Részletek

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

tükrözött osztályterem

tematikus továbbképzés

workshop

haladó oktatók

online

A program célja:

A tükrözött osztályterem (flipped classroom) tanítási-tanulási struktúra megismerése, módszertani és gyakorlati alapok a megvalósításhoz.

A téma aktualitása:

A blended learning (vegyes tanítási/tanulási forma) koncepciója évtizedes hagyományokra nyúlik vissza, óriási nemzetközi és hazai szakirodalma van, számos megvalósítási módja létezik. Megismerése és alkalmazása a Semmelweis Egyetemen hagyományos kontakt (ezen belül döntően frontális) oktatás hagyományai miatt az elvárhatónál lassúbb volt eddig, azonban a távoktatásra való átállásban kimondottan megkerülhetetlenné vált. Az eddigi tapasztalatok döntően a kontakt órák túlsúlya mellett némi digitális kiegészítéssel születtek, ez az arány most kényszerűen megfordul

Várható eredmények rövidtávon:

A konzultációk során tematikus rendszerben elméleti bevezetés után olyan módszertani elemeket választunk a Moodle-, Zoom- és Kaltura-rendszer adta lehetőségek közül, melyek az oktató-hallgató és hallgató-hallgató interakciókat támogatják mind online, mind offline környezetben. Rámutatunk azokra a már létező gyakorlatokra, melyek valójában a blended learning koncepcióhoz kapcsolhatók, azonosítjuk azokat az elemeket, melyek a kontakt környezetből a korszerű, hallgatóközpontú, egyéni tanulást támogató oktatásban digitalizálhatók/digitalizálandók. Nem mellesleg, alkalmazásával azon kapjuk magunkat, hogy kényelmesen beleférünk az időbe, a hallgatók motiváltak, és – partneri viszonyban, kooperatív formában – valóban meg tudják mutatni, mire is képesek.

Várható eredmények hosszabb távon:

A tükrözött osztályterem koncepciójának széleskörű megismerésétől várható, hogy a rendkívüli helyzet miatti kényszerűség elmúltával is maradandó személetváltást indít el a korszerű oktatás irányába. A kontakt órákon a világtrendnek megfelelően egyre inkább az interakcióké a főszerep. Ami otthon feldolgozható, azt a hallgató tutorált online kurzusban, de saját idejében, saját ütemében otthon dolgozza fel, amihez pedig szükség van az oktató valós idejű facilitáló, motiváló, orientáló munkájára, annak pedig a kontakt óra lesz a megfelelő tere. Ebben a tanítási-tanulási környezetben mind az oktató, mind a hallgató motiváltabbnak érzi magát, heterogén tudású csoportban könnyebben megy a differenciálás, a befektetett munka pedig hatékonyabbnak bizonyul, így mindenki eredményesebbnek, ezáltal elégedettebnek érzi magát.

A jó tükrözött osztálytermi tanítási-tanulási struktúrában szervezett kurzust arról lehet felismerni, hogy élmény benne a közös munka, sajnáljuk, ha véget ér, és mindannyian várjuk a következőt.

A program jellege:

Ez egy tematikus, kicsoportos oktatói továbbképzés, melyben a konkrét témákat maguk a résztvevők hozzák, így saját példáikon keresztül ismerhetik meg a koncepciót, közvetlen segítséget kapva saját tantárgyi adaptációjukhoz.

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus továbbképzés, melyhez elvárt előismeret az „oktatók oktatása” program keretében, vagy attól függetlenül elvégezhető modulokon való részvétel, de minimum ezek önálló feldolgozása a konzultációk felvételeinek megtekintésével:
  • e-learning a gyakorlatban: a Semmelweis Egyetem oktatásinformatikai rendszerei
  • e-learning a gyakorlatban: online kurzusfejlesztés a Moodle-rendszerben
  • IKT-eszközök alkalmazása az órán
  • Kaltura használati alapismeretek
  • korszerű pedagógiai alapismeretek: előadástartás
  • korszerű pedagógiai alapismeretek: eredményalapú tanítás-tanulás
  • korszerű pedagógiai alapismeretek: gyakorlattartás
  • korszerű pedagógiai alapismeretek: konstruktív összehangolás
  • online és offline óratartás
  • Zoom használati alapismeretek
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 2*4 (online) kontakt óra, ezen kívül (maximum) 3*2 óra önálló munka a program ideje alatti egyhetes intervallumban.

Az önálló munka előzetesen kiadott videók és cikkek megtekintéséből, az első kontakt alkalom után saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a második kontakt alkalom utáni reflexióból áll.

Létszámkorlát: 12 fő/kurzus (a program minimum 6 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: Zoom és Moodle

BELÉPÉS A MOODLE-FELÜLETRE 

Tervezett időpont:

Hamarosan

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

Programterv

2024

Hamarosan!

2022

dátum

 

időpont

téma

a tevékenység jellege

január 25.

1.

09:00 -09:45

Bevezetés: ismerkedés, a téma felvezetése, a közös munka megtervezése

megbeszélés

 

9:45-10:00

szünet

 

2.

10:00-10:45

A tükrözött osztálytermi tanítási-tanulási struktúra felépítése

megbeszélés

 

10:45-11:00

szünet

 

3.

11:00 – 11:45

Egy tükrözött osztályterem a gyakorlatban: szinkron módszertani elemek

bemutató

 

11:45-12:00

szünet

 

4.

12:00-12:30

Egy tükrözött osztályterem a gyakorlatban: aszinkron módszertani elemek

bemutató

5.

12:30-12:45

Feladat megbeszélés: az önálló munka és a workshop megtervezése

megbeszélés

január 26.

ismeretszerzés a megadott források alapján

önálló munka

január 27.

6.

09:00 – 09:15

Bevezetés: a workshop feladat ismertetése, csoportalkotás

megbeszélés

7.

09:15 – 10:00

Fiktív kurzus fejlesztése tükrözött osztálytermi struktúrában

csoportmunka

8.

10:00-10:30

A csoportmunkák eredményeinek megtekintése

bemutató

 

10:30-11:00

szünet

 

9.

11:00-11:15

A fiktív kurzus elemzése megadott szempontok szerint

megbeszélés

10.

11:15-12:00

Saját kurzus fejlesztése tükrözött osztálytermi struktúrában

páros munka

11.

12:00-12:30

A páros munkák eredményeinek megbeszélése

bemutató

12.

12:30-12:45

Összegzés, a projekt feladat elkészítésének megtervezése

megbeszélés