Sok szeretettel üdvözlöm a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának honlapján.

Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) története egybefügg az Egyetem történetével, amely 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia rendelkezése nyomán orvosi karral egészült ki a Nagyszombati Egyetem. A Kar az idők során nagy változásokon és fejlődésen ment keresztül, manapság pedig az ÁOK tudományos teljesítménye országos szinten elsőrangú, és nemzetközi szinten is az élvonalba tartozik. A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. A Kar legfontosabb oktatási célja a kor követelményeihez igazodó, nemzetközileg ekvivalens diplomát adó magas színvonalú orvosképzés, mely miközben megfelel a hazai követelményrendszernek, tükrözi a nemzetközi szinten megalapozott, több évszázados elismertségünket is. A harmadik évezred kihívásainak ugyanakkor csak folyamatos fejlődéssel és az ebből következő szükségszerű változásokkal lehet megfelelni.

A Semmelweis Egyetem a 2019/20-as tanévben ünnepelte alapításának 250. évfordulóját. A jubileumi évben Karunk életében új éra kezdődött egy modernizált orvosképzési kurrikulum bevezetésével. Az új kurrikulum a jó tradíciókon alapul, ugyanakkor a hallgatóinkat szolgáló változtatások alapvető célja, hogy kiváló tudású, kritikus gondolkodásra és döntéshozatalra képes orvosok végezzenek az Általános Orvostudományi Karon. A graduális képzés reformjának egyik legfontosabb célja az elmélet kiválóságára épülő klinikai gyakorlati oktatás magasabb szintre emelése. Ennek megfelelően a klinikai modulban (4.-5. év) kiemelt szerepet kap a kiscsoportos oktatás, amelynek során a hallgatók az egész napot a klinikán töltik és megtapasztalják, hogy oktatóik miként hoznak meg döntéseket a mindennapi munkájukban. Az új kurrikulum bevezetésével az elméleti képzés és a gyakorlati oktatás jobban egymásra épül egy hatékonyabb oktatási struktúra alkalmazásával.

Dékánként alapvető célom az elkövetkezendő időszakban, hogy hallgatóink számára Karunk a lehető legtöbb támogatást biztosítsa tanulmányaik folytatása során, így kiemelten szeretném fejleszteni a hallgatói támogatói rendszereket (ösztöndíjak, hallgatóbarát oktatásfejlesztési megoldások, sportlehetőségek). Fogadóóráimon és a dékáni fórumokon örömmel fogadom hallgatóink javaslatait és kérdéseit a konstruktív együttműködés érdekében. Fontos, hogy Karunkat a nyitott, segítőkész és hatékony kommunikáció, valamint átlátható adminisztráció jellemezze. Meggyőződésem, hogy a szeretetteljes attitűd és a pozitív légkör az alappillérei annak, hogy ki-ki a tehetsége szerinti legjobbat legyen képes kihozni önmagából.  

Kiemelt távlati céljaim között szerepel, hogy segítsem a tudományos kutatás fejlesztését, az innovációt, valamint a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel a meglévő kapcsolatok ápolását és új együttműködések kialakítását.

Legfőbb küldetésemnek azt tekintem, hogy hatékonyan járuljak hozzá a Kar inspiráló alkotóműhellyé formálásához, amelyről elmondható, hogy kiművelt emberfők generációit neveli ki, és nemzetközi szintű motorja a felsőoktatási, tudományos és kutatásfejlesztési törekvéseknek.

Dr. Kellermayer Miklós
dékán
titkarsag.aokdekani@semmelweis.hu