A Semmelweis Egyetem feladata, tevékenysége

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) állami felsőoktatási intézmény, jogi személy, amely Alapító Okirata alapján, központi költségvetési szervként működik.

Az Egyetem oktatási alaptevékenysége magában foglalja az alapképzést és a mesterképzést – osztott és osztatlan képzésként – , a doktori képzést, a szakirányú továbbképzést, valamint a felsőoktatási szakképzést. Az Egyetem folytat továbbá szakorvosképzést, szakfogorvos-képzést, szakgyógyszerész-képzést, klinikai szakpszichológus-képzést, valamint más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és továbbképzését.

Az Egyetem kutatási alaptevékenysége magában foglalja az alap- és alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést, a technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatást. Az Egyetem gondoskodik a tehetséggondozásról, a kutatói utánpótlás neveléséről, a képzés során fejleszti a hallgatók jártasságát a kutatási-fejlesztési munkában, a megszerzett ismeretek gyakorlati hasznosításának készségét, a vállalkozási készséget, a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos ismereteket. Az Egyetem gyarapítja, fejleszti, alkalmazza és továbbadja a feladatai ellátásához szükséges különböző tudományokat.

Az Egyetem, mint egészségügyi felsőoktatási intézmény részt vesz az egészségügyi ellátásban, képzési és kutatási feladatainak ellátása érdekében egészségügyi szolgáltatót, Klinikai Központot működtet. A Klinikai Központ részt vesz a területi egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a progresszív betegellátásban. Az Egyetem igazságügyi szakértői tevékenységet is ellát.

Az Egyetem ellátja továbbá a fenntartó által az Egyetem Alapító Okiratában meghatározott egyéb tevékenységeket.

Mission and Activities of Semmelweis University

Semmelweis University (hereinafter referred to as “University”) is a state-owned institution of higher education. It is a legal entity operating as a budgetary organisation based on its Founding Charter.

The University’s core educational activities comprise undergraduate training (Bachelor programme) and graduate training (Master programme), organised in either consecutive programme cycles or in a single long cycle, Doctoral training, higher education vocational training and specialist postgraduate training. The University further conducts specialist medical, dental, pharmaceutical and clinical psychiatrist training, as well as specialist and further medical training for those already holding a non-medical higher education degree.

The University’s core research activities comprise basic and applied research, experimental development, technological innovation, as well as other research that supports education. The University takes care of talent support and the cultivation of the next generation of researchers. Through the course work, it helps students develop their R&D skills, the practical application of their acquired knowledge, their entrepreneurial skills, as well as their knowledge regarding the protection and utilisation of intellectual property rights. The University expands, develops, applies, and passes on knowledge in those sciences that are required to perform its tasks.

The University, as a medical institution of higher education, is engaged in providing health care services. In order to carry out its educational and research activities, it operates a Teaching Hospital Centre (Clinical Centre), which functions as a health care service provider. The Teaching Hospital Centre (Clinical Centre) provides regional health care services and progressive patient care. The University also provides forensic expert services.

The University takes care of other tasks specified in its Founding Charter by the maintainer, that is the Minister responsible for education.