Tájékoztatók

Jogszabályfigyelés 2019.09.30 – 2019.10.11.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK 162. szám 2019. 09. 30. Hatály: 2020. 10. 01.  Hatályát …

Jogszabályfigyelés 2019.09.23 – 2019.09.27.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 21/2019. (IX. 25.) EMMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 157. szám  2019. 09. 23. Hatály: 2019. 10. 03. új: 11/C. §: 11./C. §: Az  …

Jogszabályfigyelés 2019.09.02-2019.09.20.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelete a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről Megjelent:  MK 148. szám  2019. 09. 04. Hatály: 2019.09. 12. Az  akadálymentesítési nyilatkozatot a  …

Az Egyetem gazdasági társaságai alapításáról és az azok feletti tulajdonosi joggyakorlásról szóló szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Az Egyetem gazdasági társaságai alapításáról és az azok feletti tulajdonosi joggyakorlásról szóló szabályzat módosító határozat száma: K/8/2019. (IX.16.) kancellári határozat hatálybalépés napja: 2019. szeptember 19. elérési …

Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról módosító határozat száma: 84/2019. (VIII.29.) szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. augusztus 29. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/egyetemi-kituntetesek-dijak-adomanyozasarol-valamint-az-allami-kituntetesek-felterjesztesi-eljarasarol-szolo-szabalyzat/   Jogi …

Jogszabályfigyelés 2019.08.05-2019.08.30.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 17/2019. (VIII. 5.) EMMI rendelete az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról Megjelent:  MK 139. szám  2019.VIII. 5. Hatály: …

Szervezeti és Működési Szabályzat – III.4. Rész: Térítési és Juttatási Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat és melléklete módosításra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat – III.4. Rész: Térítési és Juttatási Szabályzat módosító szenátusi határozat száma: 81/B/2019. (VIII.29.) hatálybalépés napja: 2019. augusztus 30. elérési út: …

Szervezeti és Működési Szabályzat – II.1. Rész: Az egyes munkakörök és a betöltésükkel kapcsolatos követelmények közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat – II.1. Rész: Az egyes munkakörök és a betöltésükkel kapcsolatos követelmények módosító szenátusi határozat száma: 82/2019. (VIII.29.)   hatálybalépés napja: 2019. szeptember …

Szervezeti és Működési Szabályzat – I. Könyv: Szervezeti és Működési Rend közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat – I. Könyv: Szervezeti és Működési Rend módosító szenátusi határozatok száma: 80/2019. (VIII.29.) 82/2019. (VIII.29.)   hatálybalépés napja: 2019. szeptember 5. elérési …

Szervezeti és Működési Szabályzat – III.2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat – III.2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosító szenátusi határozat száma: 81/A/2019. (VIII.29.) hatálybalépés napja: 2019. augusztus 30. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/iii-konyv-hkr/ Jogi és Igazgatási …

Jogszabályfigyelés 2019.07.29-2019.08.02.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Megjelent:  MK melléklete  Hivatalos értesítő 43. szám 2019. VII. 30. A belügyminiszter – a …

Tájékoztatás a Formanyomtatványtárról

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 35/2019. (IV.25.) szenátusi határozattal elfogadott, az új Szervezeti és Működési Szabályzat struktúrájának kialakítására vonatkozó szabályzat szerint a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Formanyomtatványtárat hozott létre. A Formanyomtatványtárba feltöltésre kerültek mindazon dokumentumok, amelyek a …

Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadó határozat száma: 35/2019. (IV.25.) szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. augusztus 1. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/   Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jogszabályfigyelés 2019.07.18 -2019.07.26.

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Megjelent:  MK 128. szám 2019. VII. 23. Hatály: 2019.XI.29. napján lép hatályba és 2019.XII.31. napján hatályát veszti. A törvény rendelkezik többek között az egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségeiről, az …

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került: szabályzat neve: Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat elfogadó határozat száma: 75/2019. (VII.02.) szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. július 11. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szellemi-tulajdon-kezelesi-szabalyzat/ Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jogszabályfigyelés 2019.07.13-2019.07.19.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2019.évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről Megjelent:  MK 126. szám  2019. VII. 18. Hatály: Rendelkezéstől függően: 2019. VII. 26. 2019. IX. 1. 2019. …

Jogszabályfigyelés 2019.07.02-2019.07.12.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Megjelent:  MK 116. szám  2019. VII. 3. Hatály: 2019.VIII. 2. A fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. …

Gazdálkodási Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került: szabályzat neve: Gazdálkodási Szabályzat elfogadó határozat száma: 52/2019. (V.29.) szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. június 8. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/gazdalkodasi-szabalyzat/ Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került: szabályzat neve: Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat elfogadó határozat száma: 58/2019. (VI.20.) számú szenátusi határozat hatálybalépés napja: 2019. június 28. elérési út: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/jubileumi-diszoklevelek-adomanyozasarol-szolo-szabalyzat/ Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Jogszabályfigyelés 2019.06.17- 2019.06.21.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 103. szám  2019. VI.19. Hatály: 2019.VII.4. Új: 27. § (5) g), 30. § …