A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkör 2021. 01. 15-én rendezett rangos online rendezvényén lehetőséget kapott a Pető András Kar Tudományos Diákkör bemutatkozására. A rendezvény célja, hogy a leendő felvételizőknek felhívja a figyelmét a Semmelweis Egyetem karain folyó tudományos diákköri kutatómunkáira, és ösztönözze leendő hallgatóit a tudományos életre. Ezen az eseményen az Egyetem hat kara ismertette jelentős kutatásait.

A Pető András Kar TDK felelőse bemutatójában elsőként ismertette a Pető András Kar kutatási koncepcióit, mely kiemelten a képzés jellegét dominánsan meghatározó gyakorlati szemléletmódra épít. Kiemelte azokat a szakterületeket, ahol a kutatások alakulhatnak, formálódhatnak és folyhatnak. Vizsgálódásokat végezhetnek a leendő hallgatók többek között a pedagógia, a konduktív pedagógia és a pedagógiai rehabilitáció területén. Rátért arra is, hogy a képzés további jellegéből adódóan tipikus fejlődésmenetű óvodásokkal és iskolásokkal és atipikus fejlődésmenetű, különösen központi idegrendszeri sérült gyermekekkel foglalkozhatnak és vizsgálódhatnak. Az előadó ezt követően kitért az évtizedek óta jó kapcsolatokat ápoló közoktatási intézmények, óvodákra és iskolák ismertetésére is, ahol a vizsgálódásukat folytathatják.

 

Ezután mutatta be a Pető András Kar kutatási műhelyeit, mely meghatározója a Karon folyó kutatómunka kereteinek. Az előadó zárásképpen röviden bemutatta a kari Tudományos Diákkör jelenleg folyó kutatásait, kiemelte a 35. Országos Tudományos Diákkörre delegált hallgatóit, illetve bemutatta a Kar tudományos folyóiratát, a Tudomány és Hivatás című folyóiratot, mely kiváló lehetőséget kínál a hallgatói publikálásra is. A rendezvény második részében a Semmelweis Egyetem karainak kutató diákjai mutatkoztak be, s ismertették, hogyan zajlik a kutatómunka saját karukon. A Pető András Karon zajló kutatásáról, a kutatómunka megéléséről és lehetőségéről Aranyosi Zsuzsanna tartott színvonalas előadást.

Pintér Henriett, Pető András Kar TDK felelős