A Semmelweis Egyetem 2011 óta használja az e-learningnek technikai hátteret biztosító Moodle keretrendszert. A működtetéssel az Egyetem célja az, hogy egységes felületet biztosítson a hallgatók és oktatók számára, amelynek használatával könnyen és biztonságosan eljuttathatja a legújabb kutatási eredményeket, legfontosabb ismereteket és információkat felhasználói számára.

A Moodle a Neptunból veszi át a kurzusadatokat, így a hallgatók a belépés után a saját, Neptunban felvett kurzusaikat láthatják a felületen. A tananyagok magyar, angol és német nyelven állnak a hallgatók rendelkezésére. Minden hallgató a képzési nyelvének megfelelő kurzusokhoz kap hozzáférést. A hozzáférés feltétele az Egyetem hallgatói számára az adott tantárgy/kurzus NEPTUN tanulmányi rendszerben történő felvétele. Külső felhasználók egyéni elbírálás alapján kaphatnak jogosultságot.

Az oktatóknak lehetősége van a tananyagok megosztására, kurzusfórum működtetésére, akár online teszt kitöltetésére, vizsgáztatásra is. A Moodle alapfunkcióin túl számos, az oktatói munkát segítő elemmel is rendelkezik, így elérhető benne az egyéni órarend kialakításának a lehetősége vagy az e-lecke funkció is, ahol a statikus tartalmakhoz kérdéseket, feladatokat is lehet rendelni. Videókonferenciákat, webináriumokat a Zoom beépülő megoldással indíthatnak az oktatók az elektronikus térben lévő kurzusaikban.

A Moodle-be az oktatók és a hallgatók SeKA azonosítóval tudnak belépni.

A Moodle használatáról részletes útmutató olvasható az egyetemi e-learning rendszerben (belépés után) oktatóknak és hallgatóknak, illetve online tanfolyamon való részvételre és konzultációra is lehetőség nyílik.

Útmutató az első lépésekhez – oktatóknak

Útmutató az első lépésekhez – hallgatóknak

TOVÁBB A MOODLEHOZ

Jogosultsági szintek

Alapvető jogosultsági szintek

A rendszerben többféle jogosultsági szint létezik. A felhasználók szemszögéből nézve alapvetően hármat különböztetünk meg:

  • Hallgatói jogosultság: A Semmelweis Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló felhasználó, aki a SeKA azonosítással tudja igénybe venni a szolgáltatást.

  • Oktatói (nem szerkesztő tanár) jogosultság: Az adott kurzus/tantárgy NEPTUN rendszerben feltüntetett oktatója – SeKA azonosítással.

  • Szerkesztő tanári jogosultság: Az adott kurzus/tantárgy felelőse, aki a tartalom fejlesztésének felelőse/összefogója. Neki van joga a felületen lévő ismeretek szerkesztésére/változtatására – SeKA azonosítással.

Ezeken kívül beszélhetünk úgynevezett „vendég oktatóról” és „vendég hallgatóról”. Az ő jogosultságaik megegyeznek az előzőekben felsoroltakéval, azzal a különbséggel, hogy ők vagy nem tartoznak az egyetem polgárai közé, vagy pedig az adott kurzust nem vették fel a NEPTUN tanulmányi rendszerben. Az ilyen jogosultság elkészítéséhez szükséges a tantárgyat/kurzust meghirdető tanszék vezetőjének írásos engedélye.

Hozzáférés időtartama

hallgató mindaddig hozzáfér a NEPTUN rendszerben felvett tantárgyakhoz tartozó e-learning felületekhez/kurzusokhoz, amíg a hallgatói jogviszonya fennáll. A megszűnést követően, illetve a diploma megszerzését követően az adatok törlésre, illetve archiválásra kerülnek.

szerkesztő és nem szerkesztő tanári funkció mindaddig fennáll, amíg az oktató a Semmelweis Egyetem munkavállalója, illetve amíg az adott tantárgyért felelős szervezeti egység vezetője erről másképp nem dönt.

Külső felhasználók esetében egyéni döntés alapján történik a megnyitás és a jogosultság megszüntetése.