A tantárgyi leírások az adott tárgyat oktató intézetek/klinikák honlapján megtalálhatók (az alábbi linkek segítségével elérhetők).

TVSZ 6.§. (1) A Tantárgyi program: Az adott oktatási-kutatási szervezeti egység az oktatott tantárgyra vonatkozóan a tanulmányi tájékoztatóban megjelentetett ismereteket közzéteszi az oktatási-kutatási szervezeti egység honlapján vagy egyéb, helyben szokásos módon illetve a NEPTUN EFTR-ben a tárgy alapadatoknál.

Tantárgyi leírások- Fogorvos képzés

Általános és fogászati radiológia I.-II. →
Általános és orális mikrobiológia →
Általános és orális patofiziológia →
Belgyógyászat I. →
Belgyógyászat II. →
Biofizika I.-II. →
Bőrgyógyászat →
Elmegyógyászat →
Elsősegélynyújtás →
Farmakológia I.-II. →
Fogászati általános anyagtan →
Fogászati általános propedeutika →
Fogorvosi  etika →
Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai →
Fogorvosi biokémia I.-II. (Moodle) →
Fogorvosi pszichológia →
Fogorvosi terminológia →
Fogpótlástan I.-V →
Fogszabályozás I.-II. →
Fogszabályozási propedeutika →
Fül-orr-gégegyógyászat →
Genetika és genomika →
Gerosztomatológia →
Gnatológia →
Gyermekfogászat I.-II. →
Gyermekgyógyászat →
Ideggyógyászat →
Igazságügyi fogorvostan →
Immunológia alapjai →
Implantológia I.-II. →
Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai I.-II. →
A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai III.-IV. →
Klinikai fogászat I.-II. →
Konzerváló fogászat I.-V. →
Konzerváló fogászati propedeutika I.-II. →
Makroszkópos anatómia I.-II. →
Mikroszkópos anatómia I.-II. →
Molekuláris sejtbiológia I.-II. →
Népegészségtan →
Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika I.-III.  →
Orális biológia   →       
Orális diagnosztika →   
Orális medicina I.-II.  →         
Orális patológia  →                                 
Orvosi és fogorvosi élettan I.-II.   →    
Orvosi informatika    →
Orvosi biokémia   →       
Orvosi szociológia    →
Orvosi terminológia   →
Orvostörténet  →                                                   
Oxiológia    →                                                                                                                 
Parodontológia I.-IV.    →                                                                                  
Patológia  →                                                                                                                    
Praxisszervezés    →                                                         
Preventív fogászat      →                                                              
Sebészet →         
Sejttan  →                                                    
Sugárvédelmi ismeretek    →                                                                                                      
Sürgősségi fogászat I.-II.     →                                                                                       
Szakmai gyakorlatok tematikái →            
Szájsebészet I.-V.   →                                                                                                     
Szájsebészeti propedeutika  →                                                                                     
Szemészet      →                                                                                                              
Szülészet és családtervezés     →                                                                                   
Testnevelés I.-X    →