Konduktor alapszak

Nappali tagozatos, 8 féléves osztatlan képzés Budapesten

A képzés célja: olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos szükségletű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az óvodapedagógus specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az óvodáskorú mozgássérült gyermekek (integrált / inkluzív csoportok) nevelésére, fejlesztésére, a mindenkori óvodai nevelési program megvalósítására.
A tanító specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az 1—4. osztályos mozgássérült gyermekek (integrált / inkluzív osztályok) nevelésére, oktatására, a mindenkori tanterv megvalósítására.

Specializációk:
• Jelenleg: óvodapedagógus és tanító

Székhelyen kívüli akkreditált képzés: 2017. szeptembertől Erdélyben, Illyefalván