpont: 2023. július 6. csütörtök 16:00

Helyszín: online

Honlap

Szervező: AMEE (An International Association for Medical Education)

A webinárium a szakmai pályafutásuk közepén járó oktatók támogatását vizsgálja mentorálás által. Az esemény különösen hasznos lehet az egészségügyi képzőhelyek menedzsmentjében dolgozók számára, akiket érdekel a kari mentorálás, előmenetel és fejlesztés.

 

From East to West: Realising cross-cultural implications on professional development and faculty development (AMEE-webinár)

Időpont: 2023. június 26. hétfő 13:00

Helyszín: online

Honlap

Szervező: AMEE (An International Association for Medical Education)

A webinárium során két kiemelkedő kutató a kultúrák közötti kontextusban vizsgálja az egyetemi oktatók szakmai továbbképzését (faculty development). A beszélgetés a szakmai fejlődés kulturális befolyásoltságának és annak az egészségügyi képzésre gyakorolt hatásának megvitatásával kezdődik, majd a továbbképzések interkulturális vonatkozásainak további vizsgálatával zárul.

 

Simulated Patient Feedback Styles in Different Cultures– AMEE webinar

Időpont: 2023. május 30. kedd 13:00

Helyszín: online

Honlap

Szervező: AMEE (An International Association for Medical Education)

The International Committee of ASPE aims to explore and improve SP-related training around the globe.  This webinar will investigate feedback practices from different parts of the world to illustrate the spectrum of approaches.  It will also sensitize participants to conflicts that may arise in cross-cultural encounters or when trying to introduce new feedback models.  Together we will explore some strategies for SP feedback training and monitoring.

 

PROFFORMANCE webináriumsorozat felsőoktatási oktatók számára

Időpont:

március 28.

június 6.

Honlap

Regisztráció

Helyszín: online

A PROFFORMANCE konzorcium nemzetközi webinárium sorozatában 6 ország oktatásmódszertani bemutatóit ismerhetik meg a résztvevők.

A programsorozat alapja a PROFFORMANCE oktatási kiválósági adatbázis, amely mintegy 130 olyan felsőoktatás módszertani jó gyakorlatot tartalmaz, amelyet a 2021/2022-es PROFFORMANCE Felsőoktatási Oktatói Díjra nyújtottak be 6 ország oktatói, szakmai közösségei.

A webináriumok a tervek szerint két részből állnak majd. A résztvevők az első részben az adott téma jó gyakorlatait ismerhetik és vitathatják meg. A második részben pedig különböző tevékenységek közül választhatnak: lehetőség nyílik a PROFFORMANCE oktatói értékelő eszköz megfelelő részének megismerésére, valamint tematikus hálózatépítésre, tudáscserére és szakmai kapcsolatok kialakítására.

 

Team-Based Learning (TBL): Develop Master Adaptive Learners in the Competency Curriculum Environment

 

 

 

 

 

 


Időpont:
2023. február 15. szerda, 18:00

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Lecturio

Az online szeminárium témája a Team-Based Learning (TBL) bemutatása és alkalmazása a kompetencia alapú oktatás keretében.

 

Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia 2023

Időpont: 2023. február 10. péntek

Honlap és regisztráció: http://oktinfkonf.com/2023/

Helyszín: online (Webex)

Szervező: Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete és a DAB Neveléstudományi Munkabizottsága

Rendezvényünkkel a szakmai találkozás lehetőségét kívánjuk biztosítani azoknak, akik a digitális pedagógiához kapcsolódó témakörben neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai területen kutatnak, oktatnak vagy fejlesztési tevékenységet végeznek.

A konferencia kiemelt témakörei többek között:
 • IKT alapú innováció a tanulásszervezésben
 • digitális tananyagszerkesztés, interaktív digitális tananyag, okostankönyvek
 • digitális esélyegyenlőség
 • tanítás-tanulás COVID alatt, után
 • digitális kompetenciák az oktatási rendszerekben

 

Zoomtopia 2022 – Explore New Dimensions

Időpont: 2022. november 17. (csütörtök) 10:00-16:30

Helyszín: online

Honlap és regisztráció

 

 

Assessments: New Uses for an Old Tool

 

 

 

 

 

 


Időpont:
2022. november 2. szerda, 17:00

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Lecturio

Az online szeminárium és a hozzá tartozó cikk témája a különböző értékelési módszerek, amelyeket az oktatók használhatnak a tanulási célok elérésének mérésére.
 
 

Students in Focus: Learning-Centred Pedagogy that Transforms Higher Education – CLILMED Final Conference

 

 

Időpont: 2022. október 28. (péntek) 14:00-15:45

Helyszín: online

Regisztráció

Szervező: CLILMED partnerség

A konferencia az Erasmus+ stratégiai partnerség, a CLILMED eredményeit mutatja be. A projekt során, amely bizonyítékokon alapuló innovatív pedagógiai módszerekre támaszkodik, segédanyagokat dolgoztunk ki az orvosoktatók szakmai fejlődéséhez a többnyelvű és multikulturális tanulási térben.

A konferencia során megvitatjuk, hogyan alakíthatjuk át a hagyományos tanárközpontú modellt, és hogyan támogathatjuk az orvosoktatókat a tanulási lehetőségek megteremtésében a hallgatók számára a mai globális társadalmak igényeinek megfelelő módon. Kitérünk továbbá arra is, hogyan segíti a projekt a 4. fenntartható fejlődési célt (Sustainable Development Goal), amely az oktatás minőségének javítására törekszik a felsőoktatási intézményekben is.

 

EPALE Community Conference 2022

 

 

 

 

 

 


Időpont:
2022. október 18-20. (kedd-csütörtök)

Helyszín: online

Imagining means rethinking the present, unlocking new possibilities, and creating new futures. With this in mind, the EPALE 2022 Community Conference wants to highlight the power of imagination and adult learning in shaping an enriching, sustainable, inclusive Europe.

The conference revolves around four themes:

 

Learning Objectives and Assessments: Evidence-Based Recommendations for Optimal Efficacy

 

 

 

 

 

 


Időpont:
2022. szeptember 14. szerda, 18:00

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Lecturio

Az online szeminárium és a hozzá tartozó cikk témája a tanulási célok és az értékelési módszerek, amelyek alapvető elemként szolgálnak a tanulási folyamat méréséhez és annak biztosításához, hogy a hallgatók megértették és elsajátították a tananyagot.
 
 

Effective Presentations: Optimize the learning experience with evidence-based multimedia principles 

 

 

 

 

 

 


Időpont:
2022. augusztus 2. kedd, 18:00

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Lecturio

A hatékony prezentációk felkeltik a hallgatóság figyelmét, de ami a legfontosabb, hogy emlékezetesen közvetítik az információkat. A multimédiás tartalmak megfelelő alkalmazásával az előadások magas színvonalú tanulási élményekként biztosítják a tananyag átadását.
A Lecturio augusztus 2-án kedd este 18:00 órakor ingyenes online webinárral várja a téma iránt érdeklődőket.

 

Live Zoom Training Series for Educators

 

 

 

 

 

Időpont és regisztráció:

Setting up your Classroom – 2022. augusztus 2. kedd, 11:00 vagy 19:00 

Engaging your Students – 2022. augusztus 2. kedd, 13:00 vagy 21:00

Zoom In: Breakout Rooms – 2022. augusztus 3. szerda, 11:00 vagy 19:00

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Zoom

 

Global Outcome Based Education Virtual Summit 2022

 

 

 


Időpont:
2022. augusztus 12-14. péntek-vasárnap

Helyszín: online

Honlap

Szervező: IN4OBE – International Network for Outcome Based Education

 

AMEE 2022 – An International Association for Medical Education

Időpont: 2022. augusztus 27-31. (szombat-szerda)

Helyszín: Lyon + online

Honlap

Szervező: AMEE

Pályázat ingyenes részvételre

2022. augusztus 27-31. között rendezik meg Lyonban az orvosi és egészségügyi képzésben részt vevők számára világszinten legfontosabb konferenciát.
 
Az AMEE-t (An International Assocation for Medical Education) 1972-ben Koppenhágában alapítottak azzal a céllal, hogy elősegítse az orvosi és egészségügyi képzésben részt vevő oktatók közötti tapasztalatcserét. A nemzetközi szervezet 1973 óta minden évben megszervezi éves kongresszusát valamely európai városban.
 
Az OFMSZK pályázatot hirdet a konferencián való személyes részvétel támogatására (utazás, szállás és részvételi díj) 2 fő (1-1 FOK és GYTK) oktató részére. A pályázatra a Fogorvostudományi és a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói pályázhatnak, és a pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik korábban részt vettek az OFMSZK által meghirdetett oktatásfejlesztési pályázatokon, oktatói alapképzéseken vagy továbbképzéseken. További részletek ->
 
 

Design, effectiveness and research related to serious games – AMEE webinar

Időpont: 2022. június 22. szerda 15:00

Helyszín: online

Honlap

Szervező: AMEE (An International Association for Medical Education)

Serious games are increasingly being used for education. They provide challenging, often motivating forms of learning. What design characteristics make them effective and motivating; and why? And what are critical factors for successful implementation? Finally, we’ll discuss how research on effectiveness of games can be performed and share results.

 

MoodleMoot 2022

 

 

 


Időpont:
2022. június 24. péntek

Helyszín: online

Honlap

Szervezők: Papp Gyula és Vágvölgyi Csaba

 

How to teach effectively in English in a multicultural and multilingual classroom – CLILMED seminar

 

 


Időpont:
2022. június 7. kedd, 14:00-15:30

Helyszín: online

Szervező: CLILMED Erasmus+ Stratégiai Partnerségi Projekt

Előadók: Dr. Nébenführer Zsuzsa (Semmelweis Egyetem) és Katarzyna Popko, PhD (Varsói Orvosi Egyetem)

Felhívás és regisztráció

A CLIL (Content and Language Integrated Learning) olyan megközelítés, mely által a tanulók idegen nyelven tanulnak szakmai tárgyakat, így nemcsak a tananyagot sajátítják el, de a célnyelvben is fejlődnek. Ennek alapján a CLILMED Erasmus+ Stratégiai Partnerségi Projekt célja az egészségügyi felsőoktatási intézményekben angol nyelven oktatók támogatása abban, hogy tantárgyuk oktatása közben hatékonyan tudják fejleszteni hallgatóik angol nyelvi kompetenciáit a CLIL-módszer alkalmazásával.
 
Az online szemináriumon bemutatásra kerülnek azok a jó gyakorlatok, melyeket a projektben részt vevő oktatók alkalmaznak óráikon az angol nyelv, a kultúra és a tartalom együttes figyelembevételével.

 

The use of escape rooms in health professions education  – AMEE webinar

Időpont: 2022. június 9. csütörtök 11:00

Helyszín: online

Honlap

Szervező: AMEE (An International Association for Medical Education)

Escape rooms are a team exercise, whereby participants discover and solve various puzzles within a fixed amount of time. Escape rooms are typically situated within one or multiple rooms, which are decorated in a specific theme, to offer an immersive experience. Both commercial and educational escape rooms exist. Educational escape rooms are increasingly being utilised within health professional’s education for both clinical and non-clinical learning objectives. Examples of non-clinical learning objectives include, but are not limited to, teamwork, problem-solving and leadership.

 

I. Felsőoktatás Felsőfokon Konferencia

 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 2022. június 15-16. szerda-csütörtök

Helyszín: online

Honlap

Szervező: ELTE

A rendezvény plenáris és szekcióelőadásain nemzetközileg is ismert kutatók, szakértők mutatják be eredményeiket, tapasztalataikat a felsőoktatásban folyó oktatói tevékenység átalakulásáról, a trendekről, gyakorlatokról elsősorban az oktatásmódszertan területére fókuszálva.

 

Online e-learning seminar for university professors

Időpont: 2022. május 23-27. 17:00

Helyszín: online

Honlap

Szervező: Ávilai Katolikus Egyetem

The Catholic University of Ávila (Spain) has extensive experience in e-learning. Since June 2020, we have organised several courses and seminars on e-learning skills which have been attended by more than 70,000 professors from all over the world.
 
In order to further promote online education, they plan to offer the 5th “Online e-learning seminar for university professors” in which any professor who needs it can participate free of charge.
 
 

Instructional Design: How Best to Optimize the Learning Process

 

 

 

 

 

 


Időpont:
2022. május 11. szerda, 18:00

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Lecturio

Az instrukciós dizájn (instructional design) a tanulási eredmények optimalizálásával foglalkozó módszertan, melynek segítségével az oktatási anyagokat és tevékenységeket a tanuló szükségleteihez lehet igazítani. A webinár bemutatja, hogyan lehet az instrukciós dizájn által használt lépéseket és módszert a felsőoktatásban alkalmazni.

 

Digital Education Stakeholder Forum (EU)

Időpont: 2022. március 22. kedd, 10:00-17:55

Honlap

Helyszín: online

Szervező: European Commission

 

 

 

 

 

 

A koronavírus-járvány kitörése óta a digitális oktatás szerepe jelentősen felértékelődött. Az egésznapos online fórum az Európai Bizottság által rendezett első nagyobb esemény a témában, melynek során bemutatják a Digital Education Action Plan első éve során elért eredményeket.

 

Metacognition: Do You Really Know What You Think You Know?

 

 

 

 

 

 


Időpont:
2022. március 9. szerda, 18:00

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Lecturio

A metakogníció „gondolkodás a gondolkodásról”, a tanulási folyamat fontos, gyakran kevésbé hangsúlyozott alkotóeleme. A témában a Lecturio ingyenes online webinárral várja az érdeklődőket.

 

EUniWell Open Lecture Series: The role of universities in promoting individual and societal well-being (Prof. Dr. Joachim Koops)

 

 

 

 

Időpont: 2022. március 10. csütörtök 14:00

Honlap

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: EUniWell

Prof. Dr. Joachim Koops (Leiden University) előadása az egyetemek szerepét mutatja be az egyéni és társadalmi jóllét különböző dimenziói kapcsán.

 

III. E-Learning and Instructional Design Meetup: LMS térkép 2/1

Időpont: 2022. március 3. péntek

Honlap

Helyszín: online

Szervező: Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet

A konferencia a hazai e-learning fejlesztők, szakértők, illetve e-learning oktatók és kutatók szakmai eseménye, a Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet e-learning fejlesztő képzéseinek tanórán kívüli rendezvénye.

 

EUniWell Open Lecture Series: From knowledge transfer to personal development (Dr. Purebl György)

 

 

 

 

Időpont: 2022. február 10. csütörtök 14:00

Honlap

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: EUniWell

Dr. Purebl György (Magatartástudományi Intézet) előadása a Z generáció változó igényeit mutatja be a felsőoktatásban.

 

Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia 2022

Konferenciakötet

Időpont: 2022. február 11. péntek

Honlap és regisztráció: http://oktinfkonf.com/2022/

Helyszín: online (Webex)

Szervező: Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete és a DAB Neveléstudományi Munkabizottsága

Rendezvényünkkel a szakmai találkozás lehetőségét kívánjuk biztosítani azoknak, akik a digitális pedagógiához kapcsolódó témakörben neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai területen kutatnak, oktatnak vagy fejlesztési tevékenységet végeznek.

A konferencia kiemelt témakörei többek között:
 • IKT alapú innováció a tanulásszervezésben
 • digitális tananyagszerkesztés, interaktív digitális tananyag, okostankönyvek
 • digitális esélyegyenlőség
 • tanítás-tanulás COVID alatt, után
 • digitális kompetenciák az oktatási rendszerekben

 

1st International Symposium on Digital Transformation

Időpont: 2022. február 15-16. kedd-szerda

Honlap

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Linnaeus Egyetem

 

Active Learning: Augmenting Student Engagement and Understanding

Időpont: 2022. január 26. szerda, 18:00

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Lecturio

Felvétel

 

Pályázati információs nap az Erasmus+ program Partnerségi együttműködések (KA220) pályázati lehetőségéről a köznevelési, felnőtt tanulási, szakképzési, ifjúsági és felsőoktatási szektorban

Időpont: 2022. január 19. szerda, 10:00-13:30

Honlap és regisztráció

Helyszín: online (Zoom)

Szervező: Tempus Közalapítvány

A rendezvény fő célja a 2021-2027-es programszakasz sajátosságainak bemutatása, ismerkedés az Partnerségi együttműködések (Cooperation partnerships) pályázattípus keretrendszerével, a pályázati felülettel, a pénzügyi és adminisztrációs szabályokkal.

A pályázati információs napon való részvételhez ajánlott, hogy a résztvevők ismerjék a 2022-es Erasmus+ útmutató Partnerségi együttműködésekre vonatkozó részeit.

 

EUniHuLi szimpózium

Időpont: 2021. január 6-7. csütörtök-péntek

Honlap: https://cdp.univ-nantes.fr/partager-des-initiatives/symposium-eunihuli-euniwell

Helyszín: online

Szervező: Nantesi Egyetem

Az Instilling “Human Literacy” into our Educational Processes (EUniHuLI) projekt lezárása alkalmából online konferenciát rendez a Nantesi Egyetem, melynek egyes eseményeire egyetemünk oktatóit is várják.

 

Január 6-án 14:00-16:30 között rendezik meg a digitális tanulási környezetekről szóló workshopot, melyen az oktatók a kreatív gondolkodás, a design thinking és a Miro eszköz használatával sajátíthatják el, hogyan erősíthetik a közösség érzését az online kurzusokban. A workshopra itt lehet regisztrálni.

A tudományos integritásról és az álhírekről tart január 7-én 9:15-től előadást Pr. Michelle Bergadaà, a Genfi Egyetem oktatója, valamint az Institute for Research and Action on Fraud and Plagiarism in the Academic Environment társalapítója és elnöke. Az előadásra itt lehet regisztrálni.

 

Fourth European Education Summit:
The Next Decade of European Education

Időpont: 2021. december 9. csütörtök

Helyszín: online

Honlap

Szervező: Európai Unió

 

 

 

 

 

 

Gaming for health professions education – AMEE webinar

Időpont: 2021. december 13. hétfő 17:00

Helyszín: online

Honlap

Szervező: AMEE (An International Association for Medical Education)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. E-Learning and Instructional Design Meetup

Időpont: 2021. december 3. péntek

Honlap

Helyszín: online

Szervező: Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet

A konferencia a hazai e-learning fejlesztők, szakértők, illetve e-learning oktatók és kutatók szakmai eseménye, a Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet e-learning fejlesztő képzéseinek tanórán kívüli rendezvénye.

 

 

 

 

 

 

 

A Mátrix kihívásai

Időpont: 2021. november 19. péntek

Helyszín: online

Honlap

Szervező: NJSZT Multimédia az oktatásban szakosztálya, Milton Friedman Egyetem

A digitalizálódó világ új kihívások elé álltja a gazdaságot és ennek kapcsán a felkészítő folyamatokat, az iskolát és a képzések világát is. A digitális pedagógia megoldásai egyre nagyobb teret nyernek ezen folyamatokban. Azonban kérdés, hogy a jövőbeli digitális cselekvésre történő felkészítés milyen követelményekkel azonosítható ma. Mi zajlik az iskolákban és a képzések világában?

Az NJSZT Multimédia az oktatásban szakosztálya a Milton Friedman Egyetemmel közösen, „A digitális tanítási és tanulási folyamat módszertani kérdései” címmel szervez kerekasztal beszélgetést.

 

Digitális Tér Konferencia 2021

Időpont: 2021. november 25-26-27. csütörtök-péntek-szombat

Helyszín: online

Regisztráció

Szervező: ELTE PPK, Tempus Közalapítvány

 

Az oktatás jövőjét érintő új kihívások, elméletek és elképzelések megismerésére, a téma többszempontú feldolgozása céljából idén is megrendezésre kerül a Digitális Tér Konferenciát, amely 2012 óta évről évre a jelenkor átfogó, több dimenzió mentén történő összegzését, továbbá a jövő kihívásaira való hatékony felkészülés elősegítését, lehetőségeit helyezi fókuszba.

A tavalyi évben elsősorban a járvány okozta tapasztalatokról, élményekről értekeztünk és cseréltünk gondolatokat; idén azonban kétségtelenül a jövőre szükséges fókuszálnunk:

 • Hogyan készültek fel az elmúlt 1,5 tanévben a tanárok és oktatók a járványhelyzet elhúzódására? Milyen előremutató ötletek születtek a digitális távolléti oktatás területén?
 • Hogyan alakulnak át a jövőben a tanulás és tanítás terei, helyszínei? Mit üzennek számunkra a járvány okozta hatások kutatásai, vizsgálatai? Mit hozhat számunkra a kultúraváltás és nézőpontváltás az oktatás területén?
 • Egyáltalán: a sok-sok mozaikból hogyan, kikkel és mit építkezhetünk a jövőben? Hol keressük a kapaszkodókat a következő évtizedben?

 

PROFFORMANCE Nemzetközi Felsőoktatási Oktatói Díj információs webináriuma

Időpont: 2021. november 25. csütörtök

Helyszín: online

Regisztráció

Szervező: Tempus Közalapítvány

 

 

 

 

Tisztelt Oktató!

Tisztelettel meghívjuk Önt a PROFFORMANCE nemzetközi konzorcium nevében november 25-én 16.00 órakor kezdődő PROFFORMANCE Nemzetközi Felsőoktatási Oktatói Díj információs webináriumára. A rendezvényen röviden ismertetjük a felhívás legfontosabb tudnivalóit és a résztvevők feltehetik kérdéseiket a pályázással kapcsolatban.

Az információs webinárium részleteiről itt olvashat: https://profformance.eu/en/news

A program PDF formátumban IDE kattintva tölthető le.

A Nemzetközi Felsőoktatási Oktatói Díj pályázattal kapcsolatos információk az alábbi linken érhetők el: https://profformance.eu/call-for-application.

A november 25-i webináriumon a Profformance projekt eddigi eredményeit is bemutatjuk. Szó lesz az elkészült benchmarking felmérés riportjáról is, mely az alábbi linken érhető el: https://profformance.eu/benchmarking

 

International Conference on Recognition

Időpont: 2021. november 25-26. csütörtök-péntek

Helyszín: online

Honlap

Szervező: Federal Ministry of Education and Research (Németország)

 

FestiWell

Időpont: 2021. október 19-20. kedd-szerda

Helyszín: online

Honlap

Szervező: EUniWell

 

 

Good Practices on Student Well-Being (EUniWell Symposium)

Időpont: 2021. szeptember 30. – október 1. (csütörtök-péntek)

Helyszín: online

Honlap

Szervező: EUniWell

 

Open Education Global 2021 Online

Időpont: 2021. szeptember 27. – október 1. (hétfő-péntek)

Helyszín: online

Honlap: https://conference.oeglobal.org/2021/online-conference/program/

Szervező: University of Nantes

 

 

 

 

The Neuroscience of Learning: Insights for Better Learning, Remembering, and Motivation

Időpont: 2021. szeptember 22. (szerda); 18:00-19:00

Helyszín: online

Honlap és regisztráció: https://www.lecturio.com/re-envision/g7a7t3/

Szervező: Lecturio

 

Outlook 2030: Inclusive and Diverse Higher Education in Asia and Europe

Időpont: 2021. szeptember 10. (péntek)

Helyszín: online

Honlap: https://arc.asef.org/

Szervező: Asia-Europe Foundation

 

 

AMEE 2021 – An International Association for Medical Education – Redefining Health Professions Education Together

Helyszín: online

Időpont: 2021. augusztus 27-30. (péntek-hétfő)

Honlap: https://amee.org/conferences/amee-2021

 

6th International Conference on Faculty Development in the Health Professions – Faculty Development in Times of Extraordinary Change

Időpont: 2021. augusztus 28. szombat

Helyszín: online

Honlap: https://amee.org/conferences/6th-faculty-development-conference

 

 

 

 

 

 

Higher Education Futures Institute Festival – Birmingham University

Időpont: 2021. július 5-9. (hétfő-péntek)

Helyszín: online

Honlap és regisztráció: https://www.birmingham.ac.uk/university/hefi/hefi-conference/hefi21/hefi-festival-2021.aspx

 

Hogyan folytatódjon az egyetemi oktatás a járványhelyzet után? – Oktatói teadélután

Időpont: 2021. június 24. 16:30-18:30

Honlap

Helyszín: online

Szervező: ELTE PPK Felsőoktatás-pedagógiai Módszertani Központ

ELTE PPK NI Felsőoktatás-pedagógiai Módszertani Központ által szervezett Oktatói Teadélutánok a felsőoktatásban megjelenő oktatásfejlesztési kérdéseket kívánják informális keretek közt megvitatni, az oktatók közti tapasztalatcserét elősegíteni. 

Június 24-én 16:30-18:30 között tartandó online teadélután témája, hogyan folytatódjon az egyetemi oktatás a járvány időszak után? Milyen kurzus és képzés/szak szintű dilemmáink és ötleteink vannak? 

A közös gondolkodás egy rövid előadással indul, ahol az FPMK tagjai (Kálmán Orsolya, Eszes Fruzsina, Kardos Dorottya, Lénárd Sándor, Pálvölgyi Lajos, Rapos Nóra, Szivák Judit) által végzett kutatás eredményeit mutatják be a távolléti oktatás pedagógiai dilemmáiról. A kvalitatív longitudinális kutatásban az ELTE több karának oktatói és hallgatói is részt vettek. Ezt követően kiscsoportokban lehetőség lesz a résztvevők közös reflexiójára, ötletelésére, valamint a „visszatéréshez” egy kis útravaló készítésére. 

 

MoodleMoot2021 (Magyarország)

Időpont: 2021. június 25. (péntek)

Helyszín: online

Honlap: https://moodlemoot.hu/course/view.php?id=124

A világszerte megrendezésre kerülő Moodle konferenciák és rendezvények rendre a MoodleMoot nevet viselik. A Moodle közösség ezeken az összejöveteleken vitatja meg, hogy milyen irányba fejlesszék tovább a rendszert, s milyen új szolgáltatásokat építsenek be.

 

XXVII. Multimédia az oktatásban Online Konferencia

Időpont: 2021. június 10-11. csütörtök-péntek

Honlap

Helyszín: online

Szervező: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály; Dunaújvárosi Egyetem

A szakmai rendezvény célja, hogy elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és külföldi szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók kapcsolatfelvételét, tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjét, egyes képzési szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését.

A konferencia meghirdetett témakörei többek között:

 • A tanulási környezet módszertani, didaktikai és andragógiai kérdései
 • Tanulási élmény a XXI. században
 • Multimédia a köznevelésben
 • Élethelyzethez igazított tanulás
 • Személyes tudás vagy közösségi tudás
 • Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása
 • A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben

 

Mellearn 2021 – Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning On-line Konferencia: LLL 4.0 Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat?

Doktoranduszok számára a konferencián való részvétel ingyenes, amennyiben részvételi szándékukat jelzik nekünk a monzeger.katalin@semmelweis-univ.hu e-mail-címen.

Időpont: 2021. május 6. csütörtök

Honlap, felhívás

Helyszín: online

Szervező: MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület, Budapesti Metropolitan Egyetem

Tervezett szekciók:

A munkahely átalakuló szerepe az LLL 4.0-ban

A LLL 4.0-hoz szükséges soft skill-ek

A felsőoktatás harmadik missziója és az LLL 4.0 

Hallgatói szekció

 

Oktatói, hallgatói jóllét és annak támogatása az online oktatás alatt – Oktatói teadélután

Időpont: 2021. április 29. csütörtök, 17:00-19:00

Honlap

Helyszín: online

Szervező: ELTE PPK Felsőoktatás-pedagógiai Módszertani Központ

Az ELTE PPK Felsőoktatás-pedagógiai Módszertani Központ következő eseményén a résztvevők az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó pszichológusaival azt a kérdést járják körül, hogyan kezelhetők az órákra is beszivárgó nehéz emberi helyzetek, amelyeket a járványhelyzet okoz.

 

I. E-Learning and Instructional Design Meetup

Időpont: 2021. április 30. péntek

Honlap

Helyszín: online

Szervező: Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet

A konferencia a hazai e-learning fejlesztők, szakértők, illetve e-learning oktatók és kutatók szakmai eseménye, a Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet e-learning fejlesztő képzéseinek tanórán kívüli rendezvénye.

 

 

 

 

 

 

 

 

EUniWell: Hello Hungary! Online Conference

Időpont: 2021. április 15. csütörtök

Honlap

Helyszín: online

Szervező: Semmelweis Egyetem, EUniWell (European University for Well-being)

A Semmelweis Egyetem szervezésében a EUniWell: Hello Hungary! Online Konferencián mutatkoznak be a Semmelweis Egyetem hallgatóinak és munkatársainak részvételével megvalósuló nyertes Seed Funding pályázatok. Az eseményen a nemzetközi oktatási szakértők és egyetemi vezetők reflektálnak is az európai felsőoktatás aktuális kérdéseire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Networkshop 2021

Időpont: 2021. április 6-9. kedd-péntek

Honlap: https://nws.comp-rend.hu/

Helyszín: online

A HUNGARNET Egyesület az ITM és a Digitális Jólét Program együttműködésével a még mindig velünk lévő járvány miatt az online térben rendezi meg 2021. április 6-9. között harmincadik (!) alkalommal a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciáját, a NETWORKSHOP-ot. A rendezvény – ezúttal virtuális – házigazdája az ELTE, amelynek informatikai igazgatósága a szakmai partnerségen túl a számítógépes hátteret is biztosítja. A konferencia szervezője a Comp-Rend Kft.

 

Conference on Medical Training – What kind of doctor do we want for the future?

Beszámoló

Időpont: 2021. március 18. csütörtök

Honlap: https://www.feam.eu/conference-on-medical-training/

Helyszín: online

Szervező: Federation of European Academies of Medicine (FEAM), a Portuguese Academy of Medicine támogatásával

 

 

 

 

 

 

 

Digitális valóságok – Digitalizáció és innováció az oktatás-nevelésben

Időpont: 2021. március 20. szombat

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/943702569713702

Helyszín: online

 

 

 

 

 

 

2021-ben harmadik alkalommal szervezi meg a Digitális Valóságok konferenciát a Nemzeti Ifjúsági Tanács.
Az egynapos online esemény során megvalósuló beszélgetések alkalmával olyan témákat érintenek, melyek fókuszában a digitalizációnak a köznevelésre és -oktatásra gyakorolt hatásait vizsgálják.
 
 

High-Tech Felsőoktatás – kérdések és víziók

Időpont: 2021. február 11. csütörtök

Helyszín: online

Szervező: Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Honlap és regisztráció

február 11-én 10 órai kezdettel megrendezésre kerülő online konferencián két fő kérdésre keressük a választ:

 • Mitől lesz High-Tech a magyar felsőoktatás?
 • Milyen eredményeket tudunk felmutatni és milyen célokat kell még elérni ahhoz, hogy világviszonylatban is korszerű, a „digitális bennszülött” generáció számra is vonzó felsőoktatásunk legyen?

 

Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia 2021

Időpont: 2021. február 12. péntek

Honlap és regisztráció: http://www.oktinfkonf.com/2021/

Helyszín: online (Webex)

Szervező: Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete és a DAB Neveléstudományi Munkabizottsága

Rendezvényünkkel a szakmai találkozás lehetőségét kívánjuk biztosítani azoknak, akik a digitális pedagógiához kapcsolódó témakörben neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai területen kutatnak, oktatnak vagy fejlesztési tevékenységet végeznek.

A konferencia kiemelt témakörei többek között:
 • Digitális Oktatási Stratégia
 • digitális tananyagszerkesztés, interaktív digitális tananyag, okostankönyvek
 • digitális esélyegyenlőség
 • IKT alapú innováció a tanulásszervezésben

 

Semmelweis 250 Klinikai Konferencia

Időpont: 2020. november 9-10. hétfő-kedd

Honlap: https://semmelweis.hu/250/programok/klinikai-het/

Helyszín: online

Szervező: Semmelweis Egyetem

Regisztráció

Ez az első olyan nemzetközi szakmai konferencia, amely a Semmelweis Egyetem klinikai tevékenységét komplexitásában mutatja be, és multidiszciplináris áttekintést nyújt a klinikai orvostudomány különböző területein végbemenő innovációkról, fejlődési irányokról, mintegy hetven hazai és külföldi neves előadó tolmácsolásában. A kétnapos online esemény során poszterszekcióra is sor kerül, ahol több, mint 50 kutatási projekt eredményeit ismerhetik meg az érdeklődők. 

 

 

A digitális tanulás – buktatók és sikertörténetek

Helyszín: online (Microsoft Teams)

Szervező: TanárBlog Akadémia, #school Tudásháló

 

 

 

 

 

 

 

Oktatásinformatika a felsőoktatásban
— Kooperáció és párbeszéd a jó gyakorlatok megteremtésében

Helyszín: online

Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem

A Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja Oktatásinformatika a felsőoktatásban – Kooperáció és párbeszéd a jó gyakorlatok megteremtésében címen konferenciasorozatot indít, amely célja a digitális technológiák alkalmazásának elősegítése, támogatása az oktatói és kutatói munka során a felsőoktatásban.

A 2020-ban megrendezendő konferencia elsődleges célja a kooperáció és párbeszéd megteremtése az oktatásinformatikával foglalkozó felsőoktatási szervezeti egységek között Magyarországon. Cél, hogy egymás jó gyakorlatait és tapasztalatait megismerve közös erővel mozdíthassuk előre a felsőoktatás módszertanilag megalapozott, hatékony digitalizációját.

 

A jelenből a digitális jövőbe

Időpont: 2020. november 4. szerda

Honlap: https://njszt.hu/hu/event/2020-11-04/njszt-konferencia-2020

Helyszín: online

Szervező: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

A Neumann Társaság A jelenből a digitális jövőbe konferenciáját online platformon tartjuk meg 2020. november 4-én 14 és 19 óra között. Az eseményre előzetes regisztrációt követően bárki díjmentesen becsatlakozhat majd az interneten keresztül, és lehetőség lesz interakciókra is a neves előadókkal. Az online konferencián kerülnek átadásra: a nagy presztízsű Neumann Professzori Díj (a BMGE-vel közösen) és a Társaság a hazai informatika kiválóságait elismerő díjai is.
 
A programtervezetből:
 • Ördögi mesterségek – A jövő munkahelyei
 • Ki tanít kit?
 • Hogyan változtatta meg a COVID a közösségi tudás alkalmazását?

 

AMEE 2020 – An International Association for Medical Education

Időpont: 2020. szeptember 7-9. (hétfő-szerda)

Honlap: https://amee.org/conferences/amee-2020

 

 

 

 

 

 

 

Moodlemoot UK & Ireland 2020 

Időpont: 2020. szeptember 28-30. hétfő-szerda

Honlap: https://moodlemoot.ie/

 

 

 

 

AMEE – International Symposium on Medical Education

Időpont: 2020. október 5. hétfő

Honlap: https://www.educavr360.org/en/symposium/amee-international-symposium-of-medical-education/about-the-amee-international-symposium-of-medical-education

Szervező: Educa VR 360 Congress

 

 

 

 

 

 

 

 

TeachUp 2020 Conference

Időpont: 2020. június 3-5-9-11.

Honlap és jelentkezés: https://na.eventscloud.com/website/10798/

Az Európai Unió Erasmus + programja által társfinanszírozott TeachUP projekt célja az volt, hogy olyan kurzustervezési irányelveket fejlesszen és vizsgáljon, amelyek növelik a sikeres teljesítők arányát az online kurzusokon.

A TeachUP projekt többek között 4 online kurzust fejlesztett pedagógusok és tanárszakos hallgatók számára, amelyek olyan 21. századi tanári kompetenciákat tárgyalnak, mint a formatív értékelés, személyre szabotttanulás, együttműködés és a kreatív gondolkodás fejlesztése. A kurzusok 2017. márciusa és 2018. augusztusa között készültek, és 2018. novembere és 2019. májusa között kerültek meghirdetésre 10 nyelven, köztük magyarul is.

A projekt eredményei mára elérhetővé váltak, és ezeket ismerhetik meg most az érdeklődők a 4 részes online TeachUP2020 Konferencia alkalmával. Kutatók, tanárok és szakértők fogják bemutatni a kutatás részleteit és tanulságait. A konferencia angol nyelven zajlik.

 

Infóparlament Online

Időpont: 2020. június 11. csütörtök

Honlap és jelentkezés: https://infoparlament.infoter.eu/?page=fooldal

Szervező: Informatika a Társadalomért Egyesület

A részvétel civil szervezeteknek, kormánytisztviselőknek, köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak ingyenes.

Tavaly még az Országházban rendezték meg, idén azonban az online térbe vonul az Infóparlament, mely ezúttal a világjárvány információs-technológiai következményeit járja közbe.

A digitális technikák, az informatikai eszközök és alkalmazások óriási jelentőséget kaptak abban, hogy a világjárvány idején se álljon meg a gazdasági élet és a társadalmi kommunikáció. Sokan vallják, hogy hónapok alatt éveket hozott be a világ a digitális lemaradásban, a már online elvégezhető munkák digitalizálásában.

Valóban igaz, hogy az infokommunikáció a pandémia nagy nyertese, de vajon látjuk-e, hogy összességében milyen lesz a világ, hogyan fognak élni az emberek ebben a megváltozott helyzetben? Még nem dőlt el, hogy melyik utat választjuk, de az biztos, hogy minden szektorra és az élet minden területére hatással van a koronavírus okozta sokk.

 

XXVI. Multimédia az oktatásban online konferencia

Időpont: 2020. június 11-12. csütörtök-péntek

Honlap és jelentkezés: http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm

Szervező: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály

konferencia témakörei többek között:

  • A tanulási környezet módszertani, didaktikai és andragógiai kérdései
  • Tanulási élmény a XXI. században
  • Multimédia a köznevelésben
  • Élethelyzethez igazított tanulás
  • Személyes tudás vagy közösségi tudás
  • Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása
  • A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben
  • Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban

 

InSimu – The clinical training must go on. How to continue clinical teaching remotely with InSimu?

Időpont: 2020. március 26. csütörtök 14:00

Regisztráció: http://tiny.cc/snbwlz

Honlap: https://insimu.com/

A debreceni InSimu cég felajánlotta az orvosi döntéshozatal elsajátítására szolgáló, magyar fejlesztésű applikációjának ingyenes használatát az ÁOK hallgatói számára és webinarokat szervez az oktatók számára.
 
Nem szükséges semmilyen előzetes ismeret az oktatói platformról, minden technikai részletet és szakmai javaslatot, ötletet bemutatnak. A webináriumon lehetőség lesz kérdések feltételére is.
 
 

2nd European Education Summit – Facebook LIVE

Időpont: 2019. szeptember 26. csütörtök 09:00-18.30

Fb-esemény: https://www.facebook.com/events/471303543620593/

A második Európai Oktatási Csúcstalálkozó központi témája a tanári hivatás: milyen kihívásokkal néznek szembe az oktatók, mi az Európai Egyetemek kezdeményezés és mit jelent a „brain-based learning”? Az előadásokat a Facebook eseménynél élőben is követhetjük.

Honlap: https://ec.europa.eu/education/events/education-summit_en

 

Designing Faculty Development Programmes – AMEE Webinar

Időpont: 2019. február 5., 14:00 GMT (Budapest – 13:00)

Előadó: Clare Morris, Barts & The London School of Medicine and Dentistry
Queen Mary University London, UK

Honlap és további webináriumok: https://amee.org/webinars/forthcoming-webinars

Az AMEE ingyenes webináriuma az egyetemi oktatók szakmai továbbképzéséről szól, különös tekintettel a képzési programok megtervezésére. Az érdeklődők megtudhatják, hogyan lehet az oktatási, számonkérési és tanulási módszerek összehangolásával hatékony továbbképzést nyújtani az oktatóknak, legyen szó klinikai vagy elméleti jellegű szervezetről.

Célcsoport: az oktatók szakmai továbbképzése, illetve a curriculumtervezés iránt érdeklődők

A kezdési időpontban kattintson erre a linkre: https://ameelive.adobeconnect.com/cmorris/

Hibrid események

Mesterséges intelligencia az oktatásban: lehetőségek, kérdések, megoldások

Időpont: 2023. november 24. péntek

Helyszín: online  + Humán Tudományok Kutatóháza – Kisterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Honlap

Szervező: Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

Forradalmi változás küszöbén a világ, a mesterséges intelligencia szerepét tekintve mindenképpen. A technológia előretörését egyszerre övezi lelkesedés és aggodalom, hiszen nem látható előre, mit hoz a jövő. Ám ez egy sor más kérdésre is igaz. A tisztánlátáshoz egyvalami azonban rendre a segítségünkre van, ez pedig a tudomány, amely az új technológiákat létrehozza, és amelynek kulcsszerepe van a működésük megértésében éppúgy, mint hatásaik előrejelzésében és vizsgálatában.

A Magyar Tudományos Akadémia az idén immár 20 éves Magyar Tudomány Ünnepén kiemelt figyelmet szentel mind a mesterséges intelligenciának, mind más olyan technológiáknak, amelyek megértésében a tudomány magyar művelőinek meghatározó szerepük van.

A november 24-ei előadás bemutatja az MI és a nagy nyelvi modellek szerepét a mérés-értékelésben, a művészetben és a számítástechnikai kreativitásban.

 

Oktatásinformatika a felsőoktatásban IV. – Mi lesz veled, felsőoktatás?
 

Az OFMSZK minden Karról támogatja 3-3 munkatárs részvételét (a jelentkezés beérkezésének sorrendjében), amennyiben részvételi szándékukat jelzik nekünk október 30. 12:00 óráig az oktatasmodszertan@semmelweis.hu e-mail-címen.

Időpont: 2023. november 18. szombat

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem + online

Honlap

Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem

 

 

 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Oktatásinformatikai Továbbképző Központja Oktatásinformatika a felsőoktatásban címmel 2020-ban indította el évente megrendezésre kerülő konferenciasorozatát, amely célja a digitális technológiák alkalmazásának elősegítése, támogatása az oktatói és kutatói munka során a felsőoktatásban.

A konferencia fő missziós célja, hogy a felsőoktatás digitalizációjáért és az oktatók digitális kompetenciafejlesztésért felelős központok tapasztalatcseréje és egymás segítése megvalósuljon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEE 2023 – An International Association for Medical Education – Inclusive Learning Environments to Transform the Future

Időpont: 2023. augusztus 26-30. (szombat-szerda)

Helyszín: Glasgow + online

Honlap

Szervező: AMEE

2023. augusztus 26-30. között rendezik meg Glasgowban az orvosi és egészségügyi képzésben részt vevők számára világszinten legfontosabb konferenciát.
 
Az AMEE-t (An International Assocation for Medical Education) 1972-ben Koppenhágában alapítottak azzal a céllal, hogy elősegítse az orvosi és egészségügyi képzésben részt vevő oktatók közötti tapasztalatcserét. A nemzetközi szervezet 1973 óta minden évben megszervezi éves kongresszusát valamely európai városban.
 
 
XXIX. Multimédia az Oktatásban Konferencia 2023

Időpont: 2023. július 6-7. (csütörtök-péntek)

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged

Honlap

Tervezett témakörök:
– Neumanni örökség és az oktatás
– A tanulási környezet módszertani, didaktikai és andragógiai kérdései
– Tanulási élmény a XXI. században
– Multimédia a köznevelésben
– Élethelyzethez igazított tanulás
– Személyes tudás vagy közösségi tudás

 

MELLearN Intenzív Felsőoktatási Lifelong Learning Műhely

Időpont: 2022. december 15. csütörtök, 13.00-17.00 óra között

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Közraktár u. 4-6/ C510

Honlap és regisztráció


Téma:
 A felsőoktatási Lifelong Learning szervezet-fejlesztési és egyéni tanulást támogató gyakorlata

Rövid leírás: Együttműködésben az EPALE Magyarországgal, a Magyar Rektori Konferenciával és a Tempus Közalapítvánnyal, a MELLearN Felsőoktatási Lifelong Learning Hálózat intenzív műhely-találkozót szervez a felsőoktatási lifelong learning aktivitásokat meghatározó aktuális kérdések és nemzetközi kihívások/trendek alapján. Célunk, hogy tagintézményeink képviselői és partnerei révén figyelmet kapjanak mértékadó egyetemi lifelong learning innovációk és kutató-fejlesztő tevékenységek.

 

Digitális Tér Konferencia 2022 – Utak a digitális jóllét felé

 

 

 

 

Időpont: 2022. november 2-3. (szerda-csütörtök) és 5. (szombat)

Helyszín: online (november 2-3.), illetve november 5-én az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Kazinczy utcai épületében 

Honlap és regisztráció

Szervező: ELTE PPK, Tempus Közalapítvány, KRE IKT Kutatóközpont

A Digitális Tér Konferenciák a pedagógusok kompetenciafejlesztéséről, a szakmai közösségekről, a digitális oktatás területén elért sikerek és kihívások bemutatásáról szólnak. A konferenciák alapítói és szervezői párbeszédet nyitnak olyan területeken és témákban, amelyekben mások még nem, olyan célokat, ügyeket, szervezeteket és embereket hoznak össze, akik máshol nem találkozhattak volna.

A konferencia küldetése a szakmai terület akadémiai-neveléstudományi, a gyakorlati-pedagógiai, a szakértői-elemzői és a piaci szereplőinek, illetve a civil szervezetek és szakmai közösségek közötti párbeszéd erősítése, illetve a digitális oktatással kapcsolatos tudásmegosztás és hálózatépítés támogatása.

 

Oktatásinformatika a felsőoktatásban III. – Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban

Időpont: 2022. október 28. péntek

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem + online

Honlap

Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem

 

 

 

 

 

Medical Education Forum – MEF 2022

Időpont: 2022. szeptember 28-29. (szerda-csütörtök)

Helyszín: Krakkó + online

Honlap

Szervező: Polish Institute for Evidence Based Medicine, Jagiellonian University Medical College, McMaster University

 

 

Educational Congress 2022: Continuous learning – Person, Practitioner, Workplace

Időpont: 2022. szeptember 28-29. (szerda-csütörtök)

Helyszín: Stockholm + online

Honlap

Szervező: Karolinska Institut