Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 19.
15279 Összes oltás
5847 Beoltott Semmelweis Polgár

91067-3/AOADH/2019

 

T Á J É K O Z T A T Ó
az Általános Orvostudományi Kar
NEUROLÓGIAI SZAKGYÓGYTORNÁSZ
szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatói részére

 

Szeretettel köszöntöm, és egyben gratulálunk Önnek, hogy felvételt nyert a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar neurológia szakgyógytornász szakirányú továbbképzésére.

Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk.

A képzés neve: neurológiai szakgyógytornász
A képzés felelőse: Takácsné Udvarhelyi Edina (edinaparkinson@gmail.com)
A képzés formája: szakirányú továbbképzés
A képzés munkarendje: levelező
A képzés időtartama: 2 félév / 120 tanóra
A képzés díja: 150.000,- Ft/félév melyet csekken vagy átutalással kell teljesítenie. Részletfizetésre nincs lehetőség.
Az I. félévre vonatkozó képzési díj befizetésének határideje: beiratkozásig

KÉPZÉSI PROGRAM (ITT tölthető le .pdf formátumban)

Tanulmányi ügyintéző:

Pozsonyi Nikolett
E-mail cím: pozsonyi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Telefonszám: 459-1500/56554
Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. em. E15.

NEPTUN RENDSZER

Tájékoztatom, hogy tanulmányi ügyeit valamint az egyetem hivatalos értesítéseit a NEPTUN.Net Egységes Felsőoktatási Tanulmányi  Rendszerben tudja majd intézni, illetve  nyomon követni. A rendszerhez való hozzáférésről a felvételről szóló kiértesítésben kap tájékoztatást.

NEPTUN

A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer használatával kapcsolatos minden fontos információ az alábbi linken  érhető el:

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer tájékoztató (ITT tölthető le .pdf formátumban)

A felvételről szóló határozat kézhezvételétől követően javasoljuk, hogy üzeneteit a NEPTUN rendszerben napi szinten kísérje figyelemmel.

HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE

Az, aki felvételt nyert a neurológiai szakirányú továbbképzésre hallgatói jogviszonyt létesíthet az egyetemmel. A beiratkozás a BEIRATKOZÁSI LAP kitöltésével és aláírásával kezdeményezhető.  A beiratkozási lapot a Tanulmányi Osztály vezetője a beiratkozás alkalmával hitelesíti, amennyiben a BEIRATKOZÁSI LAP adatai alapján nincs akadálya a jogviszony létesítésének.

A beiratkozás a BEIRATKOZÁSI LAP hitelesítésével valósul meg.

A hallgató jogviszony létesítésének feltétele:

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele, hogy a beiratkozási lap leadásakor a Dékáni Hivatal munkatársainak átadja a felvételi eljárásban a pontszámítás során felhasznált dokumentumok eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát mely dokumentumok az ellenőrzés után a beiratkozás alkalmával visszaadásra kerülnek.

Tájékoztatom, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy felvételi eredményét befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a felvételről szóló döntés megsemmisítésre kerül.

BEIRATKOZÁS

1) a NEPTUN rendszerbe a hallgatói státusz regisztrálásával, és
2) a kitöltött BEIRATKOZÁSI LAP leadásával történik

BEIRATKOZÁSI LAP (ITT tölthető le .doc formátumban)

 A NEPTUN rendszerben a 2019/2020. tanév őszi szemeszterére történő regisztráció, valamint a mintatanterv alapján a tantárgyak felvétele

2019. szeptember 23. 13.00 órától szeptember 27. 06.00 óráig

lehetséges.

A beiratkozás időpontja:

2019. szeptember 11-től 2019. szeptember 18-ig
Hétfő – csütörtök: 9.00 – 15.00 óra
Péntek: 9.00 – 12.00 óra

A beiratkozás helye:

Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15.

Amennyiben a megadott időpontban nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazott közreműködésére is lehetőség van.

MEGHATALMAZÁS MINTA (ITT tölthető le .pdf formátumban)

Beiratkozáskor beadandó/bemutatandó dokumentumok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • beiratkozási lap önköltséges képzéshez aláírt, kitöltött példánya (ITT tölthető le .doc formátumban)
 • hallgatói képzési szerződés 2 példányban (ITT tölthető le .doc formátumban)
 • adatvédelmi nyilatkozat (ITT tölthető le .pdf formátumban)
 • adatlap számlafizetéshez (ITT tölthető le .doc formátumban)
 • önköltség befizetéséről szóló igazolás
 • egy darab 3,5 x 4,5 cm-es, a hátoldalán névvel és születési dátummal ellátott fénykép
 • 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás, mely tartalmazza, hogy hány órában, milyen munkakörben dolgozik
 • egészségügyi kiskönyv, vagy munkahelyi igazolás, hogy a munka alkalmassági vizsgálat 1 éven belül megtörtént

Kérem, hogy a letölthető dokumentumokat megfelelően kitöltve és aláírva a beiratkozáskor hozza magával.

Felhívom figyelmét, hogy a BEIRATKOZÁSI LAPON nyilatkoznia kell a Tanulmányi tájékoztató megismeréséről:

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS TANÉVRE (ITT tölthető le .pdf formátumban)

DIÁKIGAZOLVÁNY

A NEPTUN rendszeren történő regisztrációt követően indítható el a diákigazolvány igénylése, elektronikus úton.

A diákigazolvány igényléséről az Oktatási Hivatal részletes tájékoztatása az alábbi linken érhető el: https://www.oktatas.hu/felsooktatas/diakigazolvany/diakig_igenyles_hun

További tájékoztatást talál a www.diakigazolvany.hu oldalon.

KÖTELEZŐ MUNKA ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A kötelező munka és tűzvédelmi oktatásra a „Biztonságtechnika tanfolyam I. évfolyamos ÁOK hallgatók részére” kurzus keretében kerül sor, mely kurzus a Semmelweis Egyetem Központi E-learning Rendszerében található.
Az oktatási anyag megtekintésére és az ahhoz kapcsolódó teszt kitöltésére 2019. szeptember 09. és 2019. október 11. között van lehetősége. Az oktatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teszten minden kérdésre helyesen válaszolt.                                                                                                 

Az e-learning rendszer elérhetősége:
http://itc.semmelweis.hu/moodle/

A bejelentkezéshez szükséges regisztráció elkészítéséhez minden információt megtalál a következő linken:
https://seka.semmelweis.hu/hu/segitseg/seka_aktivalas

Az első tanítási nap: 2019. szeptember 26.

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

Egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Egészségügyi tevékenységet csak munkaköri alkalmas minősítés esetén végezhet.
Az alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi.

NÉV: Dr. Szilágyi György főorvos
IDŐPONT: 2019. szeptember 11-18 között 8.00-10.00
HELYSZÍN: 1096 Budapest, Lenhossék utca 42.

GÓLYAHÍR

Az Instruktor Öntevékeny Csoport és a Semmelweis Alumni kiadványa, melynek célja, hogy a legfontosabb tudnivalókat és a leghasznosabb információkat megossza Önökkel.

GÓLYAHÍR (ITT tölthető le .pdf formátumban)

 ALUMNI

ALUMNI TÁJÉKOZTATÓ (ITT érhető el .pdf formátumban)

ALUMNI REGISZTRÁCIÓS LAP (ITT tölthető le.pdf formátumban)

 

Budapest, 2019. szeptember 3.

                                                                                         dr. Eperjesi Tímea Anna s.k.
                                                                                                    hivatalvezető