PWhite booksublikációt, tanulmányt írt oktatásmódszertani témában?

Honlapunkon meg kívánjuk jelentetni az egyetemünkhöz köthető szerzők írásait.
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Az intenzív terápia és az aneszteziológia virtuális távoktatásának hatékonysága az ötödéves orvostanhallgatók körében a COVID-19 világjárvány idején: keresztmetszeti vizsgálat (angol nyelvű)

A koronavírus (COVID-19) számos kihívást hozott az orvosképzésbe. A vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy egyetemünkön a COVID-19 világjárvány idején szervezett virtuális távoktatás (VDT) hatékonyan helyettesíti-e az intenzív terápiában és az aneszteziológiában végzett személyes ágymelletti oktatást az ötödéves orvostanhallgatók körében, diákok és oktatók szemszögéből egyaránt.

Szerzők: Enikő Kovács, András Kállai, Gábor Fritúz, Zsolt Iványi, Vivien Mikó, Luca Valkó, Balázs Hauser, János Gál

A tanulmány megnyitása »


Fókuszban az orvosképzés (Orvosképzés folyóirat tematikus száma)

Az egyetem alapításának 250. évfordulója és a curriculumreform okán tematikus számmal jelentkezett az Orvosképzés folyóirat. A kiadványban többek között olvashatunk Merkely Béla rektor úr célkitűzéseiről, a reform elméleti megfontolásairól, valamint az orvosképzés nemzetközi trendjeiről, melyről az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ igazgatója, Dr. Kiss Levente írt publikációt.

A folyóirat letöltése »


Blended learning az egészségügyben: Néhány jó gyakorlat az orvosképzésből (magyar nyelvű)

A Semmelweis Egyetemen cél egy korszerű, rugalmas, hallgatóközpontú, ugyanakkor oktatóbarát képzési környezet kialakítása. A kontakt órákat a hatékonyság érdekében interaktív e-learning kurzusok egészítik ki, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan virtuális osztálytermeket hozva létre. A hallgatói igényekhez igazodva infokommunikációs eszközök széleskörű alkalmazásával gazdagítjuk a képzést. Fontosnak tartjuk a közös tudásalap megteremtését és a jó gyakorlatok megosztását, ezért az alábbiakban bemutatjuk néhány tapasztalatunkat, mely hasznos lehet az egészségügyi felsőoktatásban résztvevők és mások számára egyaránt.

A szakmai anyag a 2016. évi MELLearN Konferencián elhangzott előadásnak a konferencia tanulmánykötetében megjelent változata.

Szerzők: Kozma Borbála, Dr. Kokovay Ágnes, Dr. Fritúz Gábor

A tanulmány letöltése »


Hatékonyságnövelés az orvosképzésben – Összehasonlító tanulmány a KOLLAR-módszerről magyar és külföldi egyetemeken tanuló diákok visszajelzései alapján (angol nyelvű)

A KOLLAR-módszer egy olyan tanítás- és tanulássegítő program, amely az oktatásból hiányzó elemeket hivatott pótolni. A KOLLAR egy rövidítés, mely a következő szavakra utal: KO – Keys of Originality (az eredetiség kulcsai), L – Learning (tanulás), L – Lecturing (előadások tartása), A – Application of social media (a közösségi média alkalmazása) és R – Relaxation (relaxáció). A tanulmány a fenti összetevők kifejtésén túl a 2002-től 2012-ig tartó adatgyűjtési időszak eredményeit ismerteti.

Szerzők: Janos Kollar, Bernadett Babusa, Adrienne Stauder, János Pilling, Réka Cserepes, Edit Czeglédi

A tanulmány letöltése »


Változások az orvosképzésben a 21. századi Európában (angol nyelvű)

A szimulációs oktatástól kezdve a tananyagok digitális elérhetőségén át a kritikus gondolkodás és a kommunikációs képességek fejlesztéséig számos tendencia figyelhető meg az orvosképzésben, melyeket a tanulmány rendszerezett formában mutat be. A jelenleg zajló változások ismerete felkészíthet a jövőbeli átalakulásokra, és segíthet megfelelő döntéseket hozni a tantervvel és az oktatás egyéb vonatkozásaival kapcsolatban.

Szerzők: Catherine Kennedy, Pat Lilley, Levente Kiss, Levente Littvay, Ronald Harden

A tanulmány letöltése »


Képzők képzése a magyarországi orvosi egyetemeken

Hogyan jött létre az Oktatók oktatása tanfolyam a hazai orvosképzésben? A tanulmány bemutatja a kurzus előzményeit a Semmelweis Egyetemen, valamint a Magyar Orvosképzési és Egészségügyi Oktatási Társaság kezdeményézésére kifejlesztett tanfolyam jellemzőit és felépítését.

Szerzők: Dr. Kokovay Ágnes, Dr. Kiss Levente

A tanulmány letöltése »


Kézikönyv a képzési programok tanulási eredményeken alapuló fejlesztéséhez, felülvizsgálatához

A kiadvány a felsőoktatási képzési programok fejlesztéséhez nyújt praktikus segítséget a helyzetfelméréstől kezdve a változtatás megtervezésén át a megvalósításig. A felsőoktatással szembeni modern elvárások elméleti bemutatása után célirányos kérdésekkel segít a változtatás jövőbeli hatásainak felmérésében, majd ahhoz is segítséget nyújt, hogyan kommunikáljuk terveinket a szervezeti egységen belül az együttműködés megvalósítása érdekében. A kézikönyvet mellékletként hallgatói, oktatói kérdőívek és a tervezéshez használatos táblázatok egészítik ki.

Szerkesztők: Lukács István, Derényi András

Szerzők: Bajzáth Angéla, Czető Krisztina, Kálmán Orsolya, Lénárd Sándor, Lukács István, Rapos Nóra, Seresné Busi Etelka, Szivák Judit, Tókos Katalin

A kézikönyv letöltése »