Részletek

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Bevezetés a gyakorlattervezésbe és gyakorlattartásba

alapképzés

konzultáció-sorozat

gyakorlatvezetők

Nagyvárad téri Elméleti Tömb

A program célja:

A konzultáció-sorozat áttekintést nyújt azokról a szempontokról és módszerekről, melyekkel a (nem ágy melletti) gyakorlatok hatékonyabbá tehetők és a kívánt technikai és nem-technikai készségek könnyen átadhatók az egyetemi hallgatók számára.

A program jellege:

Ez egy általános oktatói alapképzés, melyben a gyakorló oktatók ötleteket meríthetnek saját oktatói gyakorlatuk fejlesztéséhez, kezdő oktatók jó alapokat kaphatnak ahhoz, hogy biztonsággal meg tudják kezdeni oktatói munkájukat saját tanszékükön. A kurzus során a szimulációs gyakorlatok, szemináriumok, készségfejlesztő gyakorlatok és esetfeldolgozó gyakorlatok technikáit mutatjuk be.

Tervezett témakörök:

 1. a felnőtt hallgató sajátosságai

Hogyan tanul, és milyen tanítási-tanulási környezetet igényel egy felnőtt?

 1. a gyakorlattartás módszerei és azok helye az oktatásban

A kurzus során tárgyalt módszerek elméleti hátterének összefoglalása, kiemelve, hogy milyen készségek átadására alkalmasak.

 1. egy gyakorlat felépítése, előkészítése

Hogyan készülj fel egy gyakorlatra, hogyan készíts elő egy gyakorlatot, milyen kötelező szakmai és eszközös elemei vannak egy gyakorlatnak?

 1. a hallgatói interaktivitás fokozásának eszközei

Feladatkiosztás gyakorlat előtt és közben, „brain storming”, kérdésfeltevés, applikációk alkalmazása és okoseszközök felhasználása.

 1. készségátadás gyakorlat

Kiemelten foglalkozunk a négylépcsős módszer elsajátításával.

 1. szimulációs gyakorlat

A szimuláció, mint oktatásmódszertani eszköz, bemutatása, helye a technikai és nem-technikai készségek átadásában.

 1. esetfeldolgozás gyakorlat

Alapszabályok tisztázása, helye, interaktivitási technikák megfelelő alkalmazása.

 1. személyre szabott oktatás eszközei

A visszajelzés módszerei gyakorlat előtt, közben és után, debriefing és feedback technikák.

 1. gyakorlati vizsga

A vizsga helye és szerepe az oktatásban, a korszerű vizsgáztatás eszközei. Kiemelten foglalkozunk az objektív strukturált klinikai vizsga (OSCE) lehetőségeivel.

 1. demonstrátorképzés

Miért neveljünk demonstrátort, és hogyan alakítsunk ki kölcsönösen előnyös munkakapcsolatot?

Részvételi feltételek:

 1. Ez egy alapképzés, melyhez nem szükséges semmilyen oktatói előismeret.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A programsorozat tematikus felépítésű, a megjelenés és az aktív részvétel a regisztrált alkalmakon elvárt.

Létszámkorlát: 18 fő/kurzus (a program minimum 6 fő jelentkezésével indul!)

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE 

Tervezett időpont és helyszín:

2024. január 24-25. 8:00-16:00 Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Sz6 terem

2024. június 11-12. 8:00-16:00 Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Sz9 terem

2024. október 8-9. 8:00-16:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó:

Kozma Borbála és dr. Orosz Gábor

Programterv

2024

Hamarosan!

2023

Első nap: 2023. november 21. kedd

Időpont

Időtartam (perc)

Cím

munkaforma

08:00-08:15

15

Érkezés, regisztráció

 

08:15-09:00

45

„Egy érdekes gondolat”: cikkreferáló egy percben (bemutatkozás és ráhangolódás)

prezentáció

09:00-09:30

30

A felnőtt hallgató sajátosságai

szeminárium

09:30-10:15

45

A gyakorlattartás módszerei és helye az egyetemi oktatásban

előadás

10:15-10:30

15

szünet

 

10:30-11:15

45

A technika győz vagy az ember? Az oktató szerepe a gyakorlattartásban

szeminárium

11:15-11:45 30 Visszajelzés, feedback, debriefing előadás
11:45-12:30 45 A helyes visszajelzés gyakorlata szeminárium
12:30-13:15 45 szünet  
13:15-14:30 45 Aktivizáld a hallgatót! – az interaktivitás fokozásának módszerei csoportmunka
14:30-15:30 60 Nem-technikai készségek oktatása és nem-technikai készségek az oktatásban szeminárium
15:30-15:45 15 Debriefing, feedback  
15:45-16:00 15 Ráhangoló – felkészülés a következő napra  

Második nap: 2023. november 22. szerda

Időpont

Időtartam (perc)

Cím

munkaforma

08:45-09:00

15

Érkezés, regisztráció

 

09:00-09:15

15

Bevezetés – az előző napon felmerült kérdések megvitatása

 

09:15-09:45

30

A szimuláció alapjai

előadás

09:45-10:30

45

Szimulációs gyakorlat

szeminárium

10:30-11:15

45

Egyszerű készségek átadása

gyakorlat

11:15-11:30 15 szünet  
11:30-12:00 30 Esetfeldolgozás a gyakorlatban előadás
12:00-12:15 15 A gondolattérkép mint módszer megbeszélés
12:15-13:30 75 „Gondolkodj gyakorlatközösségben” – workshop tervezése (oktatói alkotómunka) csoportmunka
13:30-14:00 30 szünet  
14:00-14:25 25 Mérés-értékelés: mérési pontok, módszerek, értékelési formák előadás
14:25-14:50 25 „Konstruktív összehangolás” – mérési pontok, módszerek, értékelési formák meghatározása a gyakorlatban (oktatói alkotómunka folytatása) csoportmunka
14:50-15:30 40 „Tanszéki értekezlet” – a tervezett workshop bemutatása prezentáció
15:30-16:00 30 Debriefing, feedback, a workshop zárása