TANSZÉKI CSOPORTVEZETŐ Dr. Berkes István egyetemi tanár

A Tanszéki Csoport célja a Semmelweis Egyetem graduális képzésébe fokozatosan bevezetni a sportorvostan alapjainak oktatását. Választható tantárgyként a Fejezetek a sportsebészetből és a sportorvostanból c. tárgy elméleti és gyakorlati oktatás során
sportélettani, sportbelgyógyászati, sporttraumatológiai, sportrehabilitációs és sportpszichológiai ismereteket mutat be a sportorvoslás iránt érdeklődő hallgatóknak.