Címke: JIF

Jogszabályfigyelés 2019.07.29-2019.08.02.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Megjelent:  MK melléklete  Hivatalos értesítő 43. szám 2019. VII. 30. A belügyminiszter – a …

Tájékoztatás a Formanyomtatványtárról

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 35/2019. (IV.25.) szenátusi határozattal elfogadott, az új Szervezeti és Működési Szabályzat struktúrájának kialakítására vonatkozó szabályzat szerint a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Formanyomtatványtárat hozott létre. A Formanyomtatványtárba feltöltésre kerültek mindazon dokumentumok, amelyek a …

Szervezeti és Működési Szabályzat

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadó határozat száma: 35/2019. (IV.25.) szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. augusztus 1. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/   Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jogszabályfigyelés 2019.07.18 -2019.07.26.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Megjelent:  MK 128. szám 2019. VII. 23. Hatály: 2019.XI.29. napján lép hatályba és 2019.XII.31. napján hatályát veszti. A törvény rendelkezik többek között az egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségeiről, az …

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került: szabályzat neve: Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat elfogadó határozat száma: 75/2019. (VII.02.) szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. július 11. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szellemi-tulajdon-kezelesi-szabalyzat/ Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jogszabályfigyelés 2019.07.13-2019.07.19.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2019.évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről Megjelent:  MK 126. szám  2019. VII. 18. Hatály: Rendelkezéstől függően: 2019. VII. 26. 2019. IX. 1. 2019. …

Jogszabályfigyelés 2019.07.02-2019.07.12.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 116. szám  2019. VII. 3. Hatály: 2019.VIII. 2. A fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. …

Gazdálkodási Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került: szabályzat neve: Gazdálkodási Szabályzat elfogadó határozat száma: 52/2019. (V.29.) szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. június 8. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/gazdalkodasi-szabalyzat/ Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat elfogadó határozat száma: 58/2019. (VI.20.) számú szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. június 28. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/jubileumi-diszoklevelek-adomanyozasarol-szolo-szabalyzat/ Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jogszabályfigyelés 2019.06.17- 2019.06.21.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 103. szám  2019. VI.19. Hatály: 2019.VII.4. Új: 27. § (5) g), 30. § …

Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat elfogadó határozat száma: K/7/2019. (VI.26.) kancellári határozat hatálybalépés napja: 2019. június 28. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szerzodeskotes-rendjerol-szolo-szabalyzat/   Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jogszabályfigyelés 2019.06.07-2019.06.14.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A pénzügyminiszter 6/2019. (VI. 7.) PM rendelete a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) …

Pénzkezelési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Pénzkezelési Szabályzat elfogadó határozat száma: K/6/2019. (VI.21.) kancellári határozat hatálybalépés napja: 2019. június 22. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/penzkezelesi-szabalyzat/ Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Lakásgazdálkodási Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Lakásgazdálkodási Szabályzat módosító határozat száma: K/5/2019. (VI.14.) kancellári határozat hatálybalépés napja: 2019. június 18. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/lakasgazdalkodasi-szabalyzat/ Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jogszabályfigyelés 2019.05.15-2019.06.07.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 113/2019. (V. 15.) Korm. rendelete egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Megjelent: MK 83. szám 2019.05.15. Hatály: 2019.06.12. A következő jogszabályok kis mértékben módosulnak: A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, …

Számviteli Politikáról szóló szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Számviteli Politika módosító határozat száma: K/4/2019. (V.14.) kancellári határozat hatálybalépés napja: 2019. május 16. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szamviteli-politika/   Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról módosító határozat száma: 39/2019. (IV.25.) szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. május 1. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/egyetemi-kituntetesek-dijak-adomanyozasarol-valamint-az-allami-kituntetesek-felterjesztesi-eljarasarol-szolo-szabalyzat/ Jogi és Igazgatási …

Jogszabályfigyelés 2019.04.15-2019.05.02.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent: MK 71. szám 2019. IV.29. Hatály: 2019. IV.30. A 4. § és 11. § 2021. II. 9-én lép hatályba. Ez a …

Jogszabályfigyelés 2019.04.08-2019.04.12.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelete az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 63. szám 2019. IV. 11. Hatály: 2019. IV. 26. módosul 3. § (1): 3. § …

K/1/2019. (IV.11.) számú kancellári utasítás az árusító automaták elhelyezését és üzemeltetését szolgáló bérleti szerződések létrehozására vonatkozó eljárás szabályainak változásáról

K/1/2019. (IV.11.) számú kancellári utasítás   az árusító automaták elhelyezését és üzemeltetését szolgáló bérleti szerződések létrehozására vonatkozó eljárás szabályainak változásáról A Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem …