Általános Orvostudományi Kar intézetei és tanszékei
Szervezeti egység Cím Telefonszám
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58. 215-6598
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 459-1500/60200
Családorvosi Tanszék 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 214-0841
Élettani Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 266-9180
Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék 1122 Budapest, Városmajor u. 68.  458-6734
Angiológiai Tanszéki Csoport 1122 Budapest, Városmajor u. 68.  458-6734
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IV.em 210-4416
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-2929
Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete 1083 Budapest, Tömő u. 25-29. 459-1483
Idegsebészeti Tanszék 1145 Budapest, XIV. Amerikai út 57. 467-9325
Neurointervenció Tanszéki Csoport 1145 Budapest Amerikai út 57. 467-9357

Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport

II. Sz. Kihelyezett részleg:  Neurotraumatológiai-idegsebészeti Részleg a Idegsebészeti Tanszék Bázisán

1145 Budapest Amerikai út 57. 467-9357
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 1091 Budapest, Üllői út 93. 215-7300
Intervenciós Radiológiai Tanszék    
Kardiológiai Tanszék 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11. 458-6810
Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11. 458-6756
Szívsebészeti Tanszéki  Csoport 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6700
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 459-1480
Klinikai Pszichológia Tanszék
1091 Budapest, Üllői út 25. I. emelet
459-1493
Laboratóriumi Medicina Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 em. 210-0278
Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20. emelet 210-2930/56123
Népegészségtani Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-2954
Onkológiai Tanszék 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9 224-8600
Klinikai Onkológiai Tanszéki Csoport 1083 Budapest, Tömő u. 25-29. IV. em. 

 +36-20-825-88-47

+36-20-670-10-25

Orvosi Biokémiai Intézet 1094 Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47. 266-2773
Orvosi Mikrobiológiai Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-2959
Pasteur Tanszéki Csoport    
Rehabilitációs Medicina Tanszék 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. 391-1903
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 459-1500/60100
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet  1085 Budapest, Üllői út 26. 317-1074
II. Sz. Patológiai Intézet 1091 Budapest, Üllői út 93. 215-7300/53400
Sportorvostan Tanszék 1122 Budapest, Városmajor u. 68.  
Transzfúziológiai Tanszék 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 16. emelet 459-1500/56157
Transzlációs Medicina Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47. 210-0306
Traumatológiai Tanszék 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. 467-3851
Sportsebészeti és Sportorvostani Tanszéki Csoport

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

467-3851 

Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport

I. Sz. Kihelyezett részleg: Neurotraumatológiai Részleg a Traumatológiai Tanszék Bázisán

1081 Budapest, Fiumei út 17.

467-3851

299-7700/2148

Általános Orvostudományi Kar klinikái
Szervezeti egység Cím Telefonszám
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 355-6565
Sürgősségi Orvostan – Oxiológia Tanszéki Csoport 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  355-6565
Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  355-6565
Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-orvostani Tanszéki Csoport 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 355-6565
Önkéntes Egészségügyi Tartalékosi Tanszéki Csoport 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 355-6565
I. Sz. Belgyógyászati Klinika 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a. 459-1500
II. Sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. 266-0926
Geriátriai Tanszéki Csoport 1115 Budapest, Halmi u. 20-22 371-0128
III. Sz. Belgyógyászati Klinika 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 325-1100
Csontvelő-transzplantációs Tanszéki Csoport 1097 Budapest, Gyáli út 5-7. 455-8100
Infektológiai Tanszéki Csoport 1097 Budapest, Gyáli út 5-7. 455-8140
Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 325-1100
I. Sz. Kihelyezett  Részleg a Budai Irgalmasrendi Kórház bázisán 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 7.  438-8510
II. Sz. Kihelyezett Részleg az ORFI bázisán 1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.  438-8314
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1085 Budapest, Mária u. 41. 266-0465
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 1083 Budapest, Szigony u. 36. 334-2384
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1083 Budapest, Bókay János u. 53-54 334-3186
Neonatológiai Tanszéki Csoport 1083 Budapest, Bókay János u. 53-54  
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9 215-1380
Mellkassebészeti Klinika /Országos Onkológiai Intézet bázisán/ 1122 Budapest Ráth György u. 7-9. 224-8600
Mellkassebészeti Tanszéki Csoport 1129 Budapest, Pihenő út.1. 391-3209
Tumorbiológia Tanszéki Csoport 1129 Budapest, Pihenő út 1. 391-3310
Neurológiai Klinika 1083 Balassa J. u. 6. 210-0330
Ortopédiai Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78/b. 210-0300/53312
Mozgásszervi Daganatok Tanszéki Csoport    
Orvosi Képalkotó Klinika 1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/A 210-0300/53312
Radiológiai Tanszék 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 210-0300/53312
Nukleáris Medicina Tanszék 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 459 1500/61969
Neuroradiológiai Tanszék 1083 Budapest, Balassa u. 6. 459-1580, 459-1581
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083 Balassa J. u. 6. 210-0330
Neuropszichológiai Szakpszichológiai Tanszéki Csoport 1083 Balassa J. u. 6.  
Pulmonológiai Klinika 1125 Budapest, Diós árok u. 1/C. 355-9733
I. Sz. Sebészeti Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78. 313-5216
Sebészeti Tanszéki Csoport 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. 215-7829
II. Sz. Sebészeti Klinika 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 325-1100
Plasztikai Sebészeti Tanszéki Csoport 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  325-1100
Szemészeti Klinika 1085 Budapest, Mária u. 39. 210-0280/54500
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

I. Sz. részleg: 1088 Budapest, Baross u. 27.

II. Sz. részleg: 1082 Budapest, Üllői u. 78/A.

I. Sz. részleg: 266-0473

II. Sz. részleg: 313-7856

Transzplantációs és Sebészeti Klinika 1082 Budapest, Baross u. 23-25. 267-6000
Urológiai Klinika 1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/b. 210-0330
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6810