CLIL in Medical Education: Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning Space

Az Erasmus+ Stratégiai Partnerségi Projekt célja az egészségügyi felsőoktatási intézményekben angol nyelven oktatók támogatása abban, hogy tantárgyuk oktatása közben hatékonyan tudják fejleszteni hallgatóik angol nyelvi kompetenciáit a CLIL-módszer alkalmazásával. A projekteredmények segítségével továbbá lépések tehetők a nemzetköziesítés miatt egyre inkább szükségessé váló interkulturális kompetenciák fejlesztésére, melyek révén az oktatók a nemzetközi hallgatókból álló csoportokat eredményesen, a kultúrák sajátosságait figyelembe véve képesek tanítani.

CLIL: Content and language integrated learning: Olyan megközelítés, mely által a tanulók idegen nyelven tanulnak szakmai tárgyakat, így nemcsak a tananyagot sajátítják el, de a célnyelvben is fejlődnek.

A projekt időtartama: 2019. október 31. – 2022. június 30.

Honlap

A projekt résztvevői: 

  • Luminar Foundation (Lengyelország)
  • Karolinska Institutet (Svédország)
  • Atlantic Language (Írország)
  • Medical University of Warsaw (Lengyelország)
  • Medical University of Gdańsk (Lengyelország)
  • Jagiellonian University Medical College (Lengyelország),
  • Semmelweis Egyetem (Magyarország)
  • Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (Magyarország)

A projekt folyamán megszervezett Pilot Course során összesen 18 egyetemi oktató vett részt a partneregyetemekről, ezzel elsajátítva a szükséges módszertant, melyet később átad majd kollégáinak az adott felsőoktatási intézményben.

A Semmelweis Egyetemről három oktató vett részt a kurzuson, közülük ketten 2022-ben a partneregyetemeken rendezett disszeminációs eseményeken tartottak előadást a módszertanról:

Név Szervezeti egység Disszeminációs esemény
Gampe Nóra Farmakognóziai Intézet

Umeå University (Svédország)
2022. március 21.

Nébenführer Zsuzsa Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

Uppsala University (Svédország)
2022. március 7.

Irish Network of Healthcare Educators (online)
2022. június 7.

 
Egyetemünkön 2021. december 1-jén került megrendezésre az „Online fórum az aktív tanulásról a CLILMED tükrében” című fórumunk, ahol az említett oktatók és Dr. Kiss Levente (OFMSZK/Élettani Intézet) beszámoltak a CLIL-módszer alkalmazásáról óráikon.
 
 
Magyar nyelven is elérhető a CLILMED projekt módszertani útmutatója, mely az idegen nyelven való oktatáshoz nyújt pedagógiai segítséget. Az útmutató többek között kitér a CLIL-megközelítés módszertanára, az interkulturális kompetencia fejlesztésére, a konstruktív összehangolásra, a csoportmunka menedzselésére, valamint az értékelésre és az aktív tanulásra.