PWhite booksublikációt, tanulmányt írt oktatásmódszertani témában?

Honlapunkon meg kívánjuk jelentetni az egyetemünkhöz köthető szerzők írásait.
Vegye fel velünk a kapcsolatot!


Clinical Interviewing: An Essential but Neglected Method of Medicine (angol nyelvű)

Az orvos-beteg közti beszélgetés az alapvető módszere annak, hogy megértsük, hogy érzi magát a beteg, milyen tünetei vannak, és kialakítsuk a megfelelő bizalmi kapcsolatot a további kezelésekhez.

A Psychotherapy and Psychosomatics folyóiratban Dr. Eőry Ajándék közreműködésével megjelent cikk bemutatja, hogy miért szorul mégis háttérbe gyakran, és miért lenne szükséges növelni a szerepét a klinikumban, valamint az oktatás során.

Szerzők: Giovanni A. Fava, Nicoletta Soninoa, David C. Aron, Richard Balon,
Carmen Berrocal Montiel, Jianxin Cao, John Concato, Ajandek Eory,
Ralph I. Horwitz, Chiara Rafanelli, Ulrich Schnyder, Hongxing Wang,
Thomas N. Wise, Jesse H. Wright, Stephan Zipfel, Chiara Patierno

A tanulmány letöltése »


Az intenzív terápia és az aneszteziológia virtuális távoktatásának hatékonysága az ötödéves orvostanhallgatók körében a COVID-19 világjárvány idején: keresztmetszeti vizsgálat (angol nyelvű)

A koronavírus (COVID-19) számos kihívást hozott az orvosképzésbe. A vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy egyetemünkön a COVID-19 világjárvány idején szervezett virtuális távoktatás (VDT) hatékonyan helyettesíti-e az intenzív terápiában és az aneszteziológiában végzett személyes ágymelletti oktatást az ötödéves orvostanhallgatók körében, diákok és oktatók szemszögéből egyaránt.

Szerzők: Enikő Kovács, András Kállai, Gábor Fritúz, Zsolt Iványi, Vivien Mikó, Luca Valkó, Balázs Hauser, János Gál

A tanulmány megnyitása »


Fókuszban az orvosképzés (Orvosképzés folyóirat tematikus száma)

Az egyetem alapításának 250. évfordulója és a curriculumreform okán tematikus számmal jelentkezett az Orvosképzés folyóirat. A kiadványban többek között olvashatunk Merkely Béla rektor úr célkitűzéseiről, a reform elméleti megfontolásairól, valamint az orvosképzés nemzetközi trendjeiről, melyről az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ igazgatója, Dr. Kiss Levente írt publikációt.

A folyóirat letöltése »


Blended learning az egészségügyben: Néhány jó gyakorlat az orvosképzésből (magyar nyelvű)

A Semmelweis Egyetemen cél egy korszerű, rugalmas, hallgatóközpontú, ugyanakkor oktatóbarát képzési környezet kialakítása. A kontakt órákat a hatékonyság érdekében interaktív e-learning kurzusok egészítik ki, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan virtuális osztálytermeket hozva létre. A hallgatói igényekhez igazodva infokommunikációs eszközök széleskörű alkalmazásával gazdagítjuk a képzést. Fontosnak tartjuk a közös tudásalap megteremtését és a jó gyakorlatok megosztását, ezért az alábbiakban bemutatjuk néhány tapasztalatunkat, mely hasznos lehet az egészségügyi felsőoktatásban résztvevők és mások számára egyaránt.

A szakmai anyag a 2016. évi MELLearN Konferencián elhangzott előadásnak a konferencia tanulmánykötetében megjelent változata.

Szerzők: Kozma Borbála, Dr. Kokovay Ágnes, Dr. Fritúz Gábor

A tanulmány letöltése »


Hatékonyságnövelés az orvosképzésben – Összehasonlító tanulmány a KOLLAR-módszerről magyar és külföldi egyetemeken tanuló diákok visszajelzései alapján (angol nyelvű)

A KOLLAR-módszer egy olyan tanítás- és tanulássegítő program, amely az oktatásból hiányzó elemeket hivatott pótolni. A KOLLAR egy rövidítés, mely a következő szavakra utal: KO – Keys of Originality (az eredetiség kulcsai), L – Learning (tanulás), L – Lecturing (előadások tartása), A – Application of social media (a közösségi média alkalmazása) és R – Relaxation (relaxáció). A tanulmány a fenti összetevők kifejtésén túl a 2002-től 2012-ig tartó adatgyűjtési időszak eredményeit ismerteti.

Szerzők: Janos Kollar, Bernadett Babusa, Adrienne Stauder, János Pilling, Réka Cserepes, Edit Czeglédi

A tanulmány letöltése »


Változások az orvosképzésben a 21. századi Európában (angol nyelvű)

A szimulációs oktatástól kezdve a tananyagok digitális elérhetőségén át a kritikus gondolkodás és a kommunikációs képességek fejlesztéséig számos tendencia figyelhető meg az orvosképzésben, melyeket a tanulmány rendszerezett formában mutat be. A jelenleg zajló változások ismerete felkészíthet a jövőbeli átalakulásokra, és segíthet megfelelő döntéseket hozni a tantervvel és az oktatás egyéb vonatkozásaival kapcsolatban.

Szerzők: Catherine Kennedy, Pat Lilley, Levente Kiss, Levente Littvay, Ronald Harden

A tanulmány letöltése »


Képzők képzése a magyarországi orvosi egyetemeken

Hogyan jött létre az Oktatók oktatása tanfolyam a hazai orvosképzésben? A tanulmány bemutatja a kurzus előzményeit a Semmelweis Egyetemen, valamint a Magyar Orvosképzési és Egészségügyi Oktatási Társaság kezdeményézésére kifejlesztett tanfolyam jellemzőit és felépítését.

Szerzők: Dr. Kokovay Ágnes, Dr. Kiss Levente

A tanulmány letöltése »


Kézikönyv a képzési programok tanulási eredményeken alapuló fejlesztéséhez, felülvizsgálatához

A kiadvány a felsőoktatási képzési programok fejlesztéséhez nyújt praktikus segítséget a helyzetfelméréstől kezdve a változtatás megtervezésén át a megvalósításig. A felsőoktatással szembeni modern elvárások elméleti bemutatása után célirányos kérdésekkel segít a változtatás jövőbeli hatásainak felmérésében, majd ahhoz is segítséget nyújt, hogyan kommunikáljuk terveinket a szervezeti egységen belül az együttműködés megvalósítása érdekében. A kézikönyvet mellékletként hallgatói, oktatói kérdőívek és a tervezéshez használatos táblázatok egészítik ki.

Szerkesztők: Lukács István, Derényi András

Szerzők: Bajzáth Angéla, Czető Krisztina, Kálmán Orsolya, Lénárd Sándor, Lukács István, Rapos Nóra, Seresné Busi Etelka, Szivák Judit, Tókos Katalin

A kézikönyv letöltése »