A kitüntetést az a munkaviszonyban álló egyetemi oktató kaphatja, aki több éven át kiemelkedő eredménnyel oktatta és nevelte az egyetemi hallgatókat, és etikai, emberi magatartása is példaként állítható az ifjúság elé.

A kitüntetésre javaslatot tehetnek:
a) rektor,
b) karok dékánjai,
c) oktatási szervezeti egységek vezetői,
d) Hallgatói Önkormányzat.

Az évente legfeljebb kilenc kitüntetésről a Szenátus dönt titkos szavazással. A
kitüntetésben részesíthető személyek foglalkoztató szervezeti egység szerinti
megoszlása a következő: ÁOK 3 fő, EKK 1 fő, ETK 1 fő, FOK 1 fő, GYTK 1 fő, PAK
1 fő. A Hallgatói Önkormányzat 1 főre vonatkozóan nyújthat be önálló javaslatot.
Amennyiben valamely kar esetében nem merül ki az előbbiekben meghatározott keret, úgy az a többi karról vagy kar alá nem tartozó oktatási egységről kiegészíthető.

A kitüntetés „Kiváló Oktató” kitüntető érem adományozásával és bruttó 700.000 Ft/fő pénzjutalommal jár.

A kitüntetés átadásának időpontja a tanévnyitó ünnepség.

Teljes szabályzat

A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetésben részesült oktatók

2022

2022. évben:

Dr. Ádám Ágota Mária Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Balla András Élettani Intézet
Csajbókné dr. Csobod Éva ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
Dr. Ittzés Dániel Szaknyelvi Intézet
Dr. Kállai-Szabó Nikolett GYTK Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Kempler Péter Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Dr. Mascher Róbert Humántudományi Intézet
Dr. Riba Pál Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Szentpéteri Szófia Katalin Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

2021

2021. évben:

Dr. Koppány Ferenc Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Mihályné Hidvégi Márta ETK Ápolástan Tanszék
Dr. Völgyi Gergely Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Dr. Matos László Károly Humántudományi Intézet
Dr. Matolcsy András I.Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Dr. Nagy Pál György Parodontológiai Klinika
Dr. Tolna Judit Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Dr. Ivanics Tamás Transzlációs Medicina Intézet

2020

2020. évben:

2019

2019. évben:

2018

2018. évben:

2017

2017. évben:

2016

2016. évben: