Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 15.
402672 Összes oltás

CLIL in Medical Education: Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning Space

Az Erasmus+ Stratégiai Partnerségi Projekt célja az egészségügyi felsőoktatási intézményekben angol nyelven oktatók támogatása abban, hogy tantárgyuk oktatása közben hatékonyan tudják fejleszteni hallgatóik angol nyelvi kompetenciáit a CLIL-módszer alkalmazásával. A projekteredmények segítségével továbbá lépések tehetők a nemzetköziesítés miatt egyre inkább szükségessé váló interkulturális kompetenciák fejlesztésére, melyek révén az oktatók a nemzetközi hallgatókból álló csoportokat eredményesen, a kultúrák sajátosságait figyelembe véve képesek tanítani.

CLIL: Content and language integrated learning: Olyan megközelítés, mely által a tanulók idegen nyelven tanulnak szakmai tárgyakat, így nemcsak a tananyagot sajátítják el, de a célnyelvben is fejlődnek.

A projekt időtartama: 2019. október 31. – 2021. október 30.

A projekt folyamán megszervezett Pilot Course során összesen 18 egyetemi oktató vehet majd részt a partneregyetemekről, ezzel elsajátítva a szükséges módszertant, melyet később átad majd kollégáinak az adott felsőoktatási intézményben.

Honlap

A projekt résztvevői: 

  • Luminar Foundation (Lengyelország)
  • Karolinska Institutet (Svédország)
  • Atlantic Language (Írország)
  • Medical University of Warsaw (Lengyelország)
  • Medical University of Gdańsk (Lengyelország)
  • Jagiellonian University Medical College (Lengyelország),
  • Semmelweis Egyetem (Magyarország)
  • Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (Magyarország)