Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 25.
539080 Összes oltás

Név: Semmelweis Egyetem
Rövidített megnevezés: SE
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Postacím: 1428 Budapest, Pf.2.
Telefonszám: 06-1/459-1500
Honlap: www.semmelweis.hu

Semmelweis Egyetem Hivatali Kapujának elérhetőségei:

Hosszú név: Semmelweis Egyetem

Rövid név: SEMEDUNIV

KRID: 648905308

Gazdálkodó szervezetek, természetes személyek e-papíron is benyújthatják kérelmüket.

Költségvetési szerv vezetője: Dr. Merkely Béla rektor

Kancellár: Dr. Pavlik Lívia
Költségvetési szerv gazdasági vezetője: Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató
A Semmelweis Egyetem számlaszáma: MÁK 10032000-00282819-00000000
A Semmelweis Egyetem adószáma: 15329808-2-42
A Semmelweis Egyetem statisztikai számjele: 15329808-8542-312-01