A tantárgyi leírások az adott tárgyat oktató intézetek/klinikák honlapján megtalálhatók.

TVSZ 6.§. (1) A Tantárgyi program
Az adott oktatási-kutatási szervezeti egység az oktatott tantárgyra vonatkozóan a tanulmányi tájékoztatóban megjelentetett ismereteket közzéteszi az oktatási-kutatási szervezeti egység honlapján vagy egyéb, helyben szokásos módon illetve a NEPTUN EFTR-ben a tárgy alapadatoknál.

Tantárgyi leírások

2020/2021 tanévtől

Általános és fogászati radiológia I.-II.                               
https://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/oktatas/tantargyleirasok/

Általános és orális mikrobiológia                                        
https://semmelweis.hu/mikrobiologia/oktatas/fogorvostudomanyi-kar-hallgatoinak/

Általános és orális patofiziológia                            
https://semmelweis.hu/oralbiologia/oktatas/tantargyleiras/

Belgyógyászat I.                                          
http://www.bel1.semmelweis.hu/info.aspx?sp=46
Belgyógyászat II.                                                    
https://semmelweis.hu/belgyogyaszat3/hallgatoknak/fogorvosok/

Biofizika I.-II.                                                         
http://biofiz.semmelweis.hu/index.php?p=oktatas&mid=2

Bőrgyógyászat                                                                    
https://semmelweis.hu/borklinika/informaci-hallgatoknak/fok/tematika-2/

Elmegyógyászat                                                                  
https://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/gradualis-kepzes/

Elsősegélynyújtás                                                    
http://etk.semmelweis.hu/etk.html

Farmakológia I.-II.                                                  
https://semmelweis.hu/pharmacology/oktatas/gradualis-oktatas/fok/

Fogászati általános anyagtan                                   
https://semmelweis.hu/fogpotlastan/oktatas/

Fogászati általános propedeutika                                        
https://semmelweis.hu/propedeutika/oktatas/

Fogorvosi  etika                                                                   
https://semmelweis.hu/magtud/oktatas/tantargyak/fogorvostudomanyi-kar/

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai                                      
http://biofiz.semmelweis.hu/index.php?p=oktatas&mid=2

Fogorvosi biokémia I.-II.                                                    
https://itc.semmelweis.hu/moodle/

Fogorvosi pszichológia                                                        
https://semmelweis.hu/magtud/oktatas/tantargyak/fogorvostudomanyi-kar/

Fogorvosi terminológia                                                       
https://semmelweis.hu/szaknyelv/tematikak/

Fogpótlástan I.-V                                                                
https://semmelweis.hu/fogpotlastan/oktatas/

Fogszabályozás I.-II.                                               
https://semmelweis.hu/gyermekfogaszat/oktatas/

Fogszabályozási propedeutika                                            
https://semmelweis.hu/gyermekfogaszat/oktatas/

Fül-orr-gégegyógyászat                                                      
https://semmelweis.hu/fulorrgegeszet/oktatas/hallgatoknak/kovetelmenyrendszer/

Genetika és genomika                                                         
http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek

Gerosztomatológia        
https://semmelweis.hu/fszoi/oktatas/gerosztomatologia/

Gnatológia                                                               
https://semmelweis.hu/fogpotlastan/oktatas/

Gyermekfogászat I.-II.        
https://semmelweis.hu/gyermekfogaszat/oktatas/

Gyermekgyógyászat             
https://semmelweis.hu/gyermekklinika2/oktatas/fogorvoskepzes/tantargyi-kovetelmenyek-2021-2022/

Ideggyógyászat                                                                   
https://semmelweis.hu/neurologia/oktatas/

Igazságügyi fogorvostan      
https://semmelweis.hu/igazsagugy/oktatas/fogorvostan-hallgatok-oktatasa/

Immunológia alapjai                                                
http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek

Implantológia I.-II.                                      
https://semmelweis.hu/szajsebeszet/oktatas/

Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai I.-II.
https://semmelweis.hu/biztonsag/tajekoztatok/hallgatoi-oktatas/

A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai III.-IV.    
https://semmelweis.hu/honved/oktatas/gradualis-orvoskepzes/

Klinikai fogászat I.-II.                                                        
https://semmelweis.hu/fogpotlastan/oktatas/

Konzerváló fogászat I.-V.                                                   
https://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/oktatas/

Konzerváló fogászati propedeutika I.-II.                            
https://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/oktatas/

Makroszkópos anatómia I.-II.         
https://semmelweis.hu/anatomia/oktatas/2019-2020-tanev-2-felev/

Mikroszkópos anatómia I.-II.          
https://semmelweis.hu/anatomia/oktatas/2019-2020-tanev-2-felev/

Molekuláris sejtbiológia I.-II.                                             
https://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/oktatas/

Népegészségtan                                                                   
https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/oktatas/fogorvostudomanyi-kar/

Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika I.-III.   
https://semmelweis.hu/fogpotlastan/oktatas/

Orális biológia          
https://semmelweis.hu/oralbiologia/oktatas/tantargyleiras/

Orális diagnosztika   
https://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/oktatas/tantargyleirasok/

Orális medicina I.-II.           
https://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/oktatas/tantargyleirasok/

Orális patológia                                           
https://semmelweis.hu/patologia1/gradualis-oktatas/fok/

Orvosi és fogorvosi élettan I.-II.      https://semmelweis.hu/elettan/oktatas/

Orvosi informatika   
https://semmelweis.hu/dei/oktatas/egyetemen-beluli-kepzesek/fogorvostudomanyi-kar/

Orvosi biokémia          
https://semmelweis.hu/biokemia/oktatas/biokemia-1-fok-2/

Orvosi szociológia    
https://semmelweis.hu/magtud/oktatas/tantargyak/fogorvostudomanyi-kar/

Orvosi terminológia  
https://semmelweis.hu/szaknyelv/tematikak/

Orvostörténet                                                          
https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/oktatas/fogorvostudomanyi-kar/

Oxiológia                                                                 
https://oktatas.mentok.hu/course/view.php?id=154

Parodontológia I.-IV.                                  
https://semmelweis.hu/parodontologia/oktatas/tantargyi-leirasok/

Patológia                                                                  
https://semmelweis.hu/patologia1/gradualis-oktatas/fok/

Praxisszervezés         
https://semmelweis.hu/szajsebeszet/oktatas/

Preventív fogászat                
https://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/oktatas/

Sebészet

Sejttan  
http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek

Sugárvédelmi ismeretek                                                      
https://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/oktatas/tantargyleirasok/

Sürgősségi fogászat I.-II.                                        
https://semmelweis.hu/fszoi/oktatas/surgossegi-fogaszat/

Szakmai gyakorlatok tematikái

Szájsebészet I.-V.                                                    
https://semmelweis.hu/szajsebeszet/oktatas/

Szájsebészeti propedeutika                                     
https://semmelweis.hu/szajsebeszet/oktatas/

Szemészet                                                                
https://semmelweis.hu/szemeszet/oktatas/fok-alkepzes/

Szülészet és családtervezés                                    
https://semmelweis.hu/szuleszet2/meghirdetett-tdk-temak/

Testnevelés I.-X                                                      
https://semmelweis.hu/sportkozpont/hallgatoknak/