Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 14.
401837 Összes oltás

A kitüntetést az a közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi oktató kaphatja, aki több éven át kiemelkedő eredménnyel oktatta és nevelte az egyetemi hallgatókat, és etikai, emberi magatartása is példaként állítható az ifjúság elé.

A kitüntetésre javaslatot tehetnek:
a) rektor,
b) karok dékánjai,
c) oktatási szervezeti egységek vezetői,
d) Hallgatói Önkormányzat.

Az évente legfeljebb kilenc kitüntetésről a Szenátus dönt titkos szavazással. A
kitüntetésben részesíthető személyek foglalkoztató szervezeti egység szerinti
megoszlása a következő: ÁOK 3 fő, EKK 1 fő, ETK 1 fő, FOK 1 fő, GYTK 1 fő, PAK
1 fő. A Hallgatói Önkormányzat 1 főre vonatkozóan nyújthat be önálló javaslatot.
Amennyiben valamely kar esetében nem merül ki az előbbiekben meghatározott keret, úgy az a többi karról kiegészíthető.

A kitüntetés „Kiváló Oktató” kitüntető érem adományozásával és 350.000 Ft/fő
pénzjutalommal jár.

A kitüntetés átadásának időpontja a tanévnyitó ünnepség.

Teljes szabályzat

A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetésben részesült oktatók

2020

2020. évben:

2019

2019. évben:

2018

2018. évben:

2017

2017. évben:

2016

2016. évben: