Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 20.
405407 Összes oltás

Az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) célja, hogy a hallgatók véleményének megismerésével hozzájáruljon a Semmelweis Egyetemen folyó oktatás színvonalának emeléséhez. Lebonyolítása a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján történik, eredményeit pedig SeKA-hozzáférés birtokában minden egyetemi polgár megtekintheti a Moodle e-learning rendszerben (bejelentkezés után az “Iratkoztasson be” gombra kattintva).

2019/20. tanév 2. félév

2020/21. tanév 1. félév

2020/21. tanév 2. félév

 

Az OMHV működtetését és lebonyolítását az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központja (OFMSZK) biztosítja az adott kar dékánjának szakmai felügyeletével. A kérdőívek feldolgozását (összesítését, statisztikai számítások és elemzések elvégzését) szervezeti egységünk a kérdőív lezárását követő 30 napon belül végzi el. 

A kérdőívek feldolgozását követően az értékelések ismertetésétől számított 30 napon belül az érintett intézet vezetője intézkedési tervet készít, amelyet az egyetem belső honlapján közzétesz. Az intézkedési tervet az adott oktatási nyelv szerinti nyelven kell közzétenni.

Intézkedési terv sablon

Valamennyi oktatóra vonatkozó eredményt – nem azonosítható módon – és az összesített eredményeket az Egyetem polgárai számára – csak általuk elérhető módon – hozzáférhetővé kell tenni. A kar vezetője teszi közzé az összesített eredményeket, az intézet vezetője pedig az egyes tantárgyak eredményeit évfolyamokra bontva.