Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Részletek

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

Bevezetés a gyakorlattervezésbe és gyakorlattartásba

alapképzés

konzultáció-sorozat

gyakorlatvezetők

Üllői út 26., rektori épület Fsz. 6

A program célja:

A konzultáció-sorozat áttekintést nyújt azokról a szempontokról és módszerekről, melyekkel a (nem ágy melletti) gyakorlatok hatékonyabbá tehetők és a kívánt technikai és nem-technikai készségek könnyen átadhatók az egyetemi hallgatók számára.

A program jellege:

Ez egy általános oktatói alapképzés, melyben a gyakorló oktatók ötleteket meríthetnek saját oktatói gyakorlatuk fejlesztéséhez, kezdő oktatók jó alapokat kaphatnak ahhoz, hogy biztonsággal meg tudják kezdeni oktatói munkájukat saját tanszékükön. A kurzus során a szimulációs gyakorlatok, szemináriumok, készségfejlesztő gyakorlatok és esetfeldolgozó gyakorlatok technikáit mutatjuk be.

Tervezett témakörök:

 1. a felnőtt hallgató sajátosságai

Hogyan tanul, és milyen tanítási-tanulási környezetet igényel egy felnőtt?

 1. a gyakorlattartás módszerei és azok helye az oktatásban

A kurzus során tárgyalt módszerek elméleti hátterének összefoglalása, kiemelve, hogy milyen készségek átadására alkalmasak.

 1. egy gyakorlat felépítése, előkészítése

Hogyan készülj fel egy gyakorlatra, hogyan készíts elő egy gyakorlatot, milyen kötelező szakmai és eszközös elemei vannak egy gyakorlatnak?

 1. a hallgatói interaktivitás fokozásának eszközei

Feladatkiosztás gyakorlat előtt és közben, “brain storming”, kérdésfeltevés, applikációk alkalmazása és okoseszközök felhasználása.

 1. készségátadás gyakorlat

Kiemelten foglalkozunk a négylépcsős módszer elsajátításával.

 1. szimulációs gyakorlat

A szimuláció, mint oktatásmódszertani eszköz, bemutatása, helye a technikai és nem-technikai készségek átadásában.

 1. esetfeldolgozás gyakorlat

Alapszabályok tisztázása, helye, interaktivitási technikák megfelelő alkalmazása.

 1. személyre szabott oktatás eszközei

A visszajelzés módszerei gyakorlat előtt, közben és után, debriefing és feedback technikák.

 1. gyakorlati vizsga

A vizsga helye és szerepe az oktatásban, a korszerű vizsgáztatás eszközei. Kiemelten foglalkozunk az objektív strukturált klinikai vizsga (OSCE) lehetőségeivel.

 1. demonstrátorképzés

Miért neveljünk demonstrátort, és hogyan alakítsunk ki kölcsönösen előnyös munkakapcsolatot?

Részvételi feltételek:

 1. Ez egy alapképzés, melyhez nem szükséges semmilyen oktatói előismeret.
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A programsorozat tematikus felépítésű, a megjelenés és az aktív részvétel a regisztrált alkalmakon elvárt.

Létszámkorlát: 18 fő/kurzus (a program minimum 6 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: Üllői út 26., rektori épület Fsz. 6

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE 

Tervezett időpont: 2022. június 7-9. Az esemény elmarad!

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó:

Kozma Borbála és dr. Kovács Enikő

Programterv

Letöltés PDF-ben

Első nap: 2022. június 7. kedd

Időpont

Időtartam (perc)

Cím

munkaforma

előadó

10:00-10:15

15

Bevezetés

 

dr. Kovács Enikő Kozma Borbála

dr. Szvath Petra

10:15-10:45

30

„Egy érdekes gondolat”: cikkreferáló egy percben

prezentáció

résztvevők

10:45-11:15

30

A felnőtt hallgató sajátosságai

szeminárium

dr. Kovács Enikő
dr. Szvath Petra

11:15-12:00

45

A gyakorlattartás módszerei és helye az egyetemi oktatásban

előadás

dr. Kovács Enikő

 

30

szünet

 

 

12:30-13:30

60

A technika győz vagy az ember? Az oktató szerepe a gyakorlattartásban

szeminárium

dr. Kovács Enikő
dr. Szvath Petra

 

15

szünet

 

 

13:45-15:00

75

Aktivizáld a hallgatót! – az interaktivitás fokozásának módszerei

szeminárium

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra

15:00-15:15

15

Ráhangoló

feladatkiosztás

dr. Kovács Enikő

Második nap: 2022. június 8. szerda

9:30-9:45

15

Bevezetés – az 1. napon felmerült kérdések megvitatása

megbeszélés

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra

9:45-10:15

30

Visszajelzés, feedback, debriefing

előadás

dr. Kovács Enikő
dr. Szvath Petra

10:15-11:15

60

A helyes visszajelzés gyakorlata

szeminárium

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra

11:15-11:45

30

szünet

 

 

11:45-12:15

30

A szimuláció alapjai

előadás

dr. Kovács Enikő
dr. Szvath Petra

12:15-13:15

60

Nem-technikai készségek oktatása és nem-technikai készségek az oktatásban

szeminárium

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra

13:15-13:30

5

szünet

 

 

13:30-14:30

60

Szimulációs gyakorlat

szeminárium

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra

14:30-14:45

15

Ráhangoló

feladatkiosztás

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra

Harmadik nap: 2022. június 9. csütörtök

9:30-9:45

15

Bevezetés – a 2. napon felmerült kérdések megvitatása

megbeszélés

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra

9:45-10:15 30

Esetfeldolgozás a gyakorlatban

előadás

dr. Kovács Enikő

10:15-10:30 15

A gondolattérkép, mint módszer

megbeszélés

Kozma Borbála

10:30-10:45

15

Szünet

 

 

10:45-11:45

60

„Tanszéki értekezlet”: workshop tervezés

csoportmunka

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra

11:45-12:15

30

Szünet

 

 

12:15-13:15

60

Egyszerű készségek átadása

gyakorlat

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra

13:15-13:40

25

Mérés-értékelés: mérési pontok és módszerek, értékelési formák

előadás

dr. Kovács Enikő

13:40-14:00

20

A workshop zárása

 

dr. Kovács Enikő
Kozma Borbála
dr. Szvath Petra