Részletek

a program címe

a program jellege

a program formája

célcsoport

helyszín

EduIdea

informális prezentációk és beszélgetés

Teach Meet

előadó és gyakorlatvezető oktatók, tanulmányi felelősök, oktatásszervezésben és -adminisztrációban közreműködő kollégák, hallgatók

online/hibrid

A program célja:

Olyan rendszeres oktatói közösségépítő fórum teremtése, melyben alkalom nyílik jógyakorlatok megosztására. A program tartalmilag és formailag kimondottan koncentrált, a gyors és hatékony ismeretszerzést, egymásközti ismeretterjesztést és kapcsolatteremtést célozza.

A program jellege:

Ez egy informális hangulatú, strukturált tudásmegosztást célzó program, melyet Teach Meet technikával vezetünk. Az egyes alkalmakra jógyakorlatokat gyűjtünk, melyek képviselőit előzetesen felkérjük arra, hogy néhány percben mutassák be, milyen problémára keresték a választ, és milyen kreatív megoldást találtak rá. A résztvevők rövid idő alatt sok ötletet kaphatnak egymástól, melyekre néhány mondatban reagálhatnak a helyszínen. Amennyiben valakit bővebben érdekel egy jógyakorlat, a továbbiakban személyes kapcsolatfelvétel útján tájékozódhat kollégájától.

A jógyakorlatok gyűjtésének módjáról részletesen itt olvashat.

Részvételi feltételek:

  1. Ez egy rendszeres fórum, melynek alkalmai egymással nem állnak összefüggésben, bármelyikre becsatlakozhat az Egyetem bármely oktatója és hallgatója.
  2. A részvételnek nem feltétele a prezentáció, érdeklődőként is be lehet csatlakozni!
  3. Regisztrációs kérdőív előzetes kitöltése, jelentkezni lehet előadóként és résztvevőként egyaránt.

Létszámkorlát: nincs

Helyszín: Zoom (link a Moodle-felületen, első belépéskor a Beiratkozás gombra kattintva)

Belépés a Moodle-felületre

Tervezett időpont:

2024. április 26. 14:00-16:00

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

Programterv

2024

Hamarosan!

 

2023
Május 26.:
Kleiner Dénes A „Klinikai gyógyszerészet” kötelezően választható tantárgy fejlesztése a Moodle rendszerben
Fi Tamás
Aktív tanulás a Semmelweis Egyetemen – hallgatók támogatása könyvtári szolgáltatásokkal
Fi Tamás Szakmai fejlődés a Semmelweis Egyetemen – oktatók támogatása könyvtári szolgáltatásokkal
Fekete Judit A kommunikációs készségek fejlesztésének új módja az orvosi improvizáción keresztül az orvosi kommunikációs oktatásban
Koszta-Blazsek Ildikó – Blaskó Ágnes Cselekvőerő növelése a munkahelyen – szociodramatikus képzés ápolóknak – egy jó gyakorlat
Papp Gábor Az egész életen át tartó tanulást segítő képességek játékos vizsgálata – Személyre szabott képességfelmérés kisgyermekkorban
Szvath Petra Így neveld a demonstrátorod – a hallgatói elköteleződés fejlesztésének aktuális kihívásai
Eklics Kata Együtt-tanítás és interdiszciplináris oktatás az orvosi kommunikációs kurzusokon

 

2021
Február 26.:
1. Dr. Horváth Péter, Pulmonológiai Klinika: saját fejlesztésű Moodle-tesztkérdés generátor
2. Dr. Jász Máté, Fogpótlástani Klinika: szigorlati tételek kidolgozása a Moodle Wikipedia funkciójával
3. Dr. Kerémi Beáta, Orálbiológiai Tanszék: interaktív tételépítés IKT-eszközzel
4. Dr. Németi Balázs, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet: Pakolj be egy hátizsákba!” – a kommunikáció fontosságának demonstrációja játékosított formában
5. Dr. Schmidt Péter, Fogpótlástani Klinika: gyakorlatvezetés tükrözött osztálytermi struktúrában
6. Dr. Tóthfalusi László, Gyógyszerhatástani Intézet: számításos feladatok a Moodle-ben (Formula plugin)
Április 30.:
1. Weidingerné Vargóczky Andrea, Szaknyelvi Intézet (karoktól független): Komplex összefüggések bemutatása infografikával
2. Kerémi Beáta, Orálbiológiai Tanszék (FOK): A fogalomtár egy kicsit másképp
3. Kempler Soma, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (ÁOK): Így készíts podcastot!”
4. Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna (Humántudományi Intézet, PAK): Hibrid megoldás a gyakorlati oktatásban
5. Cuan Hundermark, Nata Japiashvili, Fatema Irfan (ELTE-PPK): „Így készíts tanulási útmutatót!” – How to create a guideline for your students? – angol nyelvű bemutató
Június 25.:
1. dr. Turu Gábor, Élettani Intézet (ÁOK): okos megoldások vizsgáztatóknak – tesztkérdés generátor és online tételhúzó rendszer
2. dr. Tornóci László, Transzlációs Medicina Intézet (ÁOK) „Ne csak a vizsgára tanulj! – fejlesztő (formatív) értékelés a Level-up! funkcióval
3. dr. Kollár János, Magatartástudományi Intézet (ÁOK): OK Világ/MC World – Az orvosi kommunikáció játékosítása társasjátékkal
4. Horváth Zoltánné dr., Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék (ETK): Bíróságon a tápanyagok – szerepjáték a dietetika oktatásban
5. dr. Szvath Petra, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (ÁOK): „Így neveld a demonstrátorod!
Szeptember 24.:
1. dr. Turu Gábor, Élettani Intézet (ÁOK): „Újévi felújítás – így csempézd újra a kurzusod” (Tiles plugin)
2. dr. Kollár János, Magatartástudományi Intézet (ÁOK): „VR-technika az oktatásban – érzékenyítés a páciens problémájára”
3. dr. Kozsurek Márk, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (ÁOK): „Előadásformák online környezetben – mindenki másképp csinálja”
4. Szászné dr. Kocsis Katalin, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (ÁOK):  „A Moodle kérdéstípusok rejtett élete – beírós és ráhúzós kérdések automatikus pontozással”
5. dr. Kovács Enikő, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (ÁOK): „Instruktor tematika és belső képzés – a minőség záloga a tömbösített oktatásban”