Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága (IPA) legutóbbi közgyűlése keretében egykori kollégái és pályatársai köszöntötték Dr. Balogh Erzsébetet, az intézet egykori tudományos- és orvos főigazgató helyettesét, tanszékvezetőjét, a Társaság tiszteletbeli örökös elnökét, aki nemrégiben munkássága elismeréseként Szénásy József emlékérmet vehetett át.

A közgyűlésen a Társaságot érintő napirendi pontok megtanácskozása után került sor az ünnepélyes eseményre, ahol Feketéné dr. Szabó Éva általános dékánhelyettes, valamint dr. Zsebe Andrea dékán méltatták Dr. Balogh Erzsébet szakmai munkásságát és személyes elkötelezettségét a konduktív nevelés és a Pető András Társaság elismertségének világszintű növelése érdekében.