Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

Mély fájdalommal és szívünkben örök emlékkel búcsúzunk Körmöci Katalintól, aki több évtizeden keresztül kiemelkedő szakmai elkötelezettséggel, alázattal oktatta hallgatóinkat az intézmény Humántudományi Intézetében.

Katalin a konduktor-óvodapedagógus szakirány, illetve óvodai specializáció BA elméleti és gyakorlati képzésében a matematika módszertanát oktatta, valamint részt vett a csoportos módszertani gyakorlatok (külső/belső/integrált) gyakorlati képzésben is. 

Oktatása során mindig a legújabb módszertani elképzeléseket mutatta be hallgatóinknak és a velük foglalkozó konduktoroknak, akik így ismerkedhettek meg pl. a projekt módszer alkalmazásának lehetőségével a mozgásfogyatékkal élő gyermekek óvodai nevelésében is, mely tanulásszervezés  hagyományait a Tanárnő vezette be és mélyítette el az óvodai nevelés gyakorlatában. A témával kapcsolatosan számos könyve jelent meg, melyek a mai napig nagy segítséget nyújtanak e módszerrel dolgozó fejlesztő pedagógusok számára.

Emléke, szakmai elhivatottsága, személyisége, valamint elkötelezettsége az óvodapedagógia és a konduktív pedagógia iránt örökké szívünkben él!

A Pető András Kar oktatóközösségének nevében:

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a kar dékánja

Babos Zsuzsanna óvodai gyakorlatokért felelős oktatónk búcsúzója ezen a linken olvasható.