A kiemelkedő oktatási tevékenységért járó Merit díjra személyi javaslatot az Általános Orvostudományi Kar II-VI. éves hallgatói az előző tanév folyamán hallgatott tárgyak legjobbnak ítélt egy-egy előadójára, gyakorlatvezetőjére tehetnek minden év szeptember 15-ig. A jelölés akkor eredményes, ha az adott évfolyamhoz tartozó hallgatók legalább 10%-a leadta a szavazatát.

A Merit díjat az az előadó, illetve gyakorlatvezető kapja, akire a legtöbb szavazat érkezett évfolyamonként.

Évente legfeljebb 20 díj ítélhető oda
a) a magyar nyelvű oktatásban részt vevő hallgatók szavazata alapján évfolyamonként 1 előadó és 1 gyakorlatvezető részére,
b) az idegen nyelvű (angol és német nyelvű) képzésben résztvevő hallgatók szavazata alapján évfolyamonként 1 előadó és 1 gyakorlatvezető részére.

A Merit díjjal járó pénzjutalom összege 12 hónapon keresztül havi bruttó 100.000.-Ft/fő.

Teljes szabályzat

Oktatói Merit díjat elnyert oktatók

2022

2022. évben:

Dr. Agócs Gergely, egyetemi adjunktus

Dr. Csala Miklós, egyetemi tanár

Dr. Gulyás Dániel, rezidens

Dr. Hanics János, egyetemi adjunktus

Dr. Kató Erzsébet, egyetemi adjunktus

Dr. Katz Sándor, egyetemi adjunktus

Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán, egyetemi tanár

Dr. Magyar Attila, egyetemi docens

Dr. Matolcsy András, egyetemi tanár

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár

Dr. Riba Pál, egyetemi docens

Dr. Szabó Eszter, egyetemi adjunktus

Dr. Szombath Gergely, egyetemi tanársegéd

Dr. Törőcsik Beáta, egyetemi docens

2021

2021. évben:

dr. Balla András, az Élettani Intézet egyetemi docense

dr. Barna János, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi docense

dr. Csala Miklós, a Molekuláris Biológiai Tanszék egyetemi tanára

dr. Gulyás Dániel, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet rezidense

dr. Kató Erzsébet, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi adjunktusa

dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet egyetemi tanára

dr. Köles László, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docense

dr. Kuroli Enikő, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika klinikai főorvosa

dr. Madaras Lilla, a II. Sz. Patológiai Intézet egyetemi docense

dr. Magyar Lóránt, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet igazgatóhelyettese

dr. Matolcsy András, az ÁOK dékánhelyettese, az I. Sz. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet egyetemi tanára

dr. Riba Pál, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docense

dr. Szanda Gergő, az Élettani Intézet egyetemi docense

dr. Tislér András, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika egyetemi docense

dr. Törőcsik Beáta, a Biokémiai Tanszék egyetemi docense

dr. Várnai Péter, az Élettani Intézet egyetemi tanára

2020

2020. évben:

Dr. Altdorfer Károly, egyetemi docens

Dr. Barna János, egyetemi docens

Dr. Katz Sándor, egyetemi adjunktus

Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán, egyetemi tanár

Dr. Köles László, egyetemi docens

Dr. Riba Pál, egyetemi docens

Dr. Szanda Gergő, egyetemi adjunktus

Dr. Toronyi Éva, egyetemi docens

Dr. Törőcsik Beáta, egyetemi docens

2019

2019. évben:

Dr. Barna János, tudományos munkatárs

Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus

Dr. Gulyás Dániel, rezidens

Dr. Kardon Tamás, egyetemi docens

Dr. Kellermayer Miklós, egyetemi tanár

Dr. Kiss Levente, egyetemi adjunktus

Dr. Kocsis Béla, egyetemi adjunktus

Dr. Kozsurek Márk, egyetemi adjunktus

Dr. Köles László, egyetemi docens

Dr. Kriston Tünde, mesteroktató

Dr. Matolcsy András, egyetemi tanár

Dr. Nehéz László, egyetemi adjunktus

Dr. Riba Pál, egyetemi docens

Dr. Ruttkay Tamás, egyetemi adjunktus

Dr. Szanda Gergő, egyetemi adjunktus

2018

2018. évben:

Dr. Barna János egyetemi docens

Dr. Csáki Ágnes egyetemi docens

Dr. Fritúz Gábor egyetemi tanársegéd

Dr. Kállai András egyetemi tanársegéd

Dr. Kamondi Anita egyetemi tanár

Dr. Kató Erzsébet egyetemi adjunktus

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

Dr. Kiss Levente egyetemi adjunktus

Dr. Köles László egyetemi docens

Dr. Kriston Tünde mestertanár

Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár

Dr. Magyar Lóránt egyetemi tanársegéd

Dr. Matolcsy András egyetemi tanár

Dr. Müllner Nándor egyetemi docens

Dr. Riba Pál egyetemi docens

Dr. Tornóci László mesteroktató

Dr. Toronyi Éva egyetemi docens

2017

2017. évben:

Dr. Kamondi Anita egyetemi tanár

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

Dr. Matolcsy András egyetemi tanár

Dr. Várnai Péter egyetemi tanár

Dr. Veres Gábor egyetemi tanár

Dr. Alpár Alán egyetemi docens

Dr. Köles László egyetemi docens

Dr. Molnár Miklós egyetemi docens

Dr. Toronyi Éva egyetemi docens

Dr. Barna János egyetemi adjunktus

Dr. Hagymási Krisztina egyetemi adjunktus

Dr. Kató Erzsébet egyetemi adjunktus

Dr. Kiss Levente egyetemi adjunktus

Dr. Fullajtár Máté tanársegéd

Dr. Kriston Tünde mestertanár

Dr. Tornóci László mesteroktató

2016

2016. évben:

Dr. Csala Miklós egyetemi docens

Dr. Barna János tudományos munkatárs

Dr. Tornóci László intézeti mérnök

Dr. Matolcsy András egyetemi tanár

Dr. Riba Pál egyetemi docens

Dr. Köles László egyetemi docens

Dr. Veres Gábor egyetemi docens

Dr. Fritúz Gábor egyetemi tanársegéd

Dr. Magyar Lóránt tanársegéd

Dr. Szuromi Bálint klinikai orvos

Dr. Ádám Ágota tudományos munkatárs

Dr. Barna János tudományos munkatárs

Dr. Ostorházi Eszter egyetemi adjunktus

Dr. Ghidán Ágoston egyetemi adjunktus

Dr. Riba Pál egyetemi docens

Dr. Köles László egyetemi docens

Dr. Kopa Zsolt egyetemi docens

Dr. Horváth András egyetemi adjunktus

Dr. Malik Anikó klinikai szakorvos

Dr. Nébenführer Zsuzsanna klinikai szakorvos

2015

2015. évben:

Dr. L. Kiss Anna egyetemi docens

Dr. Barna János tudományos munkatárs

Dr. Glasz Tibor egyetemi docens

Dr. Ghidán Ágoston egyetemi adjunktus

Dr. Riba Pál egyetemi docens

Dr. Köles László egyetemi docens

Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár

Dr. Somfai Gábor Márk egyetemi adjunktus

Dr. Malik Anikó Éva klinikai szakorvos

Dr. Szombath Gergely klinikai szakorvos

2014

2014. évben:

Dr. L. Kiss Anna egyetemi docens

Dr. Barna János tudományos munkatárs

Dr. Csala Miklós egyetemi docens

Dr. Ivanics Tamás egyetemi docens

Dr. Molnár Miklós egyetemi docens

Dr. Zalatnai Attila egyetemi docens

Dr. Riba Pál egyetemi docens

Dr. Köles László egyetemi docens

Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár

Dr. Kempler Péter egyetemi tanár

Dr. Kamondi Anita egyetemi tanár

2013

2013. évben:

Dr. Csala Miklós egyetemi docens

Dr. Barna János tudományos munkatárs

Dr. Tímár Csaba István tudományos munkatárs

Dr. Hanics János egyetemi tanársegéd

Dr. Tornóci László intézeti mérnök

Dr. Nagy Péter egyetemi tanár

Dr. Zádori Zoltán egyetemi docens

Dr. Köles László egyetemi docens

Dr. Veres Gábor egyetemi docens

Dr. Kamondi Anita egyetemi tanár